Cabinet-5
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Snack & Food
Samba

Cabinet-5

SAFETY-ACTUATOR-254231
SAFETY-ACTUATOR-254231
Цената е с ДДС
COLLAR SCREW-090615
COLLAR SCREW-090615
Цената е с ДДС
WHEEL STRENGTHENING-251048
WHEEL STRENGTHENING-251048
Цената е с ДДС
UPPER GUIDE-0V3588
UPPER GUIDE-0V3588
Цената е с ДДС
CLOSING SQUARE-250489
CLOSING SQUARE-250489
Цената е с ДДС
UPPER CLOSING BRACKET-251052
UPPER CLOSING BRACKET-251052
Цената е с ДДС
SCREW 6X18-096682
SCREW 6X18-096682
WHEEL-0V3438
WHEEL-0V3438
4.70лв.
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
MOLDING SECURING BRACKET-250476
MOLDING SECURING BRACKET-250476
Цената е с ДДС
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
CONNECTOR COVERING-250524
CONNECTOR COVERING-250524
Цената е с ДДС
COIN BOX-250501
COIN BOX-250501
28.50лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL RECEIVER CARD + SPACER-255550
PHOTOCELL RECEIVER CARD + SPACER-255550
110.00лв.
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
Цената е с ДДС
FIXING PLUG-094159
FIXING PLUG-094159
Цената е с ДДС
LOCK SPRING GRINDER AND COFFEEGROU-094073
LOCK SPRING GRINDER AND COFFEEGROU-094073
Цената е с ДДС
FOOT-COVER-254224
FOOT-COVER-254224
107.00лв.
Цената е с ДДС
PLATE WITH PINS-254257
PLATE WITH PINS-254257
117.00лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL WIRING-0V3454
PHOTOCELL WIRING-0V3454
Цената е с ДДС
PHOTOCELL TRANSMITTER CARD+SPACER-255549
PHOTOCELL TRANSMITTER CARD+SPACER-255549
79.35лв.
4 FEET KIT-252124
4 FEET KIT-252124
Цената е с ДДС
WIRING AND TUBE STOP-254682
WIRING AND TUBE STOP-254682
Цената е с ДДС
ADHESIVE SEAL (A METER)-0V1429
ADHESIVE SEAL (A METER)-0V1429
Цената е с ДДС
FASTEX CLIP-097298
FASTEX CLIP-097298
LED ASSEMBLY-258916
LED ASSEMBLY-258916
Цената е с ДДС
LED SERIES WIRING-254253
LED SERIES WIRING-254253
Цената е с ДДС
LED BRIDGE WIRING-254161
LED BRIDGE WIRING-254161
WHEEL-254235
WHEEL-254235
Цената е с ДДС
SUPPORT-987577
SUPPORT-987577
Цената е с ДДС
AIR DUCT-254221
AIR DUCT-254221
Цената е с ДДС
COIN BOX LID + LOCK-250649
COIN BOX LID + LOCK-250649
Цената е с ДДС
LATCH-0V3595
LATCH-0V3595
Цената е с ДДС
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
AIR DUCT -UK-254462
AIR DUCT -UK-254462
Цената е с ДДС
POWER SUPPLY LED BOARD-253945
POWER SUPPLY LED BOARD-253945
33.00лв.
TRAY SUPPORT-254375
TRAY SUPPORT-254375
Цената е с ДДС
ADHESIVE HEATING-ELEMENT 5W-24V-255190
ADHESIVE HEATING-ELEMENT 5W-24V-255190
Цената е с ДДС
AIR DUCT -TOP-254491
AIR DUCT -TOP-254491
Цената е с ДДС
FEELER-251860
FEELER-251860
Цената е с ДДС
MAGNETIC SENSOR SUPPORT-254602
MAGNETIC SENSOR SUPPORT-254602
Цената е с ДДС
DOOR CONTACT SWITCH-987575
DOOR CONTACT SWITCH-987575
Цената е с ДДС
COINBOX SQUARE BRACKET-251055
COINBOX SQUARE BRACKET-251055
Цената е с ДДС
COIN BOX GUIDE-250481
COIN BOX GUIDE-250481
Цената е с ДДС
PRODUCTS DEFLECTOR RIGHT COVER-252901
PRODUCTS DEFLECTOR RIGHT COVER-252901
Цената е с ДДС
PRODUCTS DEFLECTOR LEFT COVER-252902
PRODUCTS DEFLECTOR LEFT COVER-252902
Цената е с ДДС
ADHESIVE HEATING-ELEMENT 24V-10W-254769
ADHESIVE HEATING-ELEMENT 24V-10W-254769
Цената е с ДДС
ADHESIVE CABLE RETAINER-255025
ADHESIVE CABLE RETAINER-255025
Цената е с ДДС
WHEEL SUPPORTING PLATE-254386
WHEEL SUPPORTING PLATE-254386
Цената е с ДДС
AIR DUCT TOP -UK-255057
AIR DUCT TOP -UK-255057
Цената е с ДДС
ELECTRICAL PANEL UPPER COVERING-254271
ELECTRICAL PANEL UPPER COVERING-254271
Цената е с ДДС
HALF-OPEN BUSH-0V2126
HALF-OPEN BUSH-0V2126
SCREW M4X10-255029
SCREW M4X10-255029
Цената е с ДДС
SELF-TAPPING SCREW 3,9X9,5-255028
SELF-TAPPING SCREW 3,9X9,5-255028
Цената е с ДДС
WHEEL SPACER-255665
WHEEL SPACER-255665
Цената е с ДДС
ELASTIC WASHER-259161
ELASTIC WASHER-259161
Цената е с ДДС
PROTECTION PROFILE -30CM-256099
PROTECTION PROFILE -30CM-256099
Цената е с ДДС
CLIP-090148
CLIP-090148
Цената е с ДДС
WIRING TRIP. CONNECTION-257740
WIRING TRIP. CONNECTION-257740
Цената е с ДДС
CAN BUS CONNECTION WIRING-252535
CAN BUS CONNECTION WIRING-252535
Цената е с ДДС
ANTITEAR WHIPPING-093222
ANTITEAR WHIPPING-093222
MASTER-SLAVE CONNECTION WIRING-250587
MASTER-SLAVE CONNECTION WIRING-250587
Цената е с ДДС
SCREW 6X18-096682
SCREW 6X18-096682
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
Цената е с ДДС
HALF-OPEN BUSH-0V2126
HALF-OPEN BUSH-0V2126
CLIP-090148
CLIP-090148
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
254231

