2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Astro

2 – Door, internal side

COIN INSERT WITH PRE-SELECTION-250179
COIN INSERT WITH PRE-SELECTION-250179
429.48лв.
Цената е с ДДС
COIN INSERT WITH PRE-SELECTION+ KEY-250238
COIN INSERT WITH PRE-SELECTION+ KEY-250238
466.82лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN / 0V2164
COIN RETURN / 0V2164
30.60лв.
Цената е с ДДС
SPRING FOR CHANGE-99356
SPRING FOR CHANGE-99356
0.49лв.
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-99355
CHANGE GIVING PIN-99355
2.82лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-93754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-93754
0.15лв.
Цената е с ДДС
ACTIVATOR-99351
ACTIVATOR-99351
4.02лв.
Цената е с ДДС
LOWER COIN SLOT CHUTE / 0V2084
LOWER COIN SLOT CHUTE / 0V2084
7.20лв.
Цената е с ДДС
UPPER SLIDE-99357
UPPER SLIDE-99357
4.21лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
3.75лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
3.75лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY 4X20 BLUE-EXCLUSIVE / 251658
DISPLAY 4X20 BLUE-EXCLUSIVE / 251658
120.00лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY-COIN SLOT-PRESELECT. SUPPORT / 0V4227
DISPLAY-COIN SLOT-PRESELECT. SUPPORT / 0V4227
65.00лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY GLASS-0V2069
DISPLAY GLASS-0V2069
3.93лв.
Цената е с ДДС
FREE VEND SWITCH-99743
FREE VEND SWITCH-99743
149.39лв.
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON ACTUATOR / 250159
PUSH-BUTTON ACTUATOR / 250159
1.20лв.
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON SPRING / 250158
PUSH-BUTTON SPRING / 250158
0.70лв.
Цената е с ДДС
PRESEL. MEMBRANE PUSH-BUTT.PANEL / 0V4243
PRESEL. MEMBRANE PUSH-BUTT.PANEL / 0V4243
35.00лв.
Цената е с ДДС
PAYMENT ELEMENT-250728
PAYMENT ELEMENT-250728
42.02лв.
Цената е с ДДС
UPPER DOOR HEAD / 0V4230
UPPER DOOR HEAD / 0V4230
50.00лв.
Цената е с ДДС
PHOTOGRAPHIC PANEL STOP-0V2006
PHOTOGRAPHIC PANEL STOP-0V2006
3.93лв.
Цената е с ДДС
DOOR FRAME-250729
DOOR FRAME-250729
375.33лв.
Цената е с ДДС
LOCK ROD SPACER-0V2047
LOCK ROD SPACER-0V2047
1.87лв.
Цената е с ДДС
DARK GREY COIN RETURN FRAME / 0V2073
DARK GREY COIN RETURN FRAME / 0V2073
9.20лв.
Цената е с ДДС
DOOR MICRO-SWITCH ACTUATOR-0V2017
DOOR MICRO-SWITCH ACTUATOR-0V2017
4.30лв.
Цената е с ДДС
DOOR DISPENSING OPENING -BLACK / 0V4232
DOOR DISPENSING OPENING -BLACK / 0V4232
96.00лв.
Цената е с ДДС
LOCK TYPE 'N'-98303
LOCK TYPE 'N'-98303
66.29лв.
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-99905
LOCK RIELDA-MOD.503-99905
53.09лв.
Цената е с ДДС
LOCK SUPPORT-250151
LOCK SUPPORT-250151
5.51лв.
Цената е с ДДС
LEVER LOCK CLIP-93829
LEVER LOCK CLIP-93829
0.50лв.
Цената е с ДДС
COTTER 2X15 UNI-93342
COTTER 2X15 UNI-93342
0.10лв.
Цената е с ДДС
LOCK LATCH BOLT-0V4217
LOCK LATCH BOLT-0V4217
2.60лв.
Цената е с ДДС
GUIDE STREGTHENING-250150
GUIDE STREGTHENING-250150
5.51лв.
Цената е с ДДС
LOCK LATCH BOLT ELEMENT-0V4244
LOCK LATCH BOLT ELEMENT-0V4244
9.00лв.
Цената е с ДДС
DOOR LOCK ROD-0V4192
DOOR LOCK ROD-0V4192
31.94лв.
Цената е с ДДС
SQUARE PIECE-250148
SQUARE PIECE-250148
2.49лв.
Цената е с ДДС
SLIDER GUIDE / 0V3703
SLIDER GUIDE / 0V3703
7.00лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 0V2093
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 0V2093
