Door, internal side - 2
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Can & Bottle
Diesis

Door, internal side – 2

COIN INSERT PIECE - 253932
COIN INSERT PIECE - 253932
Цената е с ДДС
DOOR MICRO CONTROL-255468
DOOR MICRO CONTROL-255468
Цената е с ДДС
MONEY BOX COMPLETE-253933
MONEY BOX COMPLETE-253933
Цената е с ДДС
COIN RETURN ASSY.-253931
COIN RETURN ASSY.-253931
HANDLE REINFORCEMENT-253874
HANDLE REINFORCEMENT-253874
Цената е с ДДС
LATCH-253883
LATCH-253883
Цената е с ДДС
LOCK PIN-253891
LOCK PIN-253891
Цената е с ДДС
COTTER 2X15 UNI-093342
COTTER 2X15 UNI-093342
SELF-BLOCKING NUT M4-091703
SELF-BLOCKING NUT M4-091703
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-099355
CHANGE GIVING PIN-099355
Цената е с ДДС
SPRING FOR CHANGE-099356
SPRING FOR CHANGE-099356
Цената е с ДДС
ACTIVATOR-099351
ACTIVATOR-099351
4.20лв.
LOWER COIN SLOT CHUTE-0V2084
LOWER COIN SLOT CHUTE-0V2084
8.50лв.
UPPER SLIDE-099357
UPPER SLIDE-099357
4.30лв.
COIN RETURN BUTTON-253912
COIN RETURN BUTTON-253912
1.90лв.
DISPLAY-253925
DISPLAY-253925
324.00лв.
DISPLAY SUPPORT-253909
DISPLAY SUPPORT-253909
49.00лв.
CENTRAL LIGHT DIFFUSER-253911
CENTRAL LIGHT DIFFUSER-253911
5.35лв.
DISPLAY ELEMENT PANEL-254028
DISPLAY ELEMENT PANEL-254028
31.20лв.
DISPLAY SUPPORT-253873
DISPLAY SUPPORT-253873
Цената е с ДДС
DISPLAY WIRING-253920
DISPLAY WIRING-253920
33.60лв.
COIN SLOT MOLDING-253882
COIN SLOT MOLDING-253882
20.40лв.
DOOR UPPER ELEMENT-253928
DOOR UPPER ELEMENT-253928
Цената е с ДДС
CPU BOARD-253924
CPU BOARD-253924
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.38лв.
Цената е с ДДС
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON PANEL 7 SELECTIONS-253905
PUSH-BUTTON PANEL 7 SELECTIONS-253905
Цената е с ДДС
9-PUSH-BUTTON MEMBRANEPANEL-253922
9-PUSH-BUTTON MEMBRANEPANEL-253922
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
56.10лв.
SLIDER PIN-254159
SLIDER PIN-254159
2.10лв.
BOARD COIN RETURN SUPPORT-253955
BOARD COIN RETURN SUPPORT-253955
7.30лв.
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
COIN RECOVERY OPENING-254158
COIN RECOVERY OPENING-254158
9.40лв.
DOOR STOP-0V2160
DOOR STOP-0V2160
Цената е с ДДС
DOOR STOP SPACER-250160
DOOR STOP SPACER-250160
Цената е с ДДС
FLAT WASHER MM 6,4-093470
FLAT WASHER MM 6,4-093470
ROLLER-0V0601
ROLLER-0V0601
CIRCULAR JUNK RING-093198
CIRCULAR JUNK RING-093198
WIRE-FIXING-098165
WIRE-FIXING-098165
CLIP-090148
CLIP-090148
Цената е с ДДС
COIN BOX HANDLE-253890
COIN BOX HANDLE-253890
Цената е с ДДС
BDV COIN MECHANISM WIRING-253921
BDV COIN MECHANISM WIRING-253921
DOOR WIRING-253916
DOOR WIRING-253916
Цената е с ДДС
LOCK ROD SPACER-0V2047
LOCK ROD SPACER-0V2047
1.87лв.
Цената е с ДДС
CHUTE FOR CHANGE-253910
CHUTE FOR CHANGE-253910
43.00лв.
CHUTE FOR CHANGE SEPARATOR-253951
CHUTE FOR CHANGE SEPARATOR-253951
COIN MECHANISM TURNABLE SUPPORT-253872
COIN MECHANISM TURNABLE SUPPORT-253872
Цената е с ДДС
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
Цената е с ДДС
KNURL-096977
KNURL-096977
Цената е с ДДС
DOOR LOCK ROD-253871
DOOR LOCK ROD-253871
Цената е с ДДС
ROD RETURN SPRING-253893
ROD RETURN SPRING-253893
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON PANEL 9 SELECTIONS-254160
PUSH-BUTTON PANEL 9 SELECTIONS-254160
Цената е с ДДС
CONTROL PANEL 5 SELECTION-254248
CONTROL PANEL 5 SELECTION-254248
Цената е с ДДС
COIN SURROUND ASSY.-256014
COIN SURROUND ASSY.-256014
Цената е с ДДС
SURROUND COIN SLOT -VANDAL PROOF-257210
SURROUND COIN SLOT -VANDAL PROOF-257210
13.44лв.
Цената е с ДДС
LEVER STOP PLATE-256009
LEVER STOP PLATE-256009
Цената е с ДДС
COIN INSERT LEVER-256010
COIN INSERT LEVER-256010
Цената е с ДДС
TRANSPARENT PLATE FOR DISPLAY-257577
TRANSPARENT PLATE FOR DISPLAY-257577
17.93лв.
Цената е с ДДС
COIN INSERT TOP CHUTE-256011
COIN INSERT TOP CHUTE-256011
Цената е с ДДС
COIN INSERT BOTTOM CHUTE-256012
COIN INSERT BOTTOM CHUTE-256012
Цената е с ДДС
CENTRAL LIGHT DIFFUSER-253911
CENTRAL LIGHT DIFFUSER-253911
5.35лв.
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
253932

