2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Astro

2 – Door, internal side

COIN INSERT WITH PRE-SELECTION-250179
COIN INSERT WITH PRE-SELECTION-250179
Цената е с ДДС
COIN INSERT WITH PRE-SELECTION+ KEY-250238
COIN INSERT WITH PRE-SELECTION+ KEY-250238
Цената е с ДДС
COIN RETURN / 0V2164
COIN RETURN / 0V2164
39.35лв.
Цената е с ДДС
SPRING FOR CHANGE-99356
SPRING FOR CHANGE-99356
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-99355
CHANGE GIVING PIN-99355
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-93754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-93754
Цената е с ДДС
ACTIVATOR-99351
ACTIVATOR-99351
Цената е с ДДС
LOWER COIN SLOT CHUTE / 0V2084
LOWER COIN SLOT CHUTE / 0V2084
9.20лв.
Цената е с ДДС
UPPER SLIDE-99357
UPPER SLIDE-99357
Цената е с ДДС
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
5.25лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
5.25лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY 4X20 BLUE-EXCLUSIVE / 251658
DISPLAY 4X20 BLUE-EXCLUSIVE / 251658
120.00лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY-COIN SLOT-PRESELECT. SUPPORT / 0V4227
DISPLAY-COIN SLOT-PRESELECT. SUPPORT / 0V4227
82.00лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY GLASS-0V2069
DISPLAY GLASS-0V2069
Цената е с ДДС
FREE VEND SWITCH-99743
FREE VEND SWITCH-99743
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON ACTUATOR / 250159
PUSH-BUTTON ACTUATOR / 250159
1.30лв.
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON SPRING / 250158
PUSH-BUTTON SPRING / 250158
0.70лв.
Цената е с ДДС
PRESEL. MEMBRANE PUSH-BUTT.PANEL / 0V4243
PRESEL. MEMBRANE PUSH-BUTT.PANEL / 0V4243
35.00лв.
Цената е с ДДС
PAYMENT ELEMENT-250728
PAYMENT ELEMENT-250728
Цената е с ДДС
UPPER DOOR HEAD / 0V4230
UPPER DOOR HEAD / 0V4230
57.00лв.
Цената е с ДДС
PHOTOGRAPHIC PANEL STOP-0V2006
PHOTOGRAPHIC PANEL STOP-0V2006
Цената е с ДДС
DOOR FRAME-250729
DOOR FRAME-250729
Цената е с ДДС
LOCK ROD SPACER-0V2047
LOCK ROD SPACER-0V2047
2.10лв.
Цената е с ДДС
DARK GREY COIN RETURN FRAME / 0V2073
DARK GREY COIN RETURN FRAME / 0V2073
12.00лв.
Цената е с ДДС
DOOR MICRO-SWITCH ACTUATOR-0V2017
DOOR MICRO-SWITCH ACTUATOR-0V2017
Цената е с ДДС
DOOR DISPENSING OPENING -BLACK / 0V4232
DOOR DISPENSING OPENING -BLACK / 0V4232
131.35лв.
Цената е с ДДС
LOCK TYPE 'N'-98303
LOCK TYPE 'N'-98303
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-99905
LOCK RIELDA-MOD.503-99905
Цената е с ДДС
LOCK SUPPORT-250151
LOCK SUPPORT-250151
Цената е с ДДС
LEVER LOCK CLIP-93829
LEVER LOCK CLIP-93829
0.70лв.
Цената е с ДДС
COTTER 2X15 UNI-93342
COTTER 2X15 UNI-93342
Цената е с ДДС
LOCK LATCH BOLT-0V4217
LOCK LATCH BOLT-0V4217
Цената е с ДДС
GUIDE STREGTHENING-250150
GUIDE STREGTHENING-250150
Цената е с ДДС
LOCK LATCH BOLT ELEMENT-0V4244
LOCK LATCH BOLT ELEMENT-0V4244
Цената е с ДДС
DOOR LOCK ROD-0V4192
DOOR LOCK ROD-0V4192
Цената е с ДДС
SQUARE PIECE-250148
SQUARE PIECE-250148
Цената е с ДДС
SLIDER GUIDE / 0V3703
SLIDER GUIDE / 0V3703
9.10лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 0V2093
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 0V2093
59.00лв.
Цената е с ДДС
LOWER DOOR HEAD / 0V4231
LOWER DOOR HEAD / 0V4231
65.50лв.
Цената е с ДДС
SLIDER GUIDE / 0V3703
SLIDER GUIDE / 0V3703
9.10лв.
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON PANEL COVER-250147
PUSH-BUTTON PANEL COVER-250147
Цената е с ДДС
BOX-0V1991
BOX-0V1991
Цената е с ДДС
COIN-BOX SUPPORT-0V2021
COIN-BOX SUPPORT-0V2021
Цената е с ДДС
COIN BOX-0V2188
COIN BOX-0V2188
81.00лв.
Цената е с ДДС
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
BOLT-98551
BOLT-98551
Цената е с ДДС
CYLINDER LOCK TYPE K-90861
CYLINDER LOCK TYPE K-90861
Цената е с ДДС
PASSE-PARTOUT LOCK K-92218
PASSE-PARTOUT LOCK K-92218
Цената е с ДДС
CASH RETURN CHUTE -BLACK / 0V2087
CASH RETURN CHUTE -BLACK / 0V2087
28.20лв.
Цената е с ДДС
MONEY RETURN SHUTTER / 93890
MONEY RETURN SHUTTER / 93890
Цената е с ДДС
SHUTTER PIVOT-93891
SHUTTER PIVOT-93891
Цената е с ДДС
MONEY RETURN SHUTTER BRACKET-97455
MONEY RETURN SHUTTER BRACKET-97455
2.90лв.
Цената е с ДДС
BOX COVER-250145
BOX COVER-250145
87.15лв.
Цената е с ДДС
HANDLE / 987216
HANDLE / 987216
4.40лв.
Цената е с ДДС
COIN MECH SUPPORT-0V1990
COIN MECH SUPPORT-0V1990
Цената е с ДДС
DIRECT SELECTION DOOR WIRING / 250176
DIRECT SELECTION DOOR WIRING / 250176
310.00лв.
Цената е с ДДС
BOARD SUPPORT STOP-0V2020
BOARD SUPPORT STOP-0V2020
Цената е с ДДС
DIRECT SELECTION DOOR WIRING / 250176
DIRECT SELECTION DOOR WIRING / 250176
310.00лв.
Цената е с ДДС
DOOR WIRING-VERSION WITH MEMBRANE KEY-250237
DOOR WIRING-VERSION WITH MEMBRANE KEY-250237
Цената е с ДДС
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
MAGNET-250182
MAGNET-250182
Цената е с ДДС
BUTTON-97807
BUTTON-97807
4.90лв.
Цената е с ДДС
DOOR BOARD SUPPORT-250138
DOOR BOARD SUPPORT-250138
Цената е с ДДС
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.50лв.
Цената е с ДДС
ADHESIVE SEAL (A METER)-0V1429
ADHESIVE SEAL (A METER)-0V1429
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
250179

