6 - Cup dispenser
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Brio 3

6 – Cup dispenser

CUP DISPENSER COMPLETE D.70/71-252267
CUP DISPENSER COMPLETE D.70/71-252267
310.52лв.
Цената е с ДДС
CUP TRANSLATOR-252270
CUP TRANSLATOR-252270
190.47лв.
Цената е с ДДС
ASSY. CUP STATION BRACKET-252273
ASSY. CUP STATION BRACKET-252273
355.69лв.
Цената е с ДДС
CUP RELEASING 70/71 / 0V4187
CUP RELEASING 70/71 / 0V4187
45.00лв.
Цената е с ДДС
CUPS-CONTAINER-252268
CUPS-CONTAINER-252268
84.86лв.
Цената е с ДДС
CUP DISPENSER WIRING-252255
CUP DISPENSER WIRING-252255
22.09лв.
Цената е с ДДС
EJOT-PT-SCREW 3X8-987628
EJOT-PT-SCREW 3X8-987628
0.10лв.
Цената е с ДДС
RATIOMOTOR / 0V3672
RATIOMOTOR / 0V3672
41.34лв.
Цената е с ДДС
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
CUP BASE / 0V3693
CUP BASE / 0V3693
21.20лв.
Цената е с ДДС
LEVER FOR MICROSWITCH-0V2548
LEVER FOR MICROSWITCH-0V2548
1.35лв.
Цената е с ДДС
MICRO TYPE 'CHERRY' / 092439
MICRO TYPE 'CHERRY' / 092439
1.96лв.
Цената е с ДДС
MOTOREDUCTOR 3 G/M / 0V2549
MOTOREDUCTOR 3 G/M / 0V2549
35.00лв.
Цената е с ДДС
MOTOR GEARMOTOR SUPPORT / 0V3694
MOTOR GEARMOTOR SUPPORT / 0V3694
10.80лв.
Цената е с ДДС
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
6.20лв.
Цената е с ДДС
SNAIL RING-0V3696
SNAIL RING-0V3696
9.34лв.
Цената е с ДДС
SCROLL DIAM.70/71 / 098305
SCROLL DIAM.70/71 / 098305
1.10лв.
Цената е с ДДС
TOOTHED RING / 098477
TOOTHED RING / 098477
3.60лв.
Цената е с ДДС
MICRO GEAR-0V3697
MICRO GEAR-0V3697
5.70лв.
Цената е с ДДС
SNAIL SUPPORT / 0V3695
SNAIL SUPPORT / 0V3695
20.25лв.
Цената е с ДДС
CONTAINER BASE / 0V4107
CONTAINER BASE / 0V4107
23.60лв.
Цената е с ДДС
CUP CONTAINER COVER / 0V3658
CUP CONTAINER COVER / 0V3658
6.80лв.
Цената е с ДДС
CUP TRANSLATOR WIRING / 252254
CUP TRANSLATOR WIRING / 252254
29.94лв.
Цената е с ДДС
NUT FLANGED-986614
NUT FLANGED-986614
0.21лв.
TRANSLATOR BASE-252230
TRANSLATOR BASE-252230
5.70лв.
Цената е с ДДС
MICRO SWITCH -UL / 096355
MICRO SWITCH -UL / 096355
3.90лв.
Цената е с ДДС
CAM-252228
CAM-252228
2.88лв.
Цената е с ДДС
LEVER SPRING-0V2543
LEVER SPRING-0V2543
0.83лв.
ARM-0V2544
ARM-0V2544
2.82лв.
Цената е с ДДС
TRANSLATOR MOTOR / 252258
TRANSLATOR MOTOR / 252258
66.00лв.
Цената е с ДДС
MOTOR COVER-252229
MOTOR COVER-252229
5.89лв.
Цената е с ДДС
OSCILLATING ARM 70-71-252227
OSCILLATING ARM 70-71-252227
6.73лв.
Цената е с ДДС
OSCILLATING ARM PIN-252218
OSCILLATING ARM PIN-252218
7.01лв.
Цената е с ДДС
KNURL M5-252656
KNURL M5-252656
1.65лв.
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
0.50лв.
WHEEL-252234
WHEEL-252234
0.70лв.
PIN-252214
PIN-252214
1.46лв.
WHEEL SUPPORT-252205
WHEEL SUPPORT-252205
4.77лв.
Цената е с ДДС
CONNECTORS-SUPPORT-252200
CONNECTORS-SUPPORT-252200
6.63лв.
