Door, internal side - 2
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Snack & Food
Rondo

Door, internal side – 2

DISPENSING COMPARTMENT, ASS.-250744
DISPENSING COMPARTMENT, ASS.-250744
997.88лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT INSULATION SET-250528
DISPENSING COMPARTMENT INSULATION SET-250528
74.97лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN DEVICE-250532
COIN RETURN DEVICE-250532
63.49лв.
Цената е с ДДС
VM WINDOW-250553
VM WINDOW-250553
894.83лв.
Цената е с ДДС
ROTATION BUSH-250497
ROTATION BUSH-250497
11.40лв.
Цената е с ДДС
OUTER COMPARTMENT MOLDING / 250507
OUTER COMPARTMENT MOLDING / 250507
197.00лв.
Цената е с ДДС
SEAL (BY METRE)-0V3481
SEAL (BY METRE)-0V3481
6.69лв.
Цената е с ДДС
DOOR MAGNET PLATE-250479
DOOR MAGNET PLATE-250479
31.38лв.
Цената е с ДДС
MOLDING INSERT-250508
MOLDING INSERT-250508
42.02лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT-250523
DISPENSING COMPARTMENT-250523
362.00лв.
SLOWDOWN DEVICE PIN-250498
SLOWDOWN DEVICE PIN-250498
6.17лв.
Цената е с ДДС
SLOWDOWN CYLINDER / 0V3482
SLOWDOWN CYLINDER / 0V3482
33.66лв.
Цената е с ДДС
BUFFER-098833
BUFFER-098833
0.15лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT-250477
ANTI-THEFT-250477
67.23лв.
Цената е с ДДС
COMPARTMENT RETURN SPRING / 0V3484
COMPARTMENT RETURN SPRING / 0V3484
1.80лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT PIN / 0V3474
ANTI-THEFT PIN / 0V3474
2.40лв.
Цената е с ДДС
CAM PIN / 0V3477
CAM PIN / 0V3477
2.72лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT ROD / 0V3475
ANTI-THEFT ROD / 0V3475
4.40лв.
Цената е с ДДС
CLIPS-0V3583
CLIPS-0V3583
0.40лв.
Цената е с ДДС
DAMPER BEARING -SFERA/RONDO'-251197
DAMPER BEARING -SFERA/RONDO'-251197
47.62лв.
Цената е с ДДС
REMOVABLE GRID-250475
REMOVABLE GRID-250475
67.23лв.
Цената е с ДДС
REMOVABLE GRID / 250509
REMOVABLE GRID / 250509
59.16лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT DEVICE CONTROL CAM / 0V3476
ANTI-THEFT DEVICE CONTROL CAM / 0V3476
7.60лв.
Цената е с ДДС
COIN MECH SUPPORT-250471
COIN MECH SUPPORT-250471
52.29лв.
Цената е с ДДС
WINDOW HINGE-250552
WINDOW HINGE-250552
62.56лв.
Цената е с ДДС
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
0.25лв.
Цената е с ДДС
COLLAR SCREW-090615
COLLAR SCREW-090615
0.64лв.
Цената е с ДДС
SPRING FOR ACTUATOR / 093978
SPRING FOR ACTUATOR / 093978
1.15лв.
MICROSWITCH CONTROL LEVER-0V1673
MICROSWITCH CONTROL LEVER-0V1673
5.23лв.
Цената е с ДДС
SELF-BLOCKING NUT M4-091703
SELF-BLOCKING NUT M4-091703
0.17лв.
MAGNETIC SEAL-250545
MAGNETIC SEAL-250545
108.01лв.
Цената е с ДДС
DOOR MICRO ACTUATOR SUPPORT-250484
DOOR MICRO ACTUATOR SUPPORT-250484
9.90лв.
Цената е с ДДС
LOCKING PROFILE-250795
LOCKING PROFILE-250795
43.89лв.
Цената е с ДДС
DOCUMENTATION HOLDER-0V3594
DOCUMENTATION HOLDER-0V3594
48.55лв.
Цената е с ДДС
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE / 250502
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE / 250502
5.50лв.
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
0.15лв.
UPPER COIN INTRODUCTION HALF CHUTE / 250505
UPPER COIN INTRODUCTION HALF CHUTE / 250505
4.60лв.
Цената е с ДДС
LOWER COIN INTRODUCTION HALF CHUTE / 250504
LOWER COIN INTRODUCTION HALF CHUTE / 250504
4.60лв.
