Cabinet-5
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Snack & Food
Samba

Cabinet-5

SAFETY-ACTUATOR-254231
SAFETY-ACTUATOR-254231
56.17лв.
Цената е с ДДС
COLLAR SCREW-090615
COLLAR SCREW-090615
0.64лв.
Цената е с ДДС
WHEEL STRENGTHENING-251048
WHEEL STRENGTHENING-251048
6.54лв.
Цената е с ДДС
UPPER GUIDE-0V3588
UPPER GUIDE-0V3588
19.05лв.
Цената е с ДДС
CLOSING SQUARE-250489
CLOSING SQUARE-250489
0.77лв.
Цената е с ДДС
UPPER CLOSING BRACKET-251052
UPPER CLOSING BRACKET-251052
10.65лв.
Цената е с ДДС
SCREW 6X18-096682
SCREW 6X18-096682
0.17лв.
WHEEL-0V3438
WHEEL-0V3438
4.70лв.
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
MOLDING SECURING BRACKET-250476
MOLDING SECURING BRACKET-250476
2.32лв.
Цената е с ДДС
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
0.60лв.
CONNECTOR COVERING-250524
CONNECTOR COVERING-250524
17.56лв.
Цената е с ДДС
COIN BOX-250501
COIN BOX-250501
25.21лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL RECEIVER CARD + SPACER-255550
PHOTOCELL RECEIVER CARD + SPACER-255550
104.00лв.
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
13.45лв.
Цената е с ДДС
FIXING PLUG-094159
FIXING PLUG-094159
1.69лв.
Цената е с ДДС
LOCK SPRING GRINDER AND COFFEEGROU-094073
LOCK SPRING GRINDER AND COFFEEGROU-094073
0.75лв.
Цената е с ДДС
FOOT-COVER-254224
FOOT-COVER-254224
82.16лв.
Цената е с ДДС
PLATE WITH PINS-254257
PLATE WITH PINS-254257
85.90лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL WIRING-0V3454
PHOTOCELL WIRING-0V3454
26.28лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL TRANSMITTER CARD+SPACER-255549
PHOTOCELL TRANSMITTER CARD+SPACER-255549
75.00лв.
4 FEET KIT-252124
4 FEET KIT-252124
9.53лв.
Цената е с ДДС
WIRING AND TUBE STOP-254682
WIRING AND TUBE STOP-254682
7.29лв.
Цената е с ДДС
ADHESIVE SEAL (A METER)-0V1429
ADHESIVE SEAL (A METER)-0V1429
5.22лв.
Цената е с ДДС
FASTEX CLIP-097298
FASTEX CLIP-097298
0.17лв.
LED ASSEMBLY-258916
LED ASSEMBLY-258916
69.57лв.
Цената е с ДДС
LED SERIES WIRING-254253
LED SERIES WIRING-254253
3.45лв.
Цената е с ДДС
LED BRIDGE WIRING-254161
LED BRIDGE WIRING-254161
2.25лв.
WHEEL-254235
WHEEL-254235
5.24лв.
Цената е с ДДС
SUPPORT-987577
SUPPORT-987577
11.39лв.
Цената е с ДДС
AIR DUCT-254221
AIR DUCT-254221
246.48лв.
Цената е с ДДС
COIN BOX LID + LOCK-250649
COIN BOX LID + LOCK-250649
145.65лв.
Цената е с ДДС
LATCH-0V3595
LATCH-0V3595
7.29лв.
Цената е с ДДС
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
56.96лв.
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
8.41лв.
AIR DUCT -UK-254462
AIR DUCT -UK-254462
171.79лв.
Цената е с ДДС
POWER SUPPLY LED BOARD-253945
POWER SUPPLY LED BOARD-253945
30.60лв.
TRAY SUPPORT-254375
TRAY SUPPORT-254375
54.16лв.
Цената е с ДДС
ADHESIVE HEATING-ELEMENT 5W-24V-255190
ADHESIVE HEATING-ELEMENT 5W-24V-255190
49.49лв.
Цената е с ДДС
AIR DUCT -TOP-254491
AIR DUCT -TOP-254491
128.85лв.
Цената е с ДДС
FEELER-251860
FEELER-251860
18.68лв.
Цената е с ДДС
MAGNETIC SENSOR SUPPORT-254602
MAGNETIC SENSOR SUPPORT-254602
26.90лв.
Цената е с ДДС
DOOR CONTACT SWITCH-987575
DOOR CONTACT SWITCH-987575
22.41лв.