50.00лв.
Цената е с ДДС
LOWER DOOR HEAD / 0V4231
LOWER DOOR HEAD / 0V4231
53.00лв.
Цената е с ДДС
SLIDER GUIDE / 0V3703
SLIDER GUIDE / 0V3703
7.00лв.
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON PANEL COVER-250147
PUSH-BUTTON PANEL COVER-250147
27.45лв.
Цената е с ДДС
BOX-0V1991
BOX-0V1991
50.42лв.
Цената е с ДДС
COIN-BOX SUPPORT-0V2021
COIN-BOX SUPPORT-0V2021
30.81лв.
Цената е с ДДС
COIN BOX-0V2188
COIN BOX-0V2188
70.96лв.
Цената е с ДДС
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
56.96лв.
BOLT-98551
BOLT-98551
1.29лв.
Цената е с ДДС
CYLINDER LOCK TYPE K-90861
CYLINDER LOCK TYPE K-90861
56.96лв.
Цената е с ДДС
PASSE-PARTOUT LOCK K-92218
PASSE-PARTOUT LOCK K-92218
8.41лв.
Цената е с ДДС
CASH RETURN CHUTE -BLACK / 0V2087
CASH RETURN CHUTE -BLACK / 0V2087
22.80лв.
Цената е с ДДС
MONEY RETURN SHUTTER / 93890
MONEY RETURN SHUTTER / 93890
2.10лв.
Цената е с ДДС
SHUTTER PIVOT-93891
SHUTTER PIVOT-93891
0.55лв.
Цената е с ДДС
MONEY RETURN SHUTTER BRACKET-97455
MONEY RETURN SHUTTER BRACKET-97455
2.15лв.
Цената е с ДДС
BOX COVER-250145
BOX COVER-250145
76.56лв.
Цената е с ДДС
HANDLE / 987216
HANDLE / 987216
4.00лв.
Цената е с ДДС
COIN MECH SUPPORT-0V1990
COIN MECH SUPPORT-0V1990
35.86лв.
Цената е с ДДС
DIRECT SELECTION DOOR WIRING / 250176
DIRECT SELECTION DOOR WIRING / 250176
274.00лв.
Цената е с ДДС
BOARD SUPPORT STOP-0V2020
BOARD SUPPORT STOP-0V2020
6.35лв.
Цената е с ДДС
DIRECT SELECTION DOOR WIRING / 250176
DIRECT SELECTION DOOR WIRING / 250176
274.00лв.
Цената е с ДДС
DOOR WIRING-VERSION WITH MEMBRANE KEY-250237
DOOR WIRING-VERSION WITH MEMBRANE KEY-250237
228.47лв.
Цената е с ДДС
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
MAGNET-250182
MAGNET-250182
5.14лв.
Цената е с ДДС
BUTTON-97807
BUTTON-97807
4.86лв.
Цената е с ДДС
DOOR BOARD SUPPORT-250138
DOOR BOARD SUPPORT-250138
Цената е с ДДС
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.38лв.
Цената е с ДДС
ADHESIVE SEAL (A METER)-0V1429
ADHESIVE SEAL (A METER)-0V1429
5.22лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
250179
429.48 лв.
2
250238
466.82 лв.
3
0V2164
30.60 лв.
4
99356
0.49 лв.
5
99355
2.82 лв.
6
93754
0.15 лв.
7
99351
4.02 лв.
8
0V2084
7.20 лв.
9
99357
4.21 лв.
10
0V2071
3.75 лв.
11
251658
120.00 лв.
12
0V4227
65.00 лв.
13
0V2069
3.93 лв.
14
99743
149.39 лв.
15
250159
1.20 лв.
16
250158
0.70 лв.
17
0V4243
35.00 лв.
18
250728
42.02 лв.
19
0V4230
50.00 лв.
20
0V2006
3.93 лв.
21
250729
375.33 лв.
22
0V2047
1.87 лв.
23
0V2073
9.20 лв.
24
0V2017
4.30 лв.
25
0V4232
96.00 лв.
26
98303
66.29 лв.
27
99905
53.09 лв.
28
250151
5.51 лв.
29
93829
0.50 лв.
30
93342
0.10 лв.
31
0V4217
2.60 лв.
32
250150
5.51 лв.
33
0V4244
9.00 лв.
34
0V4192
31.94 лв.
35
250148
2.49 лв.
36
0V3703
7.00 лв.
37
0V2093
50.00 лв.
38
0V4231
53.00 лв.
39
250147
27.45 лв.
40
0V1991
50.42 лв.
41
0V2021
30.81 лв.
42
0V2188
70.96 лв.
43
0V2029
6.63 лв.
44
98551
1.29 лв.
45
90861
56.96 лв.
46
92218
8.41 лв.
47
0V2087
22.80 лв.
48
93890
2.10 лв.
49
93891
0.55 лв.
50
97455
2.15 лв.
51
250145
76.56 лв.
52
987216
4.00 лв.
53
0V1990
35.86 лв.
54
098833
0.15 лв.
55
0V2020
6.35 лв.
56
250176
274.00 лв.
57
250237
228.47 лв.
58
252436
471.29 лв.
59
250182
5.14 лв.
60
97807
4.86 лв.
61
250138

Изчерпан

62
97175
0.38 лв.
63
0V1429
5.22 лв.