9 - Mixer and nozzles
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Oblo

9 – Mixer and nozzles

MIXER BRACKET 231-0V4201
MIXER BRACKET 231-0V4201
392.13лв.
Цената е с ДДС
MIXER BRACKET 154-0V4202
MIXER BRACKET 154-0V4202
336.11лв.
Цената е с ДДС
SPOUT MOVING-250180
SPOUT MOVING-250180
280.10лв.
Цената е с ДДС
BRACKET SUPPORT 231-0V4197
BRACKET SUPPORT 231-0V4197
3.83лв.
Цената е с ДДС
SUPPORT 231-0V4203
SUPPORT 231-0V4203
13.45лв.
Цената е с ДДС
RATIOMOTOR SUPPORT 231-0V4205
RATIOMOTOR SUPPORT 231-0V4205
28.01лв.
Цената е с ДДС
PLUG-0V4199
PLUG-0V4199
0.64лв.
Цената е с ДДС
CONTAINER SUPPORT 231-0V4194
CONTAINER SUPPORT 231-0V4194
10.65лв.
Цената е с ДДС
DOUBLE SUPPORT '1' MIXER-0V4209
DOUBLE SUPPORT '1' MIXER-0V4209
54.16лв.
Цената е с ДДС
'1' MIXER SUPPORT / 0V4208
'1' MIXER SUPPORT / 0V4208
19.60лв.
Цената е с ДДС
TRAY SUPPORT 231-0V4193
TRAY SUPPORT 231-0V4193
17.18лв.
Цената е с ДДС
AIR THROTTLER PLATE-0V4211
AIR THROTTLER PLATE-0V4211
7.47лв.
Цената е с ДДС
FAN SUPPORT-0V4210
FAN SUPPORT-0V4210
21.29лв.
Цената е с ДДС
HOSE DIAM 32-096459
HOSE DIAM 32-096459
12.70лв.
Цената е с ДДС
ELECTROVENTILATOR -230V 50HZ / 098583
ELECTROVENTILATOR -230V 50HZ / 098583
18.50лв.
Цената е с ДДС
BRACKET TRAY 231 / 0V2050
BRACKET TRAY 231 / 0V2050
7.80лв.
Цената е с ДДС
BRACKET WIRING 231-0V4216
BRACKET WIRING 231-0V4216
59.98лв.
Цената е с ДДС
BRACKET WIRING 154-0V4215
BRACKET WIRING 154-0V4215
48.55лв.
Цената е с ДДС
RATIOMOTOR 78 RPM-0V3726
RATIOMOTOR 78 RPM-0V3726
65.40лв.
Цената е с ДДС
RATIOMOTOR 52 RPM-0V3725
RATIOMOTOR 52 RPM-0V3725
106.44лв.
Цената е с ДДС
PLUG-250162
PLUG-250162
0.29лв.
Цената е с ДДС
KNURL-093828
KNURL-093828
1.31лв.
Цената е с ДДС
NOZZLE TRANSLATOR ARM / 0V4226
NOZZLE TRANSLATOR ARM / 0V4226
19.20лв.
Цената е с ДДС
CONTROL CON-ROD-0V3643
CONTROL CON-ROD-0V3643
3.65лв.
Цената е с ДДС
ARM ROTATION PIN-0V3655
ARM ROTATION PIN-0V3655
6.07лв.
Цената е с ДДС
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
6.20лв.
Цената е с ДДС
CRANK-251519
CRANK-251519
7.66лв.
Цената е с ДДС
INSULATING DISK-090681
INSULATING DISK-090681
0.51лв.
Цената е с ДДС
ELASTIC PLUG 1,5X8-096904
ELASTIC PLUG 1,5X8-096904
0.90лв.
Цената е с ДДС
MOTOREDUCER 12G/1 MIN. / 099617
MOTOREDUCER 12G/1 MIN. / 099617
33.81лв.
Цената е с ДДС
MOBILE SPOUT WIRING-250174
MOBILE SPOUT WIRING-250174
24.57лв.
Цената е с ДДС
POINTED NOZZLE / 097953
POINTED NOZZLE / 097953
2.15лв.
Цената е с ДДС
SPOUT SUPPORT / 250163
SPOUT SUPPORT / 250163
6.40лв.
Цената е с ДДС
BRACKET SUPPORT 154-0V4198
BRACKET SUPPORT 154-0V4198
3.22лв.
Цената е с ДДС
SUPPORT 154-0V4204
SUPPORT 154-0V4204
13.82лв.
Цената е с ДДС
AIR FLOW CLOSING PLATE-0V4214
AIR FLOW CLOSING PLATE-0V4214
3.93лв.
Цената е с ДДС
'0' MIXER SUPPORT / 0V4207
'0' MIXER SUPPORT / 0V4207
22.23лв.
Цената е с ДДС
CONTAINER SUPPORT 154-0V4196
CONTAINER SUPPORT 154-0V4196
6.54лв.
Цената е с ДДС
RATIOMOTOR SUPPORT 154-0V4206
RATIOMOTOR SUPPORT 154-0V4206
22.04лв.
Цената е с ДДС
WATER NOZZLE-0V4212
WATER NOZZLE-0V4212
4.30лв.
Цената е с ДДС
SILICONE HOSE 6X9 BROWN / 097511
SILICONE HOSE 6X9 BROWN / 097511
1.75лв.
Цената е с ДДС
HOSE CLIP-094329
HOSE CLIP-094329
0.53лв.
Цената е с ДДС
TRAY SUPPORT 154-0V4195
TRAY SUPPORT 154-0V4195
40.28лв.
Цената е с ДДС
RUBBER PIECE HOLDER / 0V4213
RUBBER PIECE HOLDER / 0V4213
2.80лв.
