Mixer and canister- 7
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Solista

Mixer and canister- 7

CONTAINER 1L-255320
CONTAINER 1L-255320
Цената е с ДДС
CONTAINER + WHIPPER 1L-255324
CONTAINER + WHIPPER 1L-255324
Цената е с ДДС
CONTAINER + WHIPPER 1.9L-255322
CONTAINER + WHIPPER 1.9L-255322
Цената е с ДДС
CONTAINER1.9L-255321
CONTAINER1.9L-255321
Цената е с ДДС
POWDER PIPETTE-254086
POWDER PIPETTE-254086
4.39лв.
2.5L CONTAINER WHEEL PIVOT-254088
2.5L CONTAINER WHEEL PIVOT-254088
WASHER CONTAINER-257853
WASHER CONTAINER-257853
3.20лв.
Цената е с ДДС
SCROLL PITCH 30-254085
SCROLL PITCH 30-254085
7.70лв.
CONTAINER RING NUT-254090
CONTAINER RING NUT-254090
5.42лв.
PIN STOP-254089
PIN STOP-254089
CONTAINER BODY 1L-255553
CONTAINER BODY 1L-255553
Цената е с ДДС
WHEEL FOR BEATER-255328
WHEEL FOR BEATER-255328
Цената е с ДДС
CONTAINER SPACER 1L-255554
CONTAINER SPACER 1L-255554
Цената е с ДДС
CONTAINER SCRAPER 1L-255555
CONTAINER SCRAPER 1L-255555
Цената е с ДДС
CONTAINER LID 1L-255556
CONTAINER LID 1L-255556
Цената е с ДДС
CONTAINER LID 1.9L-255557
CONTAINER LID 1.9L-255557
Цената е с ДДС
CONTAINER SPACER 1.9L-255558
CONTAINER SPACER 1.9L-255558
Цената е с ДДС
WHIPPER SPRING 1.9L-255325
WHIPPER SPRING 1.9L-255325
Цената е с ДДС
TOOTHED WHEEL-254087
TOOTHED WHEEL-254087
CONTAINER BODY 1.9L-255559
CONTAINER BODY 1.9L-255559
Цената е с ДДС
CENTRAL CONVEYOR -76MM-255278
CENTRAL CONVEYOR -76MM-255278
Цената е с ДДС
LEFT.HAND CONVEYOR L=97MM-255280
LEFT.HAND CONVEYOR L=97MM-255280
Цената е с ДДС
RIGHT-HAND CONVEYOR L=97MM-255279
RIGHT-HAND CONVEYOR L=97MM-255279
Цената е с ДДС
CONTAINER CONVEYOR 2L-255282
CONTAINER CONVEYOR 2L-255282
Цената е с ДДС
NAMEPLATE GROUP CONTAINER INSTANT P-097502
NAMEPLATE GROUP CONTAINER INSTANT P-097502
Цената е с ДДС
SINGLE MAGENTA NOZZLE (9-11CC)-254689
SINGLE MAGENTA NOZZLE (9-11CC)-254689
GASKET OR 2021-253984
GASKET OR 2021-253984
MIXER FLANGE-253990
MIXER FLANGE-253990
12.20лв.
V RING SEAL -BROWN-259612
V RING SEAL -BROWN-259612
1.20лв.
Цената е с ДДС
MIXER VENTILATOR-253991
MIXER VENTILATOR-253991
2.70лв.
GASKET OR 3137-253985
GASKET OR 3137-253985
6.50лв.
MIXER COVER-255285
MIXER COVER-255285
Цената е с ДДС
MIXER RING-255284
MIXER RING-255284
Цената е с ДДС
MIXER RING NUT-253998
MIXER RING NUT-253998
2.28лв.
MIXER BODY-253989
MIXER BODY-253989
5.23лв.
SILICONE HOSE 5X9 -BLUE-254565
SILICONE HOSE 5X9 -BLUE-254565
Цената е с ДДС
SILICONE HOSE 3X6 -BLUE-254566
SILICONE HOSE 3X6 -BLUE-254566
Цената е с ДДС
NOZZLES-255288
NOZZLES-255288
Цената е с ДДС
MIXER TRAY-255272
MIXER TRAY-255272
Цената е с ДДС
MOTORMIXER WITH BOARD-254842
MOTORMIXER WITH BOARD-254842
67.00лв.
Цената е с ДДС
CANISTER FASTENER-253993
CANISTER FASTENER-253993
MOTORDOSER-254058
MOTORDOSER-254058
48.85лв.
4.5L CONTAINER WHEEL PIVOT-254093
4.5L CONTAINER WHEEL PIVOT-254093
KNURL-096977
KNURL-096977
Цената е с ДДС
MIXER CONVEYOR CONNECTION-253267
MIXER CONVEYOR CONNECTION-253267
Цената е с ДДС
KNURLED NUT-252948
KNURLED NUT-252948
Цената е с ДДС
MIXER WHISK BUSHING-39733800
MIXER WHISK BUSHING-39733800
1.60лв.
Цената е с ДДС
MIXER LID-253992
MIXER LID-253992
4.20лв.
POWDER PIPETTE-254086
POWDER PIPETTE-254086
4.39лв.
WASHER CONTAINER-257853
WASHER CONTAINER-257853
3.20лв.
Цената е с ДДС
SCROLL PITCH 30-254085
SCROLL PITCH 30-254085
7.70лв.
CONTAINER RING NUT-254090
CONTAINER RING NUT-254090
5.42лв.
CONTAINER RING NUT-254090
CONTAINER RING NUT-254090
5.42лв.
PIN STOP-254089
PIN STOP-254089
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
255320

Изчерпан

2
255324

Изчерпан

3
255322

Изчерпан

4
255321

Изчерпан

5
254086
4.39 лв.
6
254088

Изчерпан

7
257853
3.20 лв.
8
254085
7.70 лв.
9
254090
5.42 лв.
10
254089

Изчерпан

11
255553

Изчерпан

12
255328

Изчерпан

13
255554

Изчерпан

14
255555

Изчерпан

15
255556

Изчерпан

16
255557

Изчерпан

17
255558

Изчерпан

18
255325

Изчерпан

19
254087

Изчерпан

20
255559

Изчерпан

21
255278

Изчерпан

22
255280

Изчерпан

23
255279

Изчерпан

24
255282

Изчерпан

25
097502

Изчерпан

26
254689

Изчерпан

27
253984

Изчерпан

28
253990
12.20 лв.
29
259612
1.20 лв.
30
253991
2.70 лв.
31
253985
6.50 лв.
32
255285

Изчерпан

33
255284

Изчерпан

34
253998
2.28 лв.
35
253989
5.23 лв.
36
254565

Изчерпан

37
254566

Изчерпан

38
255288

Изчерпан

39
255272

Изчерпан

40
254842
67.00 лв.
41
253993

Изчерпан

42
254058
48.85 лв.
43
254093

Изчерпан

44
096977

Изчерпан

45
253267

Изчерпан

46
252948

Изчерпан

47
39733800
1.60 лв.
48
253992
4.20 лв.