2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Kikko Max

2 – Door, internal side

ASSEMBLY COIN INSERT PIECE-252008
ASSEMBLY COIN INSERT PIECE-252008
330.51лв.
DOOR FRAME-252014
DOOR FRAME-252014
580.69лв.
LEFT DOOR HINGE-0V3675
LEFT DOOR HINGE-0V3675
20.92лв.
RIGHT DOOR HINGE-0V3674
RIGHT DOOR HINGE-0V3674
21.29лв.
COIN-BOX-252010
COIN-BOX-252010
74.70лв.
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
0.15лв.
DISPLAY ELEMENT-251976
DISPLAY ELEMENT-251976
13.08лв.
COIN INTRODUCTION CHUTE / 251993
COIN INTRODUCTION CHUTE / 251993
6.50лв.
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE / 250502
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE / 250502
5.50лв.
PRESEL. MEMBRANE PUSH-BUTT.PANEL / 0V4243
PRESEL. MEMBRANE PUSH-BUTT.PANEL / 0V4243
35.00лв.
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON SPRING / 250158
PUSH-BUTTON SPRING / 250158
0.70лв.
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON ACTUATOR / 250159
PUSH-BUTTON ACTUATOR / 250159
1.20лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
3.75лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY 4X20 BLUE-EXCLUSIVE / 251658
DISPLAY 4X20 BLUE-EXCLUSIVE / 251658
120.00лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY SUPPORT / 252155
DISPLAY SUPPORT / 252155
96.00лв.
COIN RETURN BUTTON / 250506
COIN RETURN BUTTON / 250506
7.20лв.
COIN RETURN LEVER / 251987
COIN RETURN LEVER / 251987
8.20лв.
LEVER SUPPORT / 0V3706
LEVER SUPPORT / 0V3706
5.20лв.
RETURN SPRING / 987839
RETURN SPRING / 987839
2.00лв.
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
0.60лв.
DOOR SWITCH ACTUATOR-0V3646
DOOR SWITCH ACTUATOR-0V3646
3.10лв.
CHOCK-098600
CHOCK-098600
1.14лв.
COIN BOX HANDLE-0V3128
COIN BOX HANDLE-0V3128
4.67лв.
COIN MECHANISM SUPPORT-251975
COIN MECHANISM SUPPORT-251975
33.62лв.
HANDLE-0V3659
HANDLE-0V3659
1.61лв.
Цената е с ДДС
COIN CASHING/RETURN CHUTE-0V4122
COIN CASHING/RETURN CHUTE-0V4122
30.25лв.
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
471.29лв.
SPACER-0V1431
SPACER-0V1431
0.77лв.
SCALER 24 VOLT-0V2284
SCALER 24 VOLT-0V2284
34.60лв.
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.38лв.
Цената е с ДДС
BOX COVER-251974
BOX COVER-251974
63.49лв.
PAYMENT UPPER ELEMENT-252006
PAYMENT UPPER ELEMENT-252006
31.94лв.
DOOR WIRING-252003
DOOR WIRING-252003
268.45лв.
CLIP-090148
CLIP-090148
0.12лв.
Цената е с ДДС
UPPER HEAD-251988
UPPER HEAD-251988
21.67лв.
COVERING-251979
COVERING-251979
31.38лв.
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
LOCK ROD SPACER-0V2047
LOCK ROD SPACER-0V2047
1.87лв.
Цената е с ДДС
MAGNET-250182
MAGNET-250182
5.14лв.
Цената е с ДДС
DARK GREY COIN RETURN FRAME / 0V2073
DARK GREY COIN RETURN FRAME / 0V2073
9.20лв.
Цената е с ДДС
BUFFER-098833
BUFFER-098833
0.15лв.
Цената е с ДДС
LEVER LOCK CLIP / 093829
LEVER LOCK CLIP / 093829
0.50лв.
LOCK LATCH BOLT-0V4217
LOCK LATCH BOLT-0V4217
2.60лв.
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
53.09лв.
SLIDER GUIDE / 0V3703
SLIDER GUIDE / 0V3703
7.00лв.
Цената е с ДДС
COFFEE EXIT SHUTTER / 251991
