7 - Cup dispenser
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Canto P

7 – Cup dispenser

CUPS DISTRIBUTOR D.70-71-254077
CUPS DISTRIBUTOR D.70-71-254077
CUP RELEASING 70/71 / 0V4187
CUP RELEASING 70/71 / 0V4187
45.00лв.
Цената е с ДДС
CUP TRANSLATOR D.70-71 / 254078
CUP TRANSLATOR D.70-71 / 254078
Цената е с ДДС
CUPS-CONTAINER / 254076
CUPS-CONTAINER / 254076
94.00лв.
Цената е с ДДС
MICRO GEAR-0V3697
MICRO GEAR-0V3697
5.70лв.
Цената е с ДДС
SNAIL SUPPORT / 0V3695
SNAIL SUPPORT / 0V3695
20.25лв.
Цената е с ДДС
TOOTHED RING / 098477
TOOTHED RING / 098477
3.60лв.
Цената е с ДДС
SCROLL DIAM.70/71 / 098305
SCROLL DIAM.70/71 / 098305
1.10лв.
Цената е с ДДС
SNAIL RING-0V3696
SNAIL RING-0V3696
10.40лв.
Цената е с ДДС
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
6.20лв.
Цената е с ДДС
MOTOR GEARMOTOR SUPPORT / 0V3694
MOTOR GEARMOTOR SUPPORT / 0V3694
10.80лв.
Цената е с ДДС
MOTOREDUCTOR 3 G/M / 0V2549
MOTOREDUCTOR 3 G/M / 0V2549
35.00лв.
Цената е с ДДС
EJOT-PT-SCREW 3X8-987628
EJOT-PT-SCREW 3X8-987628
Цената е с ДДС
RATIOMOTOR / 0V3672
RATIOMOTOR / 0V3672
Цената е с ДДС
MICRO TYPE 'CHERRY' / 092439
MICRO TYPE 'CHERRY' / 092439
2.10лв.
Цената е с ДДС
LEVER FOR MICROSWITCH-0V2548
LEVER FOR MICROSWITCH-0V2548
1.35лв.
Цената е с ДДС
CUPS UNIT WIRING-254049
CUPS UNIT WIRING-254049
CUP BASE / 0V3693
CUP BASE / 0V3693
21.20лв.
Цената е с ДДС
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
CUP CONTAINER COVER / 0V3658
CUP CONTAINER COVER / 0V3658
6.80лв.
Цената е с ДДС
CONTAINER BASE / 0V4107
CONTAINER BASE / 0V4107
23.60лв.
Цената е с ДДС
CUP-STATION HANDLE-254513
CUP-STATION HANDLE-254513
WIRED 90° PHOTOCELL-254057
WIRED 90° PHOTOCELL-254057
LED PHOTOCELL SUPPORT / 253966
LED PHOTOCELL SUPPORT / 253966
8.80лв.
COMPARTMENT ILLUMINATION LED-254052
COMPARTMENT ILLUMINATION LED-254052
POWER SUPPLY LED BOARD / 253945
POWER SUPPLY LED BOARD / 253945
30.60лв.
DELIVERY AREA LAMP WIRING-254050
DELIVERY AREA LAMP WIRING-254050
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
GLASS-0V3717
GLASS-0V3717
Цената е с ДДС
PHOTOCELL DELIVERY AREA-254005
PHOTOCELL DELIVERY AREA-254005
CATADIOPTRIC PLATE-254208
CATADIOPTRIC PLATE-254208
DISPENSING COMPARTMENT GRILLE / 253981
DISPENSING COMPARTMENT GRILLE / 253981
40.00лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT TRAY / 253982
DISPENSING COMPARTMENT TRAY / 253982
30.00лв.
Цената е с ДДС
TRANSPARENT HOSE (PER METER)-098800
TRANSPARENT HOSE (PER METER)-098800
CENTERING COLLAR-254006
CENTERING COLLAR-254006
13.00лв.
WHEEL-254010
WHEEL-254010
NOZZLES CLOSING BOX / 254007
NOZZLES CLOSING BOX / 254007
12.00лв.
CUPS ARM ROTATION CAM / 254011
CUPS ARM ROTATION CAM / 254011
8.20лв.
SELECTOR CAM-254012
SELECTOR CAM-254012
MOTOR LOWER COVER-253979
MOTOR LOWER COVER-253979
CUPS AREA CLOSING / 254015
CUPS AREA CLOSING / 254015
12.00лв.
ARM FOR CUP D. 70/71 / 253973
ARM FOR CUP D. 70/71 / 253973
KNURL M5-252656
KNURL M5-252656
D. 15 ELASTIC RING / 253943
D. 15 ELASTIC RING / 253943
0.40лв.
Цената е с ДДС
CUPS-COVER LEVER / 254013
CUPS-COVER LEVER / 254013
7.10лв.
SPRING-252540
SPRING-252540
LEVER SPRING-0V2543
LEVER SPRING-0V2543
0.90лв.
SPACER-254008
SPACER-254008
NOZZLES BOX COUPLER LEVER-254014
NOZZLES BOX COUPLER LEVER-254014
PIVOT FOR TRANSLATOR ARM-253977
PIVOT FOR TRANSLATOR ARM-253977
CUP TRANSLATOR WIRING-254048
CUP TRANSLATOR WIRING-254048
MICRO SWITCH -UL / 096355
MICRO SWITCH -UL / 096355
4.20лв.
Цената е с ДДС
PIVOT WASHER-096863
PIVOT WASHER-096863
NUT FLANGED-986614
NUT FLANGED-986614
CUP TRANSLATOR MOTOR / 254059
CUP TRANSLATOR MOTOR / 254059
70.10лв.
MOTOR TOP COVER-253978
MOTOR TOP COVER-253978
CUP-STATION SLIDING WHEEL-254009
CUP-STATION SLIDING WHEEL-254009
CUP-STATION GUIDE-253963
CUP-STATION GUIDE-253963
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
CUP-STATION PIVOT-253976
CUP-STATION PIVOT-253976
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
0.50лв.
Цената е с ДДС
LOCK LEVER SPACER-254399
LOCK LEVER SPACER-254399
BLOCK HOOK-254398
BLOCK HOOK-254398
RETURN SPRING / 987839
RETURN SPRING / 987839
2.00лв.
SCREW 6X18-096682
SCREW 6X18-096682
NOZZLE D.5-099931
NOZZLE D.5-099931
WIRE-CLIP-098459
WIRE-CLIP-098459
Цената е с ДДС
COMPLETE BRACKET STOP-254556
COMPLETE BRACKET STOP-254556
HOOK PIN-254514
HOOK PIN-254514
HOOK SPRING-254537
HOOK SPRING-254537
KNURL-096977
KNURL-096977
Цената е с ДДС
SPACER-252237
SPACER-252237
WHEEL-252234
WHEEL-252234
PIN-252214
CUP-STATION WHEEL SQUARE PIECE-254659
CUP-STATION WHEEL SQUARE PIECE-254659
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
0.50лв.
CUP POSITIONING PIN-099184
CUP POSITIONING PIN-099184
Цената е с ДДС
HOOK-254508
HOOK LEVER-254507
HOOK LEVER-254507
HOOK LEVER-254507
HOOK LEVER-254507
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
0.50лв.
Цената е с ДДС
CUP-STATION SLIDING WHEEL-254009
CUP-STATION SLIDING WHEEL-254009
CUP-STATION SLIDING WHEEL-254009
CUP-STATION SLIDING WHEEL-254009
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
LEVER SPRING-0V2543
LEVER SPRING-0V2543
0.90лв.
PIVOT WASHER-096863
PIVOT WASHER-096863
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
254077