Цената е с ДДС
COINBOX SQUARE BRACKET-251055
COINBOX SQUARE BRACKET-251055
9.16лв.
Цената е с ДДС
COIN BOX GUIDE-250481
COIN BOX GUIDE-250481
Цената е с ДДС
PRODUCTS DEFLECTOR RIGHT COVER-252901
PRODUCTS DEFLECTOR RIGHT COVER-252901
16.81лв.
Цената е с ДДС
PRODUCTS DEFLECTOR LEFT COVER-252902
PRODUCTS DEFLECTOR LEFT COVER-252902
16.81лв.
Цената е с ДДС
ADHESIVE HEATING-ELEMENT 24V-10W-254769
ADHESIVE HEATING-ELEMENT 24V-10W-254769
67.23лв.
Цената е с ДДС
ADHESIVE CABLE RETAINER-255025
ADHESIVE CABLE RETAINER-255025
0.83лв.
Цената е с ДДС
WHEEL SUPPORTING PLATE-254386
WHEEL SUPPORTING PLATE-254386
3.56лв.
Цената е с ДДС
AIR DUCT TOP -UK-255057
AIR DUCT TOP -UK-255057
141.92лв.
Цената е с ДДС
ELECTRICAL PANEL UPPER COVERING-254271
ELECTRICAL PANEL UPPER COVERING-254271
59.76лв.
Цената е с ДДС
HALF-OPEN BUSH-0V2126
HALF-OPEN BUSH-0V2126
4.49лв.
SCREW M4X10-255029
SCREW M4X10-255029
0.11лв.
Цената е с ДДС
SELF-TAPPING SCREW 3,9X9,5-255028
SELF-TAPPING SCREW 3,9X9,5-255028
0.13лв.
Цената е с ДДС
WHEEL SPACER-255665
WHEEL SPACER-255665
4.86лв.
Цената е с ДДС
ELASTIC WASHER-259161
ELASTIC WASHER-259161
0.10лв.
Цената е с ДДС
PROTECTION PROFILE -30CM-256099
PROTECTION PROFILE -30CM-256099
0.61лв.
Цената е с ДДС
CLIP-090148
CLIP-090148
0.12лв.
Цената е с ДДС
WIRING TRIP. CONNECTION-257740
WIRING TRIP. CONNECTION-257740
236.09лв.
Цената е с ДДС
CAN BUS CONNECTION WIRING-252535
CAN BUS CONNECTION WIRING-252535
104.72лв.
Цената е с ДДС
ANTITEAR WHIPPING-093222
ANTITEAR WHIPPING-093222
0.70лв.
MASTER-SLAVE CONNECTION WIRING-250587
MASTER-SLAVE CONNECTION WIRING-250587
70.45лв.
Цената е с ДДС
SCREW 6X18-096682
SCREW 6X18-096682
0.17лв.
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
13.45лв.
Цената е с ДДС
HALF-OPEN BUSH-0V2126
HALF-OPEN BUSH-0V2126
4.49лв.
CLIP-090148
CLIP-090148
0.12лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
254231
56.17 лв.
2
090615
0.64 лв.
3
251048
6.54 лв.
4
0V3588
19.05 лв.
5
250489
0.77 лв.
6
251052
10.65 лв.
7
096682
0.17 лв.
8
0V3438
4.70 лв.
9
0V3439
6.45 лв.
10
250476
2.32 лв.
11
093916
0.60 лв.
12
250524
17.56 лв.
13
250501
25.21 лв.
14
255550
104.00 лв.
15
0V3581
13.45 лв.
16
094159
1.69 лв.
17
094073
0.75 лв.
18
254224
82.16 лв.
19
254257
85.90 лв.
20
0V3454
26.28 лв.
21
255549
75.00 лв.
22
252124
9.53 лв.
23
254682
7.29 лв.
24
0V1429
5.22 лв.
25
097298
0.17 лв.
26
258916
69.57 лв.
27
254253
3.45 лв.
28
254161
2.25 лв.
29
254235
5.24 лв.
30
987577
11.39 лв.
31
254221
246.48 лв.
32
250649
145.65 лв.
33
0V3595
7.29 лв.
34
090861
56.96 лв.
35
092218
8.41 лв.
36
254462
171.79 лв.
37
253945
30.60 лв.
38
254375
54.16 лв.
39
255190
49.49 лв.
40
254491
128.85 лв.
41
251860
18.68 лв.
42
254602
26.90 лв.
43
987575
22.41 лв.
44
251055
9.16 лв.
45
250481

Изчерпан

46
252901
16.81 лв.
47
252902
16.81 лв.
48
254769
67.23 лв.
49
255025
0.83 лв.
50
254386
3.56 лв.
51
255057
141.92 лв.
52
254271
59.76 лв.
53
0V2126
4.49 лв.
54
255029
0.11 лв.
55
255028
0.13 лв.
56
255665
4.86 лв.
57
259161
0.10 лв.
58
256099
0.61 лв.
59
090148
0.12 лв.
60
257740
236.09 лв.
61
252535
104.72 лв.
62
093222
0.70 лв.
63
250587
70.45 лв.