6 - Cup dispenser
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Brio 3

6 – Cup dispenser

CUP DISPENSER COMPLETE D.70/71-252267
CUP DISPENSER COMPLETE D.70/71-252267
Цената е с ДДС
CUP TRANSLATOR-252270
CUP TRANSLATOR-252270
Цената е с ДДС
ASSY. CUP STATION BRACKET-252273
ASSY. CUP STATION BRACKET-252273
Цената е с ДДС
CUP RELEASING 70/71 / 0V4187
CUP RELEASING 70/71 / 0V4187
46.50лв.
Цената е с ДДС
CUPS-CONTAINER-252268
CUPS-CONTAINER-252268
Цената е с ДДС
CUP DISPENSER WIRING-252255
CUP DISPENSER WIRING-252255
Цената е с ДДС
EJOT-PT-SCREW 3X8-987628
EJOT-PT-SCREW 3X8-987628
Цената е с ДДС
RATIOMOTOR / 0V3672
RATIOMOTOR / 0V3672
46.00лв.
Цената е с ДДС
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
CUP BASE / 0V3693
CUP BASE / 0V3693
23.00лв.
Цената е с ДДС
LEVER FOR MICROSWITCH-0V2548
LEVER FOR MICROSWITCH-0V2548
1.35лв.
Цената е с ДДС
MICRO TYPE 'CHERRY' / 092439
MICRO TYPE 'CHERRY' / 092439
2.30лв.
Цената е с ДДС
MOTOREDUCTOR 3 G/M / 0V2549
MOTOREDUCTOR 3 G/M / 0V2549
Цената е с ДДС
MOTOR GEARMOTOR SUPPORT / 0V3694
MOTOR GEARMOTOR SUPPORT / 0V3694
10.80лв.
Цената е с ДДС
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
7.00лв.
Цената е с ДДС
SNAIL RING-0V3696
SNAIL RING-0V3696
10.40лв.
Цената е с ДДС
SCROLL DIAM.70/71 / 098305
SCROLL DIAM.70/71 / 098305
1.20лв.
Цената е с ДДС
TOOTHED RING / 098477
TOOTHED RING / 098477
Цената е с ДДС
MICRO GEAR-0V3697
MICRO GEAR-0V3697
6.55лв.
Цената е с ДДС
SNAIL SUPPORT / 0V3695
SNAIL SUPPORT / 0V3695
22.60лв.
Цената е с ДДС
CONTAINER BASE / 0V4107
CONTAINER BASE / 0V4107
Цената е с ДДС
CUP CONTAINER COVER / 0V3658
CUP CONTAINER COVER / 0V3658
8.15лв.
Цената е с ДДС
CUP TRANSLATOR WIRING / 252254
CUP TRANSLATOR WIRING / 252254
33.40лв.
Цената е с ДДС
NUT FLANGED-986614
NUT FLANGED-986614
TRANSLATOR BASE-252230
TRANSLATOR BASE-252230
Цената е с ДДС
MICRO SWITCH -UL / 096355
MICRO SWITCH -UL / 096355
4.90лв.
Цената е с ДДС
CAM-252228
CAM-252228
3.10лв.
Цената е с ДДС
LEVER SPRING-0V2543
LEVER SPRING-0V2543
0.90лв.
ARM-0V2544
ARM-0V2544
3.35лв.
Цената е с ДДС
TRANSLATOR MOTOR / 252258
TRANSLATOR MOTOR / 252258
66.00лв.
Цената е с ДДС
MOTOR COVER-252229
MOTOR COVER-252229
Цената е с ДДС
OSCILLATING ARM 70-71-252227
OSCILLATING ARM 70-71-252227
Цената е с ДДС
OSCILLATING ARM PIN-252218
OSCILLATING ARM PIN-252218
Цената е с ДДС
KNURL M5-252656
KNURL M5-252656
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
0.50лв.
WHEEL-252234
WHEEL-252234
PIN-252214
WHEEL SUPPORT-252205
WHEEL SUPPORT-252205
Цената е с ДДС
CONNECTORS-SUPPORT-252200
CONNECTORS-SUPPORT-252200
Цената е с ДДС
WEDGE BUMPER / 092738
WEDGE BUMPER / 092738
Цената е с ДДС
BRACKET LOCK-OUT LEVER-252204
BRACKET LOCK-OUT LEVER-252204
Цената е с ДДС
COLLAR SCREW-090615
COLLAR SCREW-090615
Цената е с ДДС
DOUBLE HINGE SUPPORT-252196
DOUBLE HINGE SUPPORT-252196
Цената е с ДДС
PLUG D.25-0V1636
PLUG D.25-0V1636
CUP TRANSLATOR 73/74-252545
CUP TRANSLATOR 73/74-252545
Цената е с ДДС
CUP STATION BRACKET WIRING / 252256
CUP STATION BRACKET WIRING / 252256
54.00лв.
Цената е с ДДС
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
CUPS COLLAR-252236
CUPS COLLAR-252236
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
0.50лв.
Цената е с ДДС
BRACKET PIN-252215
BRACKET PIN-252215
Цената е с ДДС
BRACKET HINGE SUPPORT-252199
BRACKET HINGE SUPPORT-252199
Цената е с ДДС
ELASTIC PLUG 1,5X8-096904
ELASTIC PLUG 1,5X8-096904
Цената е с ДДС
PIVOT WASHER-096863
PIVOT WASHER-096863
SNAIL W/DIAM. 73-74 / 0V1659
SNAIL W/DIAM. 73-74 / 0V1659
3.70лв.
Цената е с ДДС
CUPS DISTRIBUTOR 73/74-252544
CUPS DISTRIBUTOR 73/74-252544
Цената е с ДДС
OSCILLATING ARM 73-74-252191
OSCILLATING ARM 73-74-252191
Цената е с ДДС
CUP RELEASING 73/74-0V4190
CUP RELEASING 73/74-0V4190
Цената е с ДДС
DOUBLE HINGE-252261
DOUBLE HINGE-252261
Цената е с ДДС
CUP DISPENSER COMPLETE D.70/71-252267
CUP DISPENSER COMPLETE D.70/71-252267
Цената е с ДДС
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
0.50лв.
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
0.50лв.
Цената е с ДДС
CUPS DISTRIBUTOR 73/74-252544
CUPS DISTRIBUTOR 73/74-252544
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
252267

