2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Canto

2 – Door, internal side

COIN RETURN ASSY. / 253931
COIN RETURN ASSY. / 253931
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-099355
CHANGE GIVING PIN-099355
Цената е с ДДС
SPRING FOR CHANGE-099356
SPRING FOR CHANGE-099356
Цената е с ДДС
ACTIVATOR / 099351
ACTIVATOR / 099351
4.20лв.
LOWER COIN SLOT CHUTE / 0V2084
LOWER COIN SLOT CHUTE / 0V2084
7.20лв.
Цената е с ДДС
UPPER SLIDE / 099357
UPPER SLIDE / 099357
4.30лв.
DISPLAY WIRING / 253920
DISPLAY WIRING / 253920
26.40лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY LED BOARD / 254055
DISPLAY LED BOARD / 254055
23.60лв.
COIN RETURN BUTTON / 253912
COIN RETURN BUTTON / 253912
1.90лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY / 253925
DISPLAY / 253925
324.00лв.
Цената е с ДДС
CENTRAL LIGHT DIFFUSER / 253911
CENTRAL LIGHT DIFFUSER / 253911
5.35лв.
DISPLAY SUPPORT / 253909
DISPLAY SUPPORT / 253909
49.00лв.
DISPLAY ELEMENT PANEL / 254028
DISPLAY ELEMENT PANEL / 254028
31.20лв.
FREE VEND SWITCH-099743
FREE VEND SWITCH-099743
INTERFACE UPPER SUPPORT-253958
INTERFACE UPPER SUPPORT-253958
INTERFACE UPPER PANEL-BLACK / 254027
INTERFACE UPPER PANEL-BLACK / 254027
46.00лв.
Цената е с ДДС
CLIP-090148
CLIP-090148
Цената е с ДДС
DOOR WIRING-254045
DOOR WIRING-254045
BDV COIN MECHANISM WIRING-253921
BDV COIN MECHANISM WIRING-253921
MAGNET-253323
MAGNET-253323
ADHESIVE SEAL (A METER)-251515
ADHESIVE SEAL (A METER)-251515
SCALER 24 VOLT-0V2284
SCALER 24 VOLT-0V2284
LED CONNECTION WIRING 1040MM-254163
LED CONNECTION WIRING 1040MM-254163
SHORT LED CONNECTION WIRING-254162
SHORT LED CONNECTION WIRING-254162
LOCK ROD SPACER-0V2047
LOCK ROD SPACER-0V2047
1.87лв.
Цената е с ДДС
DISTRIBUTION AREA FRAME-254020
DISTRIBUTION AREA FRAME-254020
56.00лв.
DOOR MICRO-SWITCH ACTUATOR-0V2017
DOOR MICRO-SWITCH ACTUATOR-0V2017
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
56.10лв.
LOCK MOLDING / 254024
LOCK MOLDING / 254024
14.65лв.
LOCK SUPPORT-253968
LOCK SUPPORT-253968
LATCH BOLT-250487
LATCH BOLT-250487
CLOSING PIN-250494
CLOSING PIN-250494
SELF-BLOCKING NUT M4-091703
SELF-BLOCKING NUT M4-091703
FASTEX CLIP-097298
FASTEX CLIP-097298
LED AND OPTICAL ILLUMINATION ASSEMBLY-254167
LED AND OPTICAL ILLUMINATION ASSEMBLY-254167
DOOR LOCKING-254060
DOOR LOCKING-254060
LED BRIDGE WIRING-254161
LED BRIDGE WIRING-254161
SLIDER GUIDE / 254023
SLIDER GUIDE / 254023
9.80лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 254211
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 254211
46.44лв.
Цената е с ДДС
REGULATOR CARD-3 SERIES LED WIRING-254165
REGULATOR CARD-3 SERIES LED WIRING-254165
CURRENT REGULATOR CARD-254166
CURRENT REGULATOR CARD-254166
66.00лв.
COIN RECOVERY OPENING-254158
COIN RECOVERY OPENING-254158
9.40лв.
SLIDER PIN-254159
SLIDER PIN-254159
2.10лв.
COIN RETURN LED WIRING-254046
COIN RETURN LED WIRING-254046
COIN BOX-0V2188
COIN BOX-0V2188
70.96лв.
Цената е с ДДС
COIN-BOX HANDLE-0V2029
COIN-BOX HANDLE-0V2029
Цената е с ДДС
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
BOLT-098551
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
BOX COVER-253953
BOX COVER-253953
BOARD COIN RETURN SUPPORT / 253955
BOARD COIN RETURN SUPPORT / 253955
7.30лв.
Цената е с ДДС
CHUTE FOR CHANGE / 253910
CHUTE FOR CHANGE / 253910
43.00лв.
Цената е с ДДС
CHUTE FOR CHANGE SEPARATOR-253951
CHUTE FOR CHANGE SEPARATOR-253951
INTERFACE LOWER ASSEMBLY DIRECT SELECTION-253952
INTERFACE LOWER ASSEMBLY DIRECT SELECTION-253952
INTERFACE LOWER PANEL / 254030
INTERFACE LOWER PANEL / 254030
63.00лв.
Цената е с ДДС
COIN MECHANISM SUPPORT-253956
COIN MECHANISM SUPPORT-253956
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.38лв.
Цената е с ДДС
HANDLE-0V3659
HANDLE-0V3659
Цената е с ДДС
CPU BOARD SUPPORT-253954
CPU BOARD SUPPORT-253954
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
CPU BOARD-253924
CPU BOARD-253924
BOX-0V1991
BOX-0V1991
Цената е с ДДС
COIN-BOX SUPPORT-253957
COIN-BOX SUPPORT-253957
SPACER-0V1431
SPACER-0V1431
BRACKET-253439
BRACKET-253439
LID WITH LOCK-254632
LID WITH LOCK-254632
CENTRAL LIGHT DIFFUSER / 253911
CENTRAL LIGHT DIFFUSER / 253911
5.35лв.
DISPLAY LED BOARD / 254055
DISPLAY LED BOARD / 254055
23.60лв.
SLIDER GUIDE / 254023
SLIDER GUIDE / 254023
9.80лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
253931

