Cabinet- 9
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Koro

Cabinet- 9

ASSEMBLY CABINET DOOR WITH HANDLE-252051
ASSEMBLY CABINET DOOR WITH HANDLE-252051
Цената е с ДДС
CABINET DOOR (BLACK)-0V3000
CABINET DOOR (BLACK)-0V3000
Цената е с ДДС
SELF-TAPPING SCREW 4X10-255033
SELF-TAPPING SCREW 4X10-255033
Цената е с ДДС
CABINET HANDLE-250723
CABINET HANDLE-250723
Цената е с ДДС
CABINET COVER - BLACK -FOR HANDLE-250724
CABINET COVER - BLACK -FOR HANDLE-250724
Цената е с ДДС
MAGNET-250182
MAGNET-250182
Цената е с ДДС
CABINET DOOR TOP (BLACK) / 0V2984
CABINET DOOR TOP (BLACK) / 0V2984
71.00лв.
Цената е с ДДС
BOLT HOOK-0V2537
BOLT HOOK-0V2537
Цената е с ДДС
LIQUID WASTE COLLECTION CONTAINER-0V2656
LIQUID WASTE COLLECTION CONTAINER-0V2656
Цената е с ДДС
FOOT-0V2566
FOOT-0V2566
Цената е с ДДС
THREADED INSERT M6-250037
THREADED INSERT M6-250037
Цената е с ДДС
LATCH BOLT-0V3460
LATCH BOLT-0V3460
Цената е с ДДС
FLOAT-094294
FLOAT-094294
Цената е с ДДС
BOLT HOOK-0V2569
BOLT HOOK-0V2569
12.01лв.
Цената е с ДДС
LOCK TYPE 'N'-098303
LOCK TYPE 'N'-098303
MICROSWITCH-252585
MICROSWITCH-252585
HOSE VIPLA TRANSPARENT DIAM MM14X1 / 093628
HOSE VIPLA TRANSPARENT DIAM MM14X1 / 093628
3.40лв.
Цената е с ДДС
RUBBER PIECE HOLDER / 0V4213
RUBBER PIECE HOLDER / 0V4213
3.25лв.
Цената е с ДДС
SUB-CONSOLE SPACER-252041
SUB-CONSOLE SPACER-252041
Цената е с ДДС
COFFEE GROUNDS DISCHARGE-252039
COFFEE GROUNDS DISCHARGE-252039
Цената е с ДДС
COFFEE GROUNDS TRAY-252038
COFFEE GROUNDS TRAY-252038
Цената е с ДДС
FRESH-BREW GROUNDS-DRAIN-252563
FRESH-BREW GROUNDS-DRAIN-252563
Цената е с ДДС
CUP COVER 70-71-252046
CUP COVER 70-71-252046
Цената е с ДДС
CUP COVER 57-58-252047
CUP COVER 57-58-252047
Цената е с ДДС
CUP COVER 73-74-252048
CUP COVER 73-74-252048
Цената е с ДДС
CONTAINER SEPARATOR-252049
CONTAINER SEPARATOR-252049
Цената е с ДДС
SUGAR CONTAINER-252044
SUGAR CONTAINER-252044
Цената е с ДДС
STIRRING BAR CONTAINER-252043
STIRRING BAR CONTAINER-252043
Цената е с ДДС
CABINET DOOR HINGE (BLACK)-0V2996
CABINET DOOR HINGE (BLACK)-0V2996
Цената е с ДДС
CABINET MIDDLE DOOR-252050
CABINET MIDDLE DOOR-252050
Цената е с ДДС
CUP PUSHER DISK .-252042
CUP PUSHER DISK .-252042
Цената е с ДДС
CUP COLUMN-252045
CUP COLUMN-252045
Цената е с ДДС
SERVICE TABLE SPRING-093611
SERVICE TABLE SPRING-093611
Цената е с ДДС
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
PLUG D.25-0V1636
PLUG D.25-0V1636
SELF-TAPPING SCREW 3,9X6,5-255027
SELF-TAPPING SCREW 3,9X6,5-255027
Цената е с ДДС
SELF-TAPPING SCREW 4X8-255724
SELF-TAPPING SCREW 4X8-255724
Цената е с ДДС
KNURL-096977
KNURL-096977
Цената е с ДДС
NUT M4-259231
NUT M4-259231
GROUND FULL WIRING-259512
GROUND FULL WIRING-259512
Цената е с ДДС
CLIP-090148
CLIP-090148
Цената е с ДДС
FLAT WASHER MM 6,4-093470
FLAT WASHER MM 6,4-093470
SELF-STICKING FIXING-094989
SELF-STICKING FIXING-094989
COFFEE GROUNDS DISCHARGE-252564
COFFEE GROUNDS DISCHARGE-252564
Цената е с ДДС
FRESH-BREW GROUNDS-DRAIN-252563
FRESH-BREW GROUNDS-DRAIN-252563
Цената е с ДДС
LOCK TYPE 'N'-098303
LOCK TYPE 'N'-098303
CLIP-090148
CLIP-090148
Цената е с ДДС
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
SELF-TAPPING SCREW 3,9X6,5-255027
SELF-TAPPING SCREW 3,9X6,5-255027
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
252051

Изчерпан

2
0V3000

Изчерпан

3
255033

Изчерпан

4
250723

Изчерпан

5
250724

Изчерпан

6
250182

Изчерпан

7
0V2984
71.00 лв.
8
0V2537

Изчерпан

9
0V2656

Изчерпан

10
0V2566

Изчерпан

11
250037

Изчерпан

12
0V3460

Изчерпан

13
094294

Изчерпан

14
0V2569
12.01 лв.
15
098303

Изчерпан

16
252585

Изчерпан

17
093628
3.40 лв.
18
0V4213
3.25 лв.
19
252041

Изчерпан

20
252039

Изчерпан

21
252038

Изчерпан

22
252040

Изчерпан

23
252046

Изчерпан

24
252047

Изчерпан

25
252048

Изчерпан

26
252049

Изчерпан

27
252044

Изчерпан

28
252043

Изчерпан

29
0V2996

Изчерпан

30
252050

Изчерпан

31
252042

Изчерпан

32
252045

Изчерпан

33
093611

Изчерпан

34
098463

Изчерпан

35
0V1636

Изчерпан

36
255027

Изчерпан

37
255724

Изчерпан

38
096977

Изчерпан

39
259231

Изчерпан

40
259512

Изчерпан

41
090148

Изчерпан

42
093470

Изчерпан

43
094989

Изчерпан

44
252564

Изчерпан

45
252563

Изчерпан