2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Kikko

2 – Door, internal side

DOOR-0V3688
DOOR-0V3688
437.90лв.
Цената е с ДДС
DOOR BOX-0V3686
DOOR BOX-0V3686
100.84лв.
Цената е с ДДС
DOOR SWITCH ACTUATOR-0V3646
DOOR SWITCH ACTUATOR-0V3646
3.10лв.
BUFFER-098833
BUFFER-098833
0.15лв.
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
53.09лв.
LATCH-0V0506
LATCH-0V0506
3.50лв.
Цената е с ДДС
SLIDER GUIDE / 0V3703
SLIDER GUIDE / 0V3703
7.00лв.
Цената е с ДДС
MONEY RETURN SHUTTER BRACKET / 097455
MONEY RETURN SHUTTER BRACKET / 097455
2.15лв.
Цената е с ДДС
SHUTTER PIVOT / 093891
SHUTTER PIVOT / 093891
0.55лв.
Цената е с ДДС
MONEY RETURN SHUTTER-093890
MONEY RETURN SHUTTER-093890
2.10лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 0V2093
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 0V2093
50.00лв.
Цената е с ДДС
COIN BOX-0V3687
COIN BOX-0V3687
74.70лв.
Цената е с ДДС
COIN BOX HANDLE-0V3652
COIN BOX HANDLE-0V3652
3.74лв.
Цената е с ДДС
COIN CASHING CHUTE / 0V3708
COIN CASHING CHUTE / 0V3708
14.80лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN CHUTE / 0V3707
COIN RETURN CHUTE / 0V3707
19.60лв.
Цената е с ДДС
BOX COVER-0V3634
BOX COVER-0V3634
57.89лв.
Цената е с ДДС
COIN MECHANISM STOP-0V3648
COIN MECHANISM STOP-0V3648
3.55лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN LEVER / 0V3704
COIN RETURN LEVER / 0V3704
5.10лв.
Цената е с ДДС
RETURN SPRING / 987839
RETURN SPRING / 987839
2.00лв.
LEVER SUPPORT / 0V3706
LEVER SUPPORT / 0V3706
4.80лв.
HANDLE-0V3659
HANDLE-0V3659
1.61лв.
Цената е с ДДС
COIN SLOT CHUTE / 0V3705
COIN SLOT CHUTE / 0V3705
9.40лв.
Цената е с ДДС
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
471.29лв.
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.38лв.
Цената е с ДДС
COIN SLOT CHUTE SUPPORT-0V3647
COIN SLOT CHUTE SUPPORT-0V3647
3.33лв.
Цената е с ДДС
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
0.60лв.
MAGNET-0V3829
MAGNET-0V3829
19.42лв.
Цената е с ДДС
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
PLUG - DIA. 12-0V2057
PLUG - DIA. 12-0V2057
Цената е с ДДС
READER SUPPORT-0V3635
READER SUPPORT-0V3635
11.58лв.
Цената е с ДДС
LEFT DOOR HINGE-0V3675
LEFT DOOR HINGE-0V3675
20.92лв.
RIGHT DOOR HINGE-0V3674
RIGHT DOOR HINGE-0V3674
21.29лв.
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
56.96лв.
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
8.41лв.
BOLT-098551
BOLT-098551
1.29лв.
SPACER-0V1431
SPACER-0V1431
0.77лв.
BLACK COIN RETURN CHUTE-0V4263
BLACK COIN RETURN CHUTE-0V4263
16.81лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
0V3688
437.90 лв.
2
0V3686
100.84 лв.
3
0V3646
3.10 лв.
4
098833
0.15 лв.
5
099905
53.09 лв.
6
0V0506
3.50 лв.
7
0V3703
7.00 лв.
8
097455
2.15 лв.
9
093891
0.55 лв.
10
093890
2.10 лв.
11
0V2093
50.00 лв.
12
0V3687
74.70 лв.
13
0V3652
3.74 лв.
14
0V3708
14.80 лв.
15
0V3707
19.60 лв.
16
0V3634
57.89 лв.
17
0V3648
3.55 лв.
18
0V3704
5.10 лв.
19
987839
2.00 лв.
20
0V3706
4.80 лв.
21
0V3659
1.61 лв.
22
0V3705
9.40 лв.
23
252436
471.29 лв.
24
097175
0.38 лв.
25
0V3647
3.33 лв.
26
093916
0.60 лв.
27
0V3829
19.42 лв.
28
097807
4.90 лв.
29
0V2057

Изчерпан

30
0V3635
11.58 лв.
31
0V3675
20.92 лв.
32
0V3674
21.29 лв.
33
090861
56.96 лв.
34
092218
8.41 лв.
35
098551
1.29 лв.
36
0V1431
0.77 лв.
37
0V4263
16.81 лв.