9 - Grinder doser unit
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Brio 3

9 – Grinder doser unit

GRINDER-099336
GRINDER-099336
Цената е с ДДС
COFFEE DOSER-099337
COFFEE DOSER-099337
Цената е с ДДС
GRINDER MOTOR-099732
GRINDER MOTOR-099732
49.00лв.
SUPPORT / 099468
SUPPORT / 099468
7.50лв.
Цената е с ДДС
SHAFT WHEEL / 099470
SHAFT WHEEL / 099470
12.82лв.
Цената е с ДДС
ELASTIC PLUG / 098293
ELASTIC PLUG / 098293
0.40лв.
Цената е с ДДС
RADIAL BEARING / 095803
RADIAL BEARING / 095803
10.26лв.
Цената е с ДДС
CAP / 099469
CAP / 099469
15.00лв.
REGULATION SCREW / 099474
REGULATION SCREW / 099474
4.40лв.
Цената е с ДДС
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
0.50лв.
Цената е с ДДС
WASHER-099457
WASHER-099457
1.50лв.
COFFEE JUNK RING / 093271
COFFEE JUNK RING / 093271
Цената е с ДДС
THRUST BEARING-093187
THRUST BEARING-093187
10.80лв.
Цената е с ДДС
GRINDER HOLDER IMPELLER-095802
GRINDER HOLDER IMPELLER-095802
16.80лв.
Цената е с ДДС
TREFOIL SCREW M4X10-255032
TREFOIL SCREW M4X10-255032
Цената е с ДДС
GRINDER / 095840
GRINDER / 095840
19.50лв.
Цената е с ДДС
SELF-TAPPING SCREW 4X10-255033
SELF-TAPPING SCREW 4X10-255033
Цената е с ДДС
GASKET O-RING-095805
GASKET O-RING-095805
0.60лв.
Цената е с ДДС
GRINDER HOLDER / 099473
GRINDER HOLDER / 099473
12.60лв.
Цената е с ДДС
WASHER-096988
WASHER-096988
Цената е с ДДС
SPRING / 099471
SPRING / 099471
2.00лв.
Цената е с ДДС
LEFT SCREW / 099472
LEFT SCREW / 099472
2.85лв.
Цената е с ДДС
SELF-TAPPING SCREW 4,2X26-255031
SELF-TAPPING SCREW 4,2X26-255031
ACTUATOR / 099475
ACTUATOR / 099475
0.50лв.
Цената е с ДДС
CLOSS SLOT SCREW 3X6TC-092657
CLOSS SLOT SCREW 3X6TC-092657
Цената е с ДДС
ELECTROMAGNET 220V -FASTON / 098716
ELECTROMAGNET 220V -FASTON / 098716
49.48лв.
Цената е с ДДС
PLUS GRINDER-251493
PLUS GRINDER-251493
Цената е с ДДС
BURGESS MICRO-SWITCH -FASTON / 0V2131
BURGESS MICRO-SWITCH -FASTON / 0V2131
4.50лв.
Цената е с ДДС
LITTLE RUBBER / 099484
LITTLE RUBBER / 099484
0.79лв.
Цената е с ДДС
SPRING DOSER ELECTROMAGNET-098696
SPRING DOSER ELECTROMAGNET-098696
0.55лв.
Цената е с ДДС
ROD PIVOT / 093832
ROD PIVOT / 093832
0.70лв.
Цената е с ДДС
RULE COFFEE-DOSES-098643
RULE COFFEE-DOSES-098643
Цената е с ДДС
SHUTTER COFFEE-DOSER-098642
SHUTTER COFFEE-DOSER-098642
LEVER FOR RULE-098644
LEVER FOR RULE-098644
Цената е с ДДС
PIN FOR LEVER-098822
PIN FOR LEVER-098822
Цената е с ДДС
INSULATOR-0V2628
INSULATOR-0V2628
ROLL-UP FOR CONTAINER-098630
ROLL-UP FOR CONTAINER-098630
3.00лв.
Цената е с ДДС
COFFEE CANISTER-252266
COFFEE CANISTER-252266
Цената е с ДДС
COFFEE CONTAINER LID-252219
COFFEE CONTAINER LID-252219
Цената е с ДДС
MOTORBRUSH KIT-0V3229
MOTORBRUSH KIT-0V3229
Цената е с ДДС
COFFEE DOSER-BODY / 251128
COFFEE DOSER-BODY / 251128
13.40лв.
GRINDER / 095840
GRINDER / 095840
19.50лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
099336

Изчерпан

2
099337

Изчерпан

3
099732
49.00 лв.
4
099468
7.50 лв.
5
099470
12.82 лв.
6
098293
0.40 лв.
7
095803
10.26 лв.
8
099469
15.00 лв.
9
099474
4.40 лв.
10
093171
0.50 лв.
11
099457
1.50 лв.
12
093271

Изчерпан

13
093187
10.80 лв.
14
095802
16.80 лв.
15
255032

Изчерпан

16
095840
19.50 лв.
17
255033

Изчерпан

18
095805
0.60 лв.
19
099473
12.60 лв.
20
096988

Изчерпан

21
099471
2.00 лв.
22
099472
2.85 лв.
23
255031

Изчерпан

24
099475
0.50 лв.
25
092657

Изчерпан

26
098716
49.48 лв.
27
251493

Изчерпан

28
0V2131
4.50 лв.
29
099484
0.79 лв.
30
098696
0.55 лв.
31
093832
0.70 лв.
32
098643

Изчерпан

33
098642

Изчерпан

34
098644

Изчерпан

35
098822

Изчерпан

36
0V2628

Изчерпан

37
098630
3.00 лв.
38
252266

Изчерпан

39
252219

Изчерпан

40
0V3229

Изчерпан

41
251128
13.40 лв.