Цената е с ДДС
MOTORMIXER / 098808
MOTORMIXER / 098808
28.02лв.
Цената е с ДДС
BRACKET TRAY 154 / 0V2052
BRACKET TRAY 154 / 0V2052
7.18лв.
Цената е с ДДС
HOSE VIPLA TRANSPARENT DIAM MM14X1 / 093628
HOSE VIPLA TRANSPARENT DIAM MM14X1 / 093628
3.00лв.
Цената е с ДДС
PIPES-SUPPORT / 098728
PIPES-SUPPORT / 098728
2.00лв.
Цената е с ДДС
RIGHT BRACKET-0V2308
RIGHT BRACKET-0V2308
9.53лв.
Цената е с ДДС
DRAWER COVER / 0V1534
DRAWER COVER / 0V1534
2.80лв.
Цената е с ДДС
SUCTION DRAWER / 0V1537
SUCTION DRAWER / 0V1537
3.10лв.
Цената е с ДДС
WATER FUNNEL / 0V1535
WATER FUNNEL / 0V1535
3.10лв.
Цената е с ДДС
SCREW M3,5X8-255046
SCREW M3,5X8-255046
0.21лв.
Цената е с ДДС
DISK / 099889
DISK / 099889
1.22лв.
Цената е с ДДС
FLANGE FOR MIXER / 097911
FLANGE FOR MIXER / 097911
2.30лв.
Цената е с ДДС
GASKET O-RING 3125 -MIXER / 094540 / 0V0776
GASKET O-RING 3125 -MIXER / 094540 / 0V0776
0.44лв.
Цената е с ДДС
GASKET-0V0775
GASKET-0V0775
0.25лв.
Цената е с ДДС
BUSH SEAL -EXCLUSIVE-097917
BUSH SEAL -EXCLUSIVE-097917
2.25лв.
Цената е с ДДС
MIXER VENTILATOR / 097916
MIXER VENTILATOR / 097916
4.62лв.
Цената е с ДДС
CONVEYOR FOR MIXER / 097912
CONVEYOR FOR MIXER / 097912
3.20лв.
Цената е с ДДС
COFFEE CHOKE-097914
COFFEE CHOKE-097914
2.10лв.
Цената е с ДДС
ELBOW FOR MIXER-097913
ELBOW FOR MIXER-097913
2.82лв.
Цената е с ДДС
COIL FOR TEA-097923
COIL FOR TEA-097923
5.33лв.
Цената е с ДДС
PIPE FOR COIL-097970
PIPE FOR COIL-097970
11.40лв.
Цената е с ДДС
COIL SUPPORT FOR TEA-0V2003
COIL SUPPORT FOR TEA-0V2003
11.96лв.
Цената е с ДДС
MIXER BRACKET 154-0V4202
MIXER BRACKET 154-0V4202
336.11лв.
Цената е с ДДС
TRAY SUPPORT 231-0V4193
TRAY SUPPORT 231-0V4193
17.18лв.
Цената е с ДДС
PLUG-0V4199
PLUG-0V4199
0.64лв.
Цената е с ДДС
AIR THROTTLER PLATE-0V4211
AIR THROTTLER PLATE-0V4211
7.47лв.
Цената е с ДДС
'1' MIXER SUPPORT / 0V4208
'1' MIXER SUPPORT / 0V4208
19.60лв.
Цената е с ДДС
SILICONE HOSE 6X9 BROWN / 097511
SILICONE HOSE 6X9 BROWN / 097511
1.75лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
0V4201
392.13 лв.
2
0V4202
336.11 лв.
3
250180
280.10 лв.
4
0V4197
3.83 лв.
5
0V4203
13.45 лв.
6
0V4205
28.01 лв.
7
0V4199
0.64 лв.
8
0V4194
10.65 лв.
9
0V4209
54.16 лв.
10
0V4208
19.60 лв.
11
0V4193
17.18 лв.
12
0V4211
7.47 лв.
13
0V4210
21.29 лв.
14
096459
12.70 лв.
15
098583
18.50 лв.
16
0V2050
7.80 лв.
17
0V4216
59.98 лв.
18
0V4215
48.55 лв.
19
0V3726
65.40 лв.
20
0V3725
106.44 лв.
21
250162
0.29 лв.
22
093828
1.31 лв.
23
0V4226
19.20 лв.
24
0V3643
3.65 лв.
25
0V3655
6.07 лв.
26
0V1931
6.20 лв.
27
251519
7.66 лв.
28
090681
0.51 лв.
29
096904
0.90 лв.
30
099617
33.81 лв.
31
250174
24.57 лв.
32
097953
2.15 лв.
33
250163
6.40 лв.
34
0V4198
3.22 лв.
35
0V4204
13.82 лв.
36
0V4214
3.93 лв.
37
0V4207
22.23 лв.
38
0V4196
6.54 лв.
39
0V4206
22.04 лв.
40
0V4212
4.30 лв.
41
097511
1.75 лв.
42
094329
0.53 лв.
43
0V4195
40.28 лв.
44
0V4213
2.80 лв.
45
098808
28.02 лв.
46
0V2052
7.18 лв.
47
093628
3.00 лв.
48
098728
2.00 лв.
49
0V2308
9.53 лв.
50
0V1534
2.80 лв.
51
0V1537
3.10 лв.
52
0V1535
3.10 лв.
53
255046
0.21 лв.
54
099889
1.22 лв.
55
097911
2.30 лв.
56
094540
0.44 лв.
57
099880
0.25 лв.
58
097917
2.25 лв.
59
097916
4.62 лв.
60
097912
3.20 лв.
61
097914
2.10 лв.
62
097913
2.82 лв.
63
097923
5.33 лв.
64
097970
11.40 лв.
65
0V2003
11.96 лв.