Изчерпан

2
250238

Изчерпан

3
0V2164
39.35 лв.
4
99356

Изчерпан

5
99355

Изчерпан

6
93754

Изчерпан

7
99351

Изчерпан

8
0V2084
9.20 лв.
9
99357

Изчерпан

10
0V2071
5.25 лв.
11
251658
120.00 лв.
12
0V4227
82.00 лв.
13
0V2069

Изчерпан

14
99743

Изчерпан

15
250159
1.30 лв.
16
250158
0.70 лв.
17
0V4243
35.00 лв.
18
250728

Изчерпан

19
0V4230
57.00 лв.
20
0V2006

Изчерпан

21
250729

Изчерпан

22
0V2047
2.10 лв.
23
0V2073
12.00 лв.
24
0V2017

Изчерпан

25
0V4232
131.35 лв.
26
98303

Изчерпан

27
99905

Изчерпан

28
250151

Изчерпан

29
93829
0.70 лв.
30
93342

Изчерпан

31
0V4217

Изчерпан

32
250150

Изчерпан

33
0V4244

Изчерпан

34
0V4192

Изчерпан

35
250148

Изчерпан

36
0V3703
9.10 лв.
37
0V2093
59.00 лв.
38
0V4231
65.50 лв.
39
250147

Изчерпан

40
0V1991

Изчерпан

41
0V2021

Изчерпан

42
0V2188
81.00 лв.
43
0V2029

Изчерпан

44
98551

Изчерпан

45
90861

Изчерпан

46
92218

Изчерпан

47
0V2087
28.20 лв.
48
93890

Изчерпан

49
93891

Изчерпан

50
97455
2.90 лв.
51
250145
87.15 лв.
52
987216
4.40 лв.
53
0V1990

Изчерпан

54
098833

Изчерпан

55
0V2020

Изчерпан

56
250176
310.00 лв.
57
250237

Изчерпан

58
252436

Изчерпан

59
250182

Изчерпан

60
97807
4.90 лв.
61
250138

Изчерпан

62
97175
0.38 лв.
63
0V1429

Изчерпан