3 - Cabinet assy
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Brio 3

3 – Cabinet assy

DOOR-252190
DOOR-252190
428.38лв.
Цената е с ДДС
LOCK TYPE 'N'-098303
LOCK TYPE 'N'-098303
66.29лв.
LATCH-252182
LATCH-252182
14.38лв.
Цената е с ДДС
LATCH GUIDE-252183
LATCH GUIDE-252183
9.71лв.
Цената е с ДДС
CABINET COVER-252185
CABINET COVER-252185
29.37лв.
Цената е с ДДС
CABINET COVER WITH HOLE-252186
CABINET COVER WITH HOLE-252186
31.12лв.
Цената е с ДДС
THREADED CONNECTOR-097861
THREADED CONNECTOR-097861
0.83лв.
LITTLE FEET-096244
LITTLE FEET-096244
1.50лв.
HINGE-099902
HINGE-099902
25.21лв.
Цената е с ДДС
MACHINE TOP-252209
MACHINE TOP-252209
52.29лв.
Цената е с ДДС
ROLLER / 0V0102
ROLLER / 0V0102
2.50лв.
Цената е с ДДС
TOP LEVER-252194
TOP LEVER-252194
16.06лв.
Цената е с ДДС
EXPRESS COFFEE GROUNDS TRAY-252223
EXPRESS COFFEE GROUNDS TRAY-252223
34.74лв.
Цената е с ДДС
DOOR HINGE-252259
DOOR HINGE-252259
29.13лв.
Цената е с ДДС
GASKET O-RING 119 EP851-095623
GASKET O-RING 119 EP851-095623
0.30лв.
Цената е с ДДС
DELIVERY AREA-252231
DELIVERY AREA-252231
67.59лв.
Цената е с ДДС
LIQUIDS TRAY-252224
LIQUIDS TRAY-252224
65.36лв.
Цената е с ДДС
FLOAT-252233
FLOAT-252233
8.59лв.
Цената е с ДДС
COIN-BOX SUPPORT-INSTANT-252192
COIN-BOX SUPPORT-INSTANT-252192
39.22лв.
Цената е с ДДС
COIN BOX-0V3437
COIN BOX-0V3437
23.53лв.
Цаната е с ДДС
GRINDER SUPPORT-0V2802
GRINDER SUPPORT-0V2802
3.38лв.
Цената е с ДДС
CHOCK-098600
CHOCK-098600
1.14лв.
PLUG-0V4199
PLUG-0V4199
0.64лв.
Цената е с ДДС
LOCK 'MERONI-252189
LOCK 'MERONI-252189
22.04лв.
Цената е с ДДС
SPACER-094657
SPACER-094657
0.19лв.
Цената е с ДДС
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
11.02лв.
ADHESIVE SEAL (A METER)-0V1429
ADHESIVE SEAL (A METER)-0V1429
5.22лв.
Цената е с ДДС
MACHINE TOP HINGE (BLACK)-0V0710
MACHINE TOP HINGE (BLACK)-0V0710
26.33лв.
Цената е с ДДС
LIQUIDS TRAY -BLACK-252519
LIQUIDS TRAY -BLACK-252519
76.56лв.
Цената е с ДДС
DELIVERY AREA -BLACK-252520
DELIVERY AREA -BLACK-252520
91.39лв.
Цената е с ДДС
DOOR HINGE -BLACK-252531
DOOR HINGE -BLACK-252531
34.18лв.
Цената е с ДДС
MACHINE TOP -BLACK-252516
MACHINE TOP -BLACK-252516
51.35лв.
Цената е с ДДС
CATADIOPTRIC PLATE-0V0906
CATADIOPTRIC PLATE-0V0906
11.77лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL-0V2149
PHOTOCELL-0V2149
263.29лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL GLASS COVER-252339
PHOTOCELL GLASS COVER-252339
5.89лв.
Цената е с ДДС
CATADIOPTRIC SUPPORT-252332
CATADIOPTRIC SUPPORT-252332
14.38лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL WITH SUPPORT-252354
PHOTOCELL WITH SUPPORT-252354
302.50лв.
Цената е с ДДС
PHOTOCELL WIRING-252652
PHOTOCELL WIRING-252652
20.57лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING OPENING WITH HOLE-252493
