Sugar and spoons dispense- 6
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Solista

Sugar and spoons dispense- 6

SUGAR/STIRRERS RELEASE-255318
SUGAR/STIRRERS RELEASE-255318
Цената е с ДДС
SUGAR CONTAINER-255390
SUGAR CONTAINER-255390
Цената е с ДДС
MOTORDOSER COVER-255441
MOTORDOSER COVER-255441
Цената е с ДДС
SUGAR SINGLE-DOSER-255315
SUGAR SINGLE-DOSER-255315
Цената е с ДДС
PVC PIPE 14X19(A METER)-098719
PVC PIPE 14X19(A METER)-098719
5.10лв.
SUGAR PIPE-255439
SUGAR PIPE-255439
Цената е с ДДС
STIRRER BAR WEIGHT L=105-099720
STIRRER BAR WEIGHT L=105-099720
STIRRER BAR WEIGHT L=95-090203
STIRRER BAR WEIGHT L=95-090203
STIRRER COLUMN-255437
STIRRER COLUMN-255437
Цената е с ДДС
STIRRER SELECTION ROD-255440
STIRRER SELECTION ROD-255440
Цената е с ДДС
SUGAR NOZZLE-255350
SUGAR NOZZLE-255350
Цената е с ДДС
STIRRING BARS EJECTING PIN-098352
STIRRING BARS EJECTING PIN-098352
2.00лв.
LEVER-099610
LEVER-099610
7.00лв.
STIRRER SLIDE COVER-255363
STIRRER SLIDE COVER-255363
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
0.50лв.
Цената е с ДДС
PASS-WIRE-098853
PASS-WIRE-098853
FIXING PLUG-094159
FIXING PLUG-094159
Цената е с ДДС
NOZZLE SUPPORT-255277
NOZZLE SUPPORT-255277
Цената е с ДДС
ROD-255438
ROD-255438
Цената е с ДДС
SPRING-099616
SPRING-099616
2.00лв.
ROLLER-099604
ROLLER-099604
2.00лв.
CAM-099606
CAM-099606
1.42лв.
STIRRERS RELEASE WIRING-255305
STIRRERS RELEASE WIRING-255305
Цената е с ДДС
SUGAR NOZZLE SPRING-255262
SUGAR NOZZLE SPRING-255262
Цената е с ДДС
SUGAR SPOUT PIN-0V2949
SUGAR SPOUT PIN-0V2949
1.10лв.
STIRRERS REDUCING GEAR-255314
STIRRERS REDUCING GEAR-255314
Цената е с ДДС
MOTOREDUCER COVER-255442
MOTOREDUCER COVER-255442
Цената е с ДДС
SINGLE-DOSER SUPPORT-255276
SINGLE-DOSER SUPPORT-255276
Цената е с ДДС
ROUND STRAIGHT PIPETTE-098939
ROUND STRAIGHT PIPETTE-098939
2.10лв.
SPRING-099602
SPRING-099602
3.50лв.
TOOTHED WHEEL-250269
TOOTHED WHEEL-250269
SPACER-098812
SPACER-098812
Цената е с ДДС
PIN FOR WHEEL-0V1962
PIN FOR WHEEL-0V1962
Цената е с ДДС
GASKET O-RING-095829
GASKET O-RING-095829
1.40лв.
SCROLL-253322
SCROLL-253322
Цената е с ДДС
CONTAINER RING NUT-095849
CONTAINER RING NUT-095849
1.18лв.
Цената е с ДДС
115 MM STIRRER BAR WEIGHT-252034
115 MM STIRRER BAR WEIGHT-252034
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
0.50лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
255318

Изчерпан

2
255390

Изчерпан

3
255441

Изчерпан

4
255315

Изчерпан

5
098719
5.10 лв.
6
255439

Изчерпан

7
099720

Изчерпан

8
090203

Изчерпан

9
255437

Изчерпан

10
255440

Изчерпан

11
255350

Изчерпан

12
098352
2.00 лв.
13
099610
7.00 лв.
14
255363

Изчерпан

15
091959
0.50 лв.
16
098853

Изчерпан

17
094159

Изчерпан

18
255277

Изчерпан

19
255438

Изчерпан

20
099616
2.00 лв.
21
099604
2.00 лв.
22
099606
1.42 лв.
23
255305

Изчерпан

24
255262

Изчерпан

25
0V2949
1.10 лв.
26
255314

Изчерпан

27
255442

Изчерпан

28
255276

Изчерпан

29
098939
2.10 лв.
30
099602
3.50 лв.
31
250269

Изчерпан

32
098812

Изчерпан

33
0V1962

Изчерпан

34
095829
1.40 лв.
35
253322

Изчерпан

36
095849
1.18 лв.
37
252034

Изчерпан