Изчерпан

2
255468

Изчерпан

3
253933

Изчерпан

4
253931

Изчерпан

5
253874

Изчерпан

6
253883

Изчерпан

7
253891

Изчерпан

8
093342

Изчерпан

9
091703

Изчерпан

10
093754

Изчерпан

11
099355

Изчерпан

12
099356

Изчерпан

13
099351
4.20 лв.
14
0V2084
8.50 лв.
15
099357
4.30 лв.
16
253912
1.90 лв.
17
253925
324.00 лв.
18
253909
49.00 лв.
19
253911
5.35 лв.
20
254028
31.20 лв.
21
253873

Изчерпан

22
253920
33.60 лв.
23
253882
20.40 лв.
24
253928

Изчерпан

25
253924

Изчерпан

26
255034

Изчерпан

27
097175
0.38 лв.
28
097807
4.90 лв.
29
253905

Изчерпан

30
253922

Изчерпан

31
099905
56.10 лв.
32
254159
2.10 лв.
33
253955
7.30 лв.
34
093916

Изчерпан

35
254158
9.40 лв.
36
0V2160

Изчерпан

37
250160

Изчерпан

38
093470

Изчерпан

39
0V0601

Изчерпан

40
093198

Изчерпан

41
098165

Изчерпан

42
090148

Изчерпан

43
253890

Изчерпан

44
253921

Изчерпан

45
253916

Изчерпан

46
0V2047
1.87 лв.
47
253910
43.00 лв.
48
253951

Изчерпан

49
253872

Изчерпан

50
094111

Изчерпан

51
096977

Изчерпан

52
253871

Изчерпан

53
253893

Изчерпан

54
254160

Изчерпан

55
254248

Изчерпан

56
256014

Изчерпан

57
257210
13.44 лв.
58
256009

Изчерпан

59
256010

Изчерпан

60
257577
17.93 лв.
61
256011

Изчерпан

62
256012

Изчерпан