Изчерпан

2
093754

Изчерпан

3
099355

Изчерпан

4
099356

Изчерпан

5
099351
4.20 лв.
6
0V2084
7.20 лв.
7
099357
4.30 лв.
8
253920
26.40 лв.
9
254055
23.60 лв.
10
253912
1.90 лв.
11
253925
324.00 лв.
12
253911
5.35 лв.
13
253909
49.00 лв.
14
254028
31.20 лв.
15
099743

Изчерпан

16
253958

Изчерпан

17
254027
46.00 лв.
18
090148

Изчерпан

19
254045

Изчерпан

20
253921

Изчерпан

21
253323

Изчерпан

22
251515

Изчерпан

23
0V2284

Изчерпан

24
254163

Изчерпан

25
254162

Изчерпан

26
0V2047
1.87 лв.
27
254020
56.00 лв.
28
0V2017

Изчерпан

29
099905
56.10 лв.
30
254024
14.65 лв.
31
253968

Изчерпан

32
250487

Изчерпан

33
250494

Изчерпан

34
091703

Изчерпан

35
097298

Изчерпан

36
254167

Изчерпан

37
254060

Изчерпан

38
254161

Изчерпан

39
254023
9.80 лв.
40
254211
46.44 лв.
41
254165

Изчерпан

42
254166
66.00 лв.
43
254158
9.40 лв.
44
254159
2.10 лв.
45
254046

Изчерпан

46
0V2188
70.96 лв.
47
0V2029

Изчерпан

48
090861

Изчерпан

49
098551

Изчерпан

50
092218

Изчерпан

51
253953

Изчерпан

52
253955
7.30 лв.
53
253910
43.00 лв.
54
253951

Изчерпан

55
253952

Изчерпан

56
254030
63.00 лв.
57
253956

Изчерпан

58
097175
0.38 лв.
59
0V3659

Изчерпан

60
253954

Изчерпан

61
097807
4.90 лв.
62
253924

Изчерпан

63
0V1991

Изчерпан

64
253957

Изчерпан

65
0V1431

Изчерпан

66
253439

Изчерпан

67
254632

Изчерпан