Изчерпан

2
090615

Изчерпан

3
251048

Изчерпан

4
0V3588

Изчерпан

5
250489

Изчерпан

6
251052

Изчерпан

7
096682

Изчерпан

8
0V3438
4.70 лв.
9
0V3439
6.45 лв.
10
250476

Изчерпан

11
093916

Изчерпан

12
250524

Изчерпан

13
250501
28.50 лв.
14
255550
110.00 лв.
15
0V3581

Изчерпан

16
094159

Изчерпан

17
094073

Изчерпан

18
254224
107.00 лв.
19
254257
117.00 лв.
20
0V3454

Изчерпан

21
255549
79.35 лв.
22
252124

Изчерпан

23
254682

Изчерпан

24
0V1429

Изчерпан

25
097298

Изчерпан

26
258916

Изчерпан

27
254253

Изчерпан

28
254161

Изчерпан

29
254235

Изчерпан

30
987577

Изчерпан

31
254221

Изчерпан

32
250649

Изчерпан

33
0V3595

Изчерпан

34
090861

Изчерпан

35
092218

Изчерпан

36
254462

Изчерпан

37
253945
33.00 лв.
38
254375

Изчерпан

39
255190

Изчерпан

40
254491

Изчерпан

41
251860

Изчерпан

42
254602

Изчерпан

43
987575

Изчерпан

44
251055

Изчерпан

45
250481

Изчерпан

46
252901

Изчерпан

47
252902

Изчерпан

48
254769

Изчерпан

49
255025

Изчерпан

50
254386

Изчерпан

51
255057

Изчерпан

52
254271

Изчерпан

53
0V2126

Изчерпан

54
255029

Изчерпан

55
255028

Изчерпан

56
255665

Изчерпан

57
259161

Изчерпан

58
256099

Изчерпан

59
090148

Изчерпан

60
257740

Изчерпан

61
252535

Изчерпан

62
093222

Изчерпан

63
250587

Изчерпан