2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Snack & Food
Sfera

2 – Door, internal side

DISPENSING COMPARTMENT, ASS.-250744
DISPENSING COMPARTMENT, ASS.-250744
1,111.90лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT INSULATION SET-250528
DISPENSING COMPARTMENT INSULATION SET-250528
Цената е с ДДС
COIN RETURN DEVICE-250532
COIN RETURN DEVICE-250532
Цената е с ДДС
VM WINDOW-250553
VM WINDOW-250553
Цената е с ДДС
ROTATION BUSH-250497
ROTATION BUSH-250497
Цената е с ДДС
OUTER COMPARTMENT MOLDING / 250507
OUTER COMPARTMENT MOLDING / 250507
240.00лв.
Цената е с ДДС
SEAL (BY METRE)-0V3481
SEAL (BY METRE)-0V3481
Цената е с ДДС
DOOR MAGNET PLATE-250479
DOOR MAGNET PLATE-250479
Цената е с ДДС
MOLDING INSERT-250508
MOLDING INSERT-250508
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT / 250523
DISPENSING COMPARTMENT / 250523
425.00лв.
Цената е с ДДС
SLOWDOWN DEVICE PIN-250498
SLOWDOWN DEVICE PIN-250498
6.17лв.
Цената е с ДДС
SLOWDOWN CYLINDER / 0V3482
SLOWDOWN CYLINDER / 0V3482
39.75лв.
Цената е с ДДС
BUFFER-098833
BUFFER-098833
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT-250477
ANTI-THEFT-250477
Цената е с ДДС
COMPARTMENT RETURN SPRING / 0V3484
COMPARTMENT RETURN SPRING / 0V3484
1.80лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT PIN / 0V3474
ANTI-THEFT PIN / 0V3474
3.50лв.
Цената е с ДДС
CAM PIN / 0V3477
CAM PIN / 0V3477
3.60лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT ROD / 0V3475
ANTI-THEFT ROD / 0V3475
5.60лв.
Цената е с ДДС
CLIPS-0V3583
CLIPS-0V3583
Цената е с ДДС
DAMPER BEARING -SFERA/RONDO'-251197
DAMPER BEARING -SFERA/RONDO'-251197
Цената е с ДДС
REMOVABLE GRID-250475
REMOVABLE GRID-250475
97.40лв.
Цената е с ДДС
REMOVABLE GRID / 250509
REMOVABLE GRID / 250509
Цената е с ДДС
COIN MECH SUPPORT-250471
COIN MECH SUPPORT-250471
Цената е с ДДС
DOOR HEAD / 250548
DOOR HEAD / 250548
57.20лв.
Цената е с ДДС
WINDOW HINGE-250552
WINDOW HINGE-250552
Цената е с ДДС
LH PROFILE-250547
LH PROFILE-250547
Цената е с ДДС
10W-24V RESISTANCE-250551
10W-24V RESISTANCE-250551
Цената е с ДДС
DOOR HEAD PLUG-250549
DOOR HEAD PLUG-250549
35.86лв.
Цената е с ДДС
POLYCARBONATE PANEL-250550
POLYCARBONATE PANEL-250550
Цената е с ДДС
RH PROFILE-250546
RH PROFILE-250546
Цената е с ДДС
MAGNETIC SEAL-250545
MAGNETIC SEAL-250545
Цената е с ДДС
CONTROL PANEL-250534
CONTROL PANEL-250534
Цената е с ДДС
SIDE RIGHT PROFILE-251132
SIDE RIGHT PROFILE-251132
63.30лв.
Цената е с ДДС
CENTRAL DOOR PROFILE-251131
CENTRAL DOOR PROFILE-251131
70.85лв.
Цената е с ДДС
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE / 250502
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE / 250502
5.80лв.
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
PLAIN TIP SELF-TAPPING SCREW 4X12-255034
UPPER COIN INTRODUCTION HALF CHUTE / 250505
UPPER COIN INTRODUCTION HALF CHUTE / 250505
5.10лв.
Цената е с ДДС
LOWER COIN INTRODUCTION HALF CHUTE / 250504 /253563
LOWER COIN INTRODUCTION HALF CHUTE / 250504 /253563
Цената е с ДДС
HALF CHUTE ADJUSTING BRACKET-250488
HALF CHUTE ADJUSTING BRACKET-250488
Цената е с ДДС
ROLLER / 0V0102
ROLLER / 0V0102
2.80лв.
Цената е с ДДС
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.50лв.
Цената е с ДДС
SCREW 6X18-096682
SCREW 6X18-096682
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
WHEEL / 0V3438
WHEEL / 0V3438
4.70лв.
Цената е с ДДС
SUPPORTING PLATE STOP-0V3469
SUPPORTING PLATE STOP-0V3469
Цената е с ДДС
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
SPRING FOR CHANGE-099356
SPRING FOR CHANGE-099356
COIN RETURN LEVER-0V3467
COIN RETURN LEVER-0V3467
12.80лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-099355
CHANGE GIVING PIN-099355
Цената е с ДДС
MONEY RETURN SHUTTER-093890
MONEY RETURN SHUTTER-093890
2.60лв.
COIN RETURN CHUTE-250500
COIN RETURN CHUTE-250500
13.40лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN - BLACK -250008
COIN RETURN - BLACK -250008
26.60лв.
Цената е с ДДС
SLIDER PIN-0V0983
SLIDER PIN-0V0983
Цената е с ДДС
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
Цената е с ДДС
COLLAR SCREW-090615
COLLAR SCREW-090615
Цената е с ДДС
SPRING FOR ACTUATOR / 093978
SPRING FOR ACTUATOR / 093978
MICROSWITCH CONTROL LEVER-0V1673
MICROSWITCH CONTROL LEVER-0V1673
Цената е с ДДС
SELF-BLOCKING NUT M4-091703
SELF-BLOCKING NUT M4-091703
DOOR MICRO ACTUATOR SUPPORT-250484
DOOR MICRO ACTUATOR SUPPORT-250484
Цената е с ДДС
CONTROL PANEL DIRECT SELECTION-250782
CONTROL PANEL DIRECT SELECTION-250782
Цената е с ДДС
DOCUMENTATION HOLDER-0V3594
DOCUMENTATION HOLDER-0V3594
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT DEVICE CONTROL CAM / 0V3476
ANTI-THEFT DEVICE CONTROL CAM / 0V3476
7.60лв.
Цената е с ДДС
LOCKING PROFILE-250795
LOCKING PROFILE-250795
Цената е с ДДС
SUPPORT PANEL-253263
SUPPORT PANEL-253263
Цената е с ДДС
USER INTERFACE - SFERA -251276
USER INTERFACE - SFERA -251276
Цената е с ДДС
USER INTERFACE - SFERA LX-252169
USER INTERFACE - SFERA LX-252169
Цената е с ДДС
SFERA CONVEX WINDOW-251545
SFERA CONVEX WINDOW-251545
Цената е с ДДС
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
SPACER-0V1431
SPACER-0V1431
CARD PROTECTION-251500
CARD PROTECTION-251500
Цената е с ДДС
DOOR HEAD / 250548
DOOR HEAD / 250548
57.20лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
ROLLER / 0V0102
ROLLER / 0V0102
2.80лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
SLOWDOWN DEVICE PIN-250498
SLOWDOWN DEVICE PIN-250498
6.17лв.
Цената е с ДДС
CLIPS-0V3583
CLIPS-0V3583
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT DEVICE CONTROL CAM / 0V3476
ANTI-THEFT DEVICE CONTROL CAM / 0V3476
7.60лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT PIN / 0V3474
ANTI-THEFT PIN / 0V3474
3.50лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT ROD / 0V3475
ANTI-THEFT ROD / 0V3475
5.60лв.
Цената е с ДДС
CAM PIN / 0V3477
CAM PIN / 0V3477
3.60лв.
Цената е с ДДС
ANTI-THEFT PIN / 0V3474
ANTI-THEFT PIN / 0V3474
3.50лв.
Цената е с ДДС
CLIPS-0V3583
CLIPS-0V3583
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT INSULATION SET-250528
DISPENSING COMPARTMENT INSULATION SET-250528
Цената е с ДДС
ROTATION BUSH-250497
ROTATION BUSH-250497
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
250744
1,111.90 лв.
2
250528