Цената е с ДДС
HALF CHUTE ADJUSTING BRACKET-250488
HALF CHUTE ADJUSTING BRACKET-250488
3.55лв.
Цената е с ДДС
ROLLER-0V0102
ROLLER-0V0102
2.50лв.
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.38лв.
Цената е с ДДС
SCREW 6X18-096682
SCREW 6X18-096682
0.17лв.
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
WHEEL-0V3438
WHEEL-0V3438
4.70лв.
SUPPORTING PLATE STOP-0V3469
SUPPORTING PLATE STOP-0V3469
2.66лв.
Цената е с ДДС
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
471.29лв.
SPRING FOR CHANGE-099356
SPRING FOR CHANGE-099356
0.49лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN LEVER-0V3467
COIN RETURN LEVER-0V3467
9.90лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
0.15лв.
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-099355
CHANGE GIVING PIN-099355
2.82лв.
Цената е с ДДС
MONEY RETURN SHUTTER-093890
MONEY RETURN SHUTTER-093890
2.10лв.
COIN RETURN CHUTE-250500
COIN RETURN CHUTE-250500
13.40лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN - BLACK -250008
COIN RETURN - BLACK -250008
23.53лв.
Цената е с ДДС
SLIDER PIN-0V0983
SLIDER PIN-0V0983
1.11лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
0.15лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
0.15лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
0.15лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT INSULATION SET-250528
DISPENSING COMPARTMENT INSULATION SET-250528
74.97лв.
Цената е с ДДС
ROTATION BUSH-250497
ROTATION BUSH-250497
11.40лв.
Цената е с ДДС
OUTER COMPARTMENT MOLDING-250507
OUTER COMPARTMENT MOLDING-250507
197.00лв.
SLOWDOWN DEVICE PIN-250498
SLOWDOWN DEVICE PIN-250498
6.17лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT PIN-0V3474
ANTI-THEFT PIN-0V3474
2.40лв.
ANTI-THEFT PIN-0V3474
ANTI-THEFT PIN-0V3474
2.40лв.
CAM PIN-0V3477
CAM PIN-0V3477
2.72лв.
ANTI-THEFT ROD-0V3475
ANTI-THEFT ROD-0V3475
4.40лв.
CLIPS-0V3583
CLIPS-0V3583
0.40лв.
Цената е с ДДС
CLIPS-0V3583
CLIPS-0V3583
0.40лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT DEVICE CONTROL CAM-0V3476
ANTI-THEFT DEVICE CONTROL CAM-0V3476
7.60лв.
ROLLER-0V0102
ROLLER-0V0102
2.50лв.
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
250744
997.88 лв.
2
250528
74.97 лв.
3
250532
63.49 лв.
4
250553
894.83 лв.
5
250497
11.40 лв.
6
250507
197.00 лв.
7
0V3481
6.69 лв.
8
250479
31.38 лв.
9
250508
42.02 лв.
10
250523
362.00 лв.
11
250498
6.17 лв.
12
0V3482
33.66 лв.
13
098833
0.15 лв.
14
250477
67.23 лв.
15
0V3484
1.80 лв.
16
0V3474
2.40 лв.
17
0V3477
2.72 лв.
18
0V3475
4.40 лв.
19
0V3583
0.40 лв.
20
251197
47.62 лв.
21
250475
67.23 лв.
22
250509
59.16 лв.
23
0V3476
7.60 лв.
24
250471
52.29 лв.
25
250552
62.56 лв.
26
094111
0.25 лв.
27
090615
0.64 лв.
28
093978
1.15 лв.
29
0V1673
5.23 лв.
30
091703
0.17 лв.
31
250545
108.01 лв.
32
250484
9.90 лв.
33
250795
43.89 лв.
34
0V3594
48.55 лв.
35
250502
5.50 лв.
36
255034
0.15 лв.
37
250505
4.60 лв.
38
250504
4.60 лв.
39
250488
3.55 лв.
40
0V0102
2.50 лв.
41
097175
0.38 лв.
42
096682
0.17 лв.
43
0V3438
4.70 лв.
44
0V3469
2.66 лв.
45
252436
471.29 лв.
46
099356
0.49 лв.
47
0V3467
9.90 лв.
48
093754
0.15 лв.
49
099355
2.82 лв.
50
093890
2.10 лв.
51
250500
13.40 лв.
52
250008
23.53 лв.
53
0V0983
1.11 лв.