Lateral modules- 10
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Koro

Lateral modules- 10

COIN-BOX-252081
COIN-BOX-252081
Цената е с ДДС
TRANSFORMER-252082
TRANSFORMER-252082
Цената е с ДДС
SUGAR/STIRRER DRAWER-252071
SUGAR/STIRRER DRAWER-252071
Цената е с ДДС
LOCK TYPE 'N'-098303
LOCK TYPE 'N'-098303
3-POLE TERMINAL BOARD W/CARRIER-097241
3-POLE TERMINAL BOARD W/CARRIER-097241
COINBOX MOLDING-252139
COINBOX MOLDING-252139
Цената е с ДДС
LATCH-252138
LATCH-252138
Цената е с ДДС
PAY-SYSTEM MOLDING-252069
PAY-SYSTEM MOLDING-252069
Цената е с ДДС
FRONT LABEL-252078
FRONT LABEL-252078
Цената е с ДДС
PAYMENT SUPPORT-252076
PAYMENT SUPPORT-252076
Цената е с ДДС
INTERFACE CARD-0V2750
INTERFACE CARD-0V2750
Цената е с ДДС
REINFORCEMENT-252066
REINFORCEMENT-252066
Цената е с ДДС
COIN VERIFIER EXTENSION WIRING-252079
COIN VERIFIER EXTENSION WIRING-252079
Цената е с ДДС
TRANSFORMER 220/24/28V 50W-095708
TRANSFORMER 220/24/28V 50W-095708
SUB-TERMINAL BOARD-097242
SUB-TERMINAL BOARD-097242
FUSE 5X20 400MA-0V0457
FUSE 5X20 400MA-0V0457
Цената е с ДДС
FUSE 2 AMP.5X20 DELAYED ACT-097097
FUSE 2 AMP.5X20 DELAYED ACT-097097
WHIPPING DIAM 10.5 MM-090021
WHIPPING DIAM 10.5 MM-090021
Цената е с ДДС
WIRE-FIXING-098166
WIRE-FIXING-098166
Цената е с ДДС
MODULE COVER-252064
MODULE COVER-252064
Цената е с ДДС
COIN CHUTE-252077
COIN CHUTE-252077
Цената е с ДДС
CASHLESS PAYMENT WIRING-252080
CASHLESS PAYMENT WIRING-252080
Цената е с ДДС
TUBE SUPPORTING PLATE-252065
TUBE SUPPORTING PLATE-252065
Цената е с ДДС
CUPS THRUST SPRING-252067
CUPS THRUST SPRING-252067
Цената е с ДДС
CUP COLUMN-252068
CUP COLUMN-252068
Цената е с ДДС
CUP PUSHER DISK .-252042
CUP PUSHER DISK .-252042
Цената е с ДДС
DRAWER MOLDING-252070
DRAWER MOLDING-252070
Цената е с ДДС
CUP COVER 57-58-252047
CUP COVER 57-58-252047
Цената е с ДДС
CUP COVER 70-71-252046
CUP COVER 70-71-252046
Цената е с ДДС
CUP COVER 73-74-252048
CUP COVER 73-74-252048
Цената е с ДДС
CUP COVER 78/79-252072
CUP COVER 78/79-252072
Цената е с ДДС
PAYMENT WIRING-252140
PAYMENT WIRING-252140
Цената е с ДДС
M4 HEXAGONAL INSERT-255140
M4 HEXAGONAL INSERT-255140
Цената е с ДДС
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
SCREW M4X10-255029
SCREW M4X10-255029
Цената е с ДДС
NUT M4-259231
NUT M4-259231
CLIP-090148
CLIP-090148
Цената е с ДДС
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
SIDE MODULE SUPPORT-259456
SIDE MODULE SUPPORT-259456
Цената е с ДДС
WIRING PROTECTION-255494
WIRING PROTECTION-255494
Цената е с ДДС
CARD SPACER-254681
CARD SPACER-254681
Цената е с ДДС
PAY-SYSTEM MOLDING-252069
PAY-SYSTEM MOLDING-252069
Цената е с ДДС
MODULE COVER-252064
MODULE COVER-252064
Цената е с ДДС
CLIP-090148
CLIP-090148
Цената е с ДДС
WIRING PROTECTION-255494
WIRING PROTECTION-255494
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
252081

Изчерпан

2
252082

Изчерпан

3
252071

Изчерпан

4
098303

Изчерпан

5
097241

Изчерпан

6
252139

Изчерпан

7
252138

Изчерпан

8
252069

Изчерпан

9
252078

Изчерпан

10
252076

Изчерпан

11
0V2750

Изчерпан

12
252066

Изчерпан

13
252079

Изчерпан

14
095708

Изчерпан

15
097242

Изчерпан

16
0V0457

Изчерпан

17
097097

Изчерпан

18
090021

Изчерпан

19
098166

Изчерпан

20
252064

Изчерпан

21
252077

Изчерпан

22
252080

Изчерпан

23
252065

Изчерпан

24
252067

Изчерпан

25
252068

Изчерпан

26
252042

Изчерпан

27
252070

Изчерпан

28
252047

Изчерпан

29
252046

Изчерпан

30
252048

Изчерпан

31
252072

Изчерпан

32
252140

Изчерпан

33
255140

Изчерпан

34
098463

Изчерпан

35
255029

Изчерпан

36
259231

Изчерпан

37
090148

Изчерпан

38
255034

Изчерпан

39
259456

Изчерпан

40
255494

Изчерпан

41
254681

Изчерпан