Изчерпан

3
250532

Изчерпан

4
250553

Изчерпан

5
250497

Изчерпан

6
250507
240.00 лв.
7
0V3481

Изчерпан

8
250479

Изчерпан

9
250508

Изчерпан

10
250523
425.00 лв.
11
250498
6.17 лв.
12
0V3482
39.75 лв.
13
098833

Изчерпан

14
250477

Изчерпан

15
0V3484
1.80 лв.
16
0V3474
3.50 лв.
17
0V3477
3.60 лв.
18
0V3475
5.60 лв.
19
0V3583

Изчерпан

20
251197

Изчерпан

21
250475
97.40 лв.
22
250509

Изчерпан

23
250471

Изчерпан

24
250548
57.20 лв.
25
250552

Изчерпан

26
250547

Изчерпан

27
250551

Изчерпан

28
250549
35.86 лв.
29
250550

Изчерпан

30
250546

Изчерпан

31
250545

Изчерпан

32
250534

Изчерпан

33
251132
63.30 лв.
34
251131
70.85 лв.
35
250502
5.80 лв.
36
255034

Изчерпан

37
250505
5.10 лв.
38
250504

Изчерпан

39
250488

Изчерпан

40
0V0102
2.80 лв.
41
097175
0.50 лв.
42
096682

Изчерпан

43
0V3439
6.45 лв.
44
0V3438
4.70 лв.
45
0V3469

Изчерпан

46
252436

Изчерпан

47
099356

Изчерпан

48
0V3467
12.80 лв.
49
093754

Изчерпан

50
099355

Изчерпан

51
093890
2.60 лв.
52
250500
13.40 лв.
53
250008
26.60 лв.
54
0V0983

Изчерпан

55
094111

Изчерпан

56
090615

Изчерпан

57
093978

Изчерпан

58
0V1673

Изчерпан

59
091703

Изчерпан

60
250484

Изчерпан

61
250782

Изчерпан

62
0V3594

Изчерпан

63
0V3476
7.60 лв.
64
250795

Изчерпан

65
253263

Изчерпан

66
251276

Изчерпан

67
252169

Изчерпан

68
251545

Изчерпан

69
093916

Изчерпан

70
0V1431

Изчерпан

71
251500

Изчерпан