4 - Cabinet
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Snack & Food
Snakky

4 – Cabinet

FOOTCOVER MOULDING-0V3507
FOOTCOVER MOULDING-0V3507
14.00лв.
FOOTCOVER ASSY.-0V3506
FOOTCOVER ASSY.-0V3506
56.02лв.
Цената е с ДДС
MOLDING FOR ELEVATED FOOTCOVER-0V3524
MOLDING FOR ELEVATED FOOTCOVER-0V3524
34.73лв.
Цената е с ДДС
ELEVATED FOOTCOVER-0V3523
ELEVATED FOOTCOVER-0V3523
119.51лв.
Цената е с ДДС
DOOR PLATE-0V3584
DOOR PLATE-0V3584
53.31лв.
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
13.45лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL RECEIVER CARD + SPACER-255550
PHOTOCELL RECEIVER CARD + SPACER-255550
104.00лв.
PHOTOCELL TRANSMITTER CARD+SPACER / 255549
PHOTOCELL TRANSMITTER CARD+SPACER / 255549
75.00лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL WIRING-0V3454
PHOTOCELL WIRING-0V3454
26.28лв.
Цената е с ДДС
FOOT FOR ELEVATION-0V3527
FOOT FOR ELEVATION-0V3527
33.62лв.
Цената е с ДДС
4 FEET KIT-252124
4 FEET KIT-252124
9.53лв.
Цената е с ДДС
SIDE FOOTCOVER-0V3525
SIDE FOOTCOVER-0V3525
72.83лв.
Цената е с ДДС
FOOTCOVER SPRING-0V3526
FOOTCOVER SPRING-0V3526
5.88лв.
Цената е с ДДС
COIN BOX-0V3437
COIN BOX-0V3437
23.53лв.
Цаната е с ДДС
CONNECTOR SHIELDS-0V3444
CONNECTOR SHIELDS-0V3444
12.71лв.
Цената е с ДДС
LAMP-HOLDER-099153
LAMP-HOLDER-099153
1.72лв.
Цената е с ДДС
LOCK COUPLER BRACKET-0V3586
LOCK COUPLER BRACKET-0V3586
3.45лв.
Цената е с ДДС
STARTER TYPE S10-091802
STARTER TYPE S10-091802
4.02лв.
Цената е с ДДС
NEON LIGHT 36 WATT-985532
NEON LIGHT 36 WATT-985532
10.46лв.
Цената е с ДДС
DOUBLE TEMPERATURE WALL-0V3430
DOUBLE TEMPERATURE WALL-0V3430
16.44лв.
Цената е с ДДС
MOLDING SECURING BRACKET-251708
MOLDING SECURING BRACKET-251708
2.60лв.
UPPER GUIDE-0V3588
UPPER GUIDE-0V3588
19.05лв.
Цената е с ДДС
SCREW 6X18-096682
SCREW 6X18-096682
0.17лв.
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
WHEEL-0V3438
WHEEL-0V3438
4.70лв.
STOPPER-0V3585
STOPPER-0V3585
1.24лв.
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
0.25лв.
Цената е с ДДС
DOOR HINGE-0V3580
DOOR HINGE-0V3580
64.43лв.
Цената е с ДДС
LAMP SHIELD-250578
LAMP SHIELD-250578
42.00лв.
Цената е с ДДС
REAR SPACER-0V3508
REAR SPACER-0V3508
20.54лв.
Цената е с ДДС
DRAIN TUBE-0V0346
DRAIN TUBE-0V0346
2.49лв.
Цената е с ДДС
TUBE STOP-0V3431
TUBE STOP-0V3431
6.63лв.
Цената е с ДДС
LOWER GUIDE-0V3587
LOWER GUIDE-0V3587
20.18лв.
Цената е с ДДС
CASHBOX COVER-0V3596
CASHBOX COVER-0V3596
140.05лв.
Цената е с ДДС
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
56.96лв.
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
8.41лв.
LATCH-0V3595
LATCH-0V3595
7.29лв.
Цената е с ДДС
ELEVATED FOOTCOVER -BLACK-250011
ELEVATED FOOTCOVER -BLACK-250011
119.51лв.
Цената е с ДДС
MOLDING FOR ELEVATED FOOTCOVER-BLACK-250012
MOLDING FOR ELEVATED FOOTCOVER-BLACK-250012
41.08лв.
Цената е с ДДС
FEET COVER ASSY.(BLACK)-250007
FEET COVER ASSY.(BLACK)-250007
37.23лв.
Цената е с ДДС
BLACK FOOT MOULDING-0V4262
BLACK FOOT MOULDING-0V4262
16.06лв.
Цената е с ДДС
CABLE RETAINER-0V4200
CABLE RETAINER-0V4200
0.19лв.
STOPPER - RED-250427
STOPPER - RED-250427
1.75лв.
Цената е с ДДС
NESTLE' LAMP PROTECTION-250770
NESTLE' LAMP PROTECTION-250770
Цената е с ДДС
BLUE STOPPER-250763
BLUE STOPPER-250763
Цената е с ДДС
STARTER HOLDER - 0V1554
STARTER HOLDER - 0V1554
0.96лв.
Цената е с ДДС
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
PRODUCTS DEFLECTOR-0V3581
13.45лв.
Цената е с ДДС
SIDE FOOTCOVER-0V3525
SIDE FOOTCOVER-0V3525
72.83лв.
Цената е с ДДС
LAMP-HOLDER-099153
LAMP-HOLDER-099153
1.72лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
0V3507
14.00 лв.
2
0V3506
56.02 лв.
3
0V3524
34.73 лв.
4
0V3523
119.51 лв.
5
0V3584
53.31 лв.
6
0V3581
13.45 лв.
7
255550
104.00 лв.
8
255549
75.00 лв.
9
0V3454
26.28 лв.
10
0V3527
33.62 лв.
11
252124
9.53 лв.
12
0V3525
72.83 лв.
13
0V3526
5.88 лв.
14
0V3437
23.53 лв.
15
0V3444
12.71 лв.
16
099153
1.72 лв.
17
0V3586
3.45 лв.
18
091802
4.02 лв.
19
985532
10.46 лв.
20
0V3430
16.44 лв.
21
251708
2.60 лв.
22
0V3588
19.05 лв.
23
096682
0.17 лв.
24
0V3439
6.45 лв.
25
0V3438
4.70 лв.
26
0V3585
1.24 лв.
27
094111
0.25 лв.
28
0V3580
64.43 лв.
29
250578
42.00 лв.
30
0V3508
20.54 лв.
31
0V0346
2.49 лв.
32
0V3431
6.63 лв.
33
0V3587
20.18 лв.
34
0V3596
140.05 лв.
35
090861
56.96 лв.
36
092218
8.41 лв.
37
0V3595
7.29 лв.
38
250011
119.51 лв.
39
250012
41.08 лв.
40
250007
37.23 лв.
41
0V4262
16.06 лв.
42
0V4200
0.19 лв.
43
250427
1.75 лв.
44
250770

Изчерпан

45
250763

Изчерпан

46
0V1554
0.96 лв.