Изчерпан

2
252270

Изчерпан

3
252273

Изчерпан

4
0V4187
46.50 лв.
5
252268

Изчерпан

6
252255

Изчерпан

7
987628

Изчерпан

8
0V3672
46.00 лв.
9
097807
4.90 лв.
10
0V3693
23.00 лв.
11
0V2548
1.35 лв.
12
092439
2.30 лв.
13
0V2549

Изчерпан

14
0V3694
10.80 лв.
15
0V1931
7.00 лв.
16
0V3696
10.40 лв.
17
098305
1.20 лв.
18
098477

Изчерпан

19
0V3697
6.55 лв.
20
0V3695
22.60 лв.
21
0V4107

Изчерпан

22
0V3658
8.15 лв.
23
252254
33.40 лв.
24
986614

Изчерпан

25
252230

Изчерпан

26
096355
4.90 лв.
27
252228
3.10 лв.
28
0V2543
0.90 лв.
29
0V2544
3.35 лв.
30
252258
66.00 лв.
31
252229

Изчерпан

32
252227

Изчерпан

33
252218

Изчерпан

34
252656

Изчерпан

35
091737
0.50 лв.
36
252234

Изчерпан

37
252214

Изчерпан

38
252205

Изчерпан

39
252200

Изчерпан

40
092738

Изчерпан

41
252204

Изчерпан

42
090615

Изчерпан

43
252196

Изчерпан

44
0V1636

Изчерпан

45
252545

Изчерпан

46
252256
54.00 лв.
47
093916

Изчерпан

48
252236

Изчерпан

49
091959
0.50 лв.
50
252215

Изчерпан

51
252199

Изчерпан

52
096904

Изчерпан

53
096863

Изчерпан

54
0V1659
3.70 лв.
55
252544

Изчерпан

56
252191

Изчерпан

57
0V4190

Изчерпан

58
252261

Изчерпан