COFFEE EXIT SHUTTER / 251991
59.00лв.
Цената е с ДДС
COTTER 2X15 UNI-093342
COTTER 2X15 UNI-093342
0.10лв.
BOLT REFERENCE-252005
BOLT REFERENCE-252005
8.78лв.
DOOR LOCKING-251980
DOOR LOCKING-251980
35.86лв.
ADHESIVE SEAL (A METER)-251515
ADHESIVE SEAL (A METER)-251515
2.31лв.
LOWER HEAD ELEMENT-251989
LOWER HEAD ELEMENT-251989
21.29лв.
LOCK PROTECTION-251981
LOCK PROTECTION-251981
4.39лв.
MONEY RETURN SHUTTER-093890
MONEY RETURN SHUTTER-093890
2.10лв.
Цената е с ДДС
MONEY RETURN SHUTTER BRACKET / 097455
MONEY RETURN SHUTTER BRACKET / 097455
2.15лв.
Цената е с ДДС
SHUTTER PIVOT / 093891
SHUTTER PIVOT / 093891
0.55лв.
Цената е с ДДС
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
56.96лв.
BOLT-098551
BOLT-098551
1.29лв.
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
8.41лв.
ASSEMBLY COIN INSERT PIECE-GR-253584
ASSEMBLY COIN INSERT PIECE-GR-253584
291.30лв.
COIN INSERT PIECE-JUG FACILITIES-252156
COIN INSERT PIECE-JUG FACILITIES-252156
358.52лв.
FREE VEND SWITCH-099743
FREE VEND SWITCH-099743
149.39лв.
COIN INSERT PIECE-CIRILLICO-252322
COIN INSERT PIECE-CIRILLICO-252322
308.10лв.
DISPLAY 4X20 BLUE-CIRILLICO-252321
DISPLAY 4X20 BLUE-CIRILLICO-252321
171.79лв.
SILVER COIN INSERT -JUG FACILITIES-252591
SILVER COIN INSERT -JUG FACILITIES-252591
420.14лв.
DISPLAY SUPPORT ASSEMBLY-SILVER-252592
DISPLAY SUPPORT ASSEMBLY-SILVER-252592
125.11лв.
LOCK TYPE'N'PREFER-099043
LOCK TYPE'N'PREFER-099043
106.44лв.
CASHBOX COVER-0V3177
CASHBOX COVER-0V3177
59.76лв.
LCD DISPLAY -GREECE-251958
LCD DISPLAY -GREECE-251958
STOPPER FOR PAYMENT ELEMENT-253712
STOPPER FOR PAYMENT ELEMENT-253712
39.22лв.
SLIDER GUIDE / 0V3703
SLIDER GUIDE / 0V3703
7.00лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
252008
330.51 лв.
2
252014
580.69 лв.
3
0V3675
20.92 лв.
4
0V3674
21.29 лв.
5
252010
74.70 лв.
6
255034
0.15 лв.
7
251976
13.08 лв.
8
251993
6.50 лв.
9
250502
5.50 лв.
10
0V4243
35.00 лв.
11
250158
0.70 лв.
12
250159
1.20 лв.
13
0V2071
3.75 лв.
14
251658
120.00 лв.
15
252155
96.00 лв.
16
250506
7.20 лв.
17
251987
8.20 лв.
18
0V3706
5.20 лв.
19
987839
2.00 лв.
20
093916
0.60 лв.
21
0V3646
3.10 лв.
22
098600
1.14 лв.
23
0V3128
4.67 лв.
24
251975
33.62 лв.
25
0V3659
1.61 лв.
26
0V4122
30.25 лв.
27
252436
471.29 лв.
28
0V1431
0.77 лв.
29
0V2284
34.60 лв.
30
097175
0.38 лв.
31
251974
63.49 лв.
32
252006
31.94 лв.
33
252003
268.45 лв.
34
090148
0.12 лв.
35
251988
21.67 лв.
36
251979
31.38 лв.
37
097807
4.90 лв.
38
0V2047
1.87 лв.
39
250182
5.14 лв.
40
0V2073
9.20 лв.
41
098833
0.15 лв.
42
093829
0.50 лв.
43
0V4217
2.60 лв.
44
099905
53.09 лв.
45
0V3703
7.00 лв.
46
251991
59.00 лв.
47
093342
0.10 лв.
48
252005
8.78 лв.
49
251980
35.86 лв.
50
251515
2.31 лв.
51
251989
21.29 лв.
52
251981
4.39 лв.
53
093890
2.10 лв.
54
097455
2.15 лв.
55
093891
0.55 лв.
56
090861
56.96 лв.
57
098551
1.29 лв.
58
092218
8.41 лв.
59
253584
291.30 лв.
60
252156
358.52 лв.
61
099743
149.39 лв.
62
252322
308.10 лв.
63
252321
171.79 лв.
64
252591
420.14 лв.
65
252592
125.11 лв.
66
099043
106.44 лв.
67
0V3177
59.76 лв.
68
251958

Изчерпан

69
253712
39.22 лв.