Цената е с ДДС
WEDGE BUMPER / 092738
WEDGE BUMPER / 092738
1.40лв.
Цената е с ДДС
BRACKET LOCK-OUT LEVER-252204
BRACKET LOCK-OUT LEVER-252204
5.05лв.
Цената е с ДДС
COLLAR SCREW-090615
COLLAR SCREW-090615
0.64лв.
Цената е с ДДС
DOUBLE HINGE SUPPORT-252196
DOUBLE HINGE SUPPORT-252196
32.50лв.
Цената е с ДДС
PLUG D.25-0V1636
PLUG D.25-0V1636
0.23лв.
CUP TRANSLATOR 73/74-252545
CUP TRANSLATOR 73/74-252545
186.73лв.
Цената е с ДДС
CUP STATION BRACKET WIRING / 252256
CUP STATION BRACKET WIRING / 252256
48.00лв.
Цената е с ДДС
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
0.60лв.
CUPS COLLAR-252236
CUPS COLLAR-252236
8.61лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
0.50лв.
Цената е с ДДС
BRACKET PIN-252215
BRACKET PIN-252215
4.39лв.
Цената е с ДДС
BRACKET HINGE SUPPORT-252199
BRACKET HINGE SUPPORT-252199
15.32лв.
Цената е с ДДС
ELASTIC PLUG 1,5X8-096904
ELASTIC PLUG 1,5X8-096904
0.90лв.
Цената е с ДДС
PIVOT WASHER-096863
PIVOT WASHER-096863
0.49лв.
SNAIL W/DIAM. 73-74 / 0V1659
SNAIL W/DIAM. 73-74 / 0V1659
3.26лв.
Цената е с ДДС
CUPS DISTRIBUTOR 73/74-252544
CUPS DISTRIBUTOR 73/74-252544
293.58лв.
Цената е с ДДС
OSCILLATING ARM 73-74-252191
OSCILLATING ARM 73-74-252191
16.44лв.
Цената е с ДДС
CUP RELEASING 73/74-0V4190
CUP RELEASING 73/74-0V4190
39.22лв.
Цената е с ДДС
DOUBLE HINGE-252261
DOUBLE HINGE-252261
13.82лв.
Цената е с ДДС
CUP DISPENSER COMPLETE D.70/71-252267
CUP DISPENSER COMPLETE D.70/71-252267
310.52лв.
Цената е с ДДС
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
0.50лв.
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
0.60лв.
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
0.50лв.
Цената е с ДДС
CUPS DISTRIBUTOR 73/74-252544
CUPS DISTRIBUTOR 73/74-252544
293.58лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
252267
310.52 лв.
2
252270
190.47 лв.
3
252273
355.69 лв.
4
0V4187
45.00 лв.
5
252268
84.86 лв.
6
252255
22.09 лв.
7
987628
0.10 лв.
8
0V3672
41.34 лв.
9
097807
4.90 лв.
10
0V3693
21.20 лв.
11
0V2548
1.35 лв.
12
092439
1.96 лв.
13
0V2549
35.00 лв.
14
0V3694
10.80 лв.
15
0V1931
6.20 лв.
16
0V3696
9.34 лв.
17
098305
1.10 лв.
18
098477
3.60 лв.
19
0V3697
5.70 лв.
20
0V3695
20.25 лв.
21
0V4107
23.60 лв.
22
0V3658
6.80 лв.
23
252254
29.94 лв.
24
986614
0.21 лв.
25
252230
5.70 лв.
26
096355
3.90 лв.
27
252228
2.88 лв.
28
0V2543
0.83 лв.
29
0V2544
2.82 лв.
30
252258
66.00 лв.
31
252229
5.89 лв.
32
252227
6.73 лв.
33
252218
7.01 лв.
34
252656
1.65 лв.
35
091737
0.50 лв.
36
252234
0.70 лв.
37
252214
1.46 лв.
38
252205
4.77 лв.
39
252200
6.63 лв.
40
092738
1.40 лв.
41
252204
5.05 лв.
42
090615
0.64 лв.
43
252196
32.50 лв.
44
0V1636
0.23 лв.
45
252545
186.73 лв.
46
252256
48.00 лв.
47
093916
0.60 лв.
48
252236
8.61 лв.
49
091959
0.50 лв.
50
252215
4.39 лв.
51
252199
15.32 лв.
52
096904
0.90 лв.
53
096863
0.49 лв.
54
0V1659
3.26 лв.
55
252544
293.58 лв.
56
252191
16.44 лв.
57
0V4190
39.22 лв.
58
252261
13.82 лв.