DISPENSING OPENING WITH HOLE-252493
110.43лв.
Цената е с ДДС
INOX HINGE CABINET-BLACK-252696
INOX HINGE CABINET-BLACK-252696
41.08лв.
Цената е с ДДС
DOOR -BLACK-252697
DOOR -BLACK-252697
Цената е с ДДС
CABINET COVER - BLACK -252694
CABINET COVER - BLACK -252694
28.01лв.
Цената е с ДДС
CABINET COVER WITH HOLE-BLACK-252695
CABINET COVER WITH HOLE-BLACK-252695
28.01лв.
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
53.09лв.
INOX HINGE CABINET-252187
INOX HINGE CABINET-252187
35.30лв.
Цената е с ДДС
TRAY-DELIVERY AREA-252701
TRAY-DELIVERY AREA-252701
138.99лв.
Цената е с ДДС
TRAY-DISPENSING OPENING+HOLE-252702
TRAY-DISPENSING OPENING+HOLE-252702
205.40лв.
Цената е с ДДС
TRAY-DISP. OPENING+HOLE-BLACK-252704
TRAY-DISP. OPENING+HOLE-BLACK-252704
205.40лв.
Цената е с ДДС
COFFEE GROUNDS TRAY-252707
COFFEE GROUNDS TRAY-252707
91.50лв.
Цената е с ДДС
SIDE ADHESIVE LABEL -NESTLE'-253414
SIDE ADHESIVE LABEL -NESTLE'-253414
Цената е с ДДС
CUP POSITIONING PIN-099184
CUP POSITIONING PIN-099184
1.07лв.
Цената е с ДДС
COIN-BOX SUPPORT ESPRESSO-253863
COIN-BOX SUPPORT ESPRESSO-253863
38.28лв.
Цената е с ДДС
CABINET DOOR-GREY/BLACK-253856
CABINET DOOR-GREY/BLACK-253856
325.57лв.
Цената е с ДДС
CABINET COVER-252185
CABINET COVER-252185
29.37лв.
Цената е с ДДС
CABINET COVER-252185
CABINET COVER-252185
29.37лв.
Цената е с ДДС
THREADED CONNECTOR-097861
THREADED CONNECTOR-097861
0.83лв.
LITTLE FEET-096244
LITTLE FEET-096244
1.50лв.
SPACER-094657
SPACER-094657
0.19лв.
Цената е с ДДС
CABINET COVER - BLACK -252694
CABINET COVER - BLACK -252694
28.01лв.
Цената е с ДДС
CABINET COVER - BLACK -252694
CABINET COVER - BLACK -252694
28.01лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
252190
428.38 лв.
2
098303
66.29 лв.
3
252182
14.38 лв.
4
252183
9.71 лв.
5
252185
29.37 лв.
6
252186
31.12 лв.
7
097861
0.83 лв.
8
096244
1.50 лв.
9
099902
25.21 лв.
10
252209
52.29 лв.
11
0V0102
2.50 лв.
12
252194
16.06 лв.
13
252223
34.74 лв.
14
252259
29.13 лв.
15
095623
0.30 лв.
16
252231
67.59 лв.
17
252224
65.36 лв.
18
252233
8.59 лв.
19
252192
39.22 лв.
20
0V3437
23.53 лв.
21
0V2802
3.38 лв.
22
098600
1.14 лв.
23
0V4199
0.64 лв.
24
252189
22.04 лв.
25
094657
0.19 лв.
26
098463
11.02 лв.
27
0V1429
5.22 лв.
28
0V0710
26.33 лв.
29
252519
76.56 лв.
30
252520
91.39 лв.
31
252531
34.18 лв.
32
252516
51.35 лв.
33
0V0906
11.77 лв.
34
0V2149
263.29 лв.
35
252339
5.89 лв.
36
252332
14.38 лв.
37
252354
302.50 лв.
38
252652
20.57 лв.
39
252493
110.43 лв.
40
252696
41.08 лв.
41
252697

Изчерпан

42
252694
28.01 лв.
43
252695
28.01 лв.
44
099905
53.09 лв.
45
252187
35.30 лв.
46
252701
138.99 лв.
47
252702
205.40 лв.
48
252704
205.40 лв.
49
252707
91.50 лв.
50
253414

Изчерпан

51
099184
1.07 лв.
52
253863
38.28 лв.
53
253856
325.57 лв.