Изчерпан

2
0V4187
45.00 лв.
3
254078

Изчерпан

4
254076
94.00 лв.
5
0V3697
5.70 лв.
6
0V3695
20.25 лв.
7
098477
3.60 лв.
8
098305
1.10 лв.
9
0V3696
10.40 лв.
10
0V1931
6.20 лв.
11
0V3694
10.80 лв.
12
0V2549
35.00 лв.
13
255251
36.60 лв.
14
987628

Изчерпан

15
0V3672

Изчерпан

16
092439
2.10 лв.
17
0V2548
1.35 лв.
18
254049

Изчерпан

19
0V3693
21.20 лв.
20
097807
4.90 лв.
21
0V3658
6.80 лв.
22
0V4107
23.60 лв.
23
254513

Изчерпан

24
254057

Изчерпан

25
253966
8.80 лв.
26
254052

Изчерпан

27
253945
30.60 лв.
28
254050

Изчерпан

29
255034

Изчерпан

30
0V3717

Изчерпан

31
254005

Изчерпан

32
254208

Изчерпан

33
253981
40.00 лв.
34
253982
30.00 лв.
35
098800

Изчерпан

36
254006
13.00 лв.
37
254010

Изчерпан

38
254007
12.00 лв.
39
254011
8.20 лв.
40
254012

Изчерпан

41
253979

Изчерпан

42
254015
12.00 лв.
43
253973

Изчерпан

44
252656

Изчерпан

45
253943
0.40 лв.
46
254013
7.10 лв.
47
252540

Изчерпан

48
0V2543
0.90 лв.
49
254008

Изчерпан

50
254014

Изчерпан

51
253977

Изчерпан

52
254048

Изчерпан

53
096355
4.20 лв.
54
096863

Изчерпан

55
986614

Изчерпан

56
254059
70.10 лв.
57
253978

Изчерпан

58
254009

Изчерпан

59
253963

Изчерпан

60
0V3439
6.45 лв.
61
253976

Изчерпан

62
091959
0.50 лв.
63
254399

Изчерпан

64
254398

Изчерпан

65
987839
2.00 лв.
66
096682

Изчерпан

67
099931

Изчерпан

68
098459

Изчерпан

69
254556

Изчерпан

70
254514

Изчерпан

71
254537

Изчерпан

72
096977

Изчерпан

73
252237

Изчерпан

74
252234

Изчерпан

75
252214

Изчерпан

76
254659

Изчерпан

77
091737
0.50 лв.
78
099184

Изчерпан

79
254508

Изчерпан

80
254507

Изчерпан