2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Canto

2 – Door, internal side

COIN RETURN ASSY. / 253931
COIN RETURN ASSY. / 253931
55.00лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
0.15лв.
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-099355
CHANGE GIVING PIN-099355
2.82лв.
Цената е с ДДС
SPRING FOR CHANGE-099356
SPRING FOR CHANGE-099356
0.49лв.
Цената е с ДДС
ACTIVATOR / 099351
ACTIVATOR / 099351
4.20лв.
LOWER COIN SLOT CHUTE / 0V2084
LOWER COIN SLOT CHUTE / 0V2084
7.20лв.
Цената е с ДДС
UPPER SLIDE / 099357
UPPER SLIDE / 099357
4.30лв.
DISPLAY WIRING / 253920
DISPLAY WIRING / 253920
26.40лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY LED BOARD / 254055
DISPLAY LED BOARD / 254055
23.60лв.
COIN RETURN BUTTON / 253912
COIN RETURN BUTTON / 253912
1.90лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY / 253925
DISPLAY / 253925
324.00лв.
Цената е с ДДС
CENTRAL LIGHT DIFFUSER / 253911
CENTRAL LIGHT DIFFUSER / 253911
5.10лв.
DISPLAY SUPPORT / 253909
DISPLAY SUPPORT / 253909
49.00лв.
DISPLAY ELEMENT PANEL / 254028
DISPLAY ELEMENT PANEL / 254028
31.20лв.
FREE VEND SWITCH-099743
FREE VEND SWITCH-099743
149.39лв.
INTERFACE UPPER SUPPORT-253958
INTERFACE UPPER SUPPORT-253958
28.57лв.
INTERFACE UPPER PANEL-BLACK / 254027
INTERFACE UPPER PANEL-BLACK / 254027
46.00лв.
Цената е с ДДС
CLIP-090148
CLIP-090148
0.12лв.
Цената е с ДДС
DOOR WIRING-254045
DOOR WIRING-254045
137.08лв.
BDV COIN MECHANISM WIRING-253921
BDV COIN MECHANISM WIRING-253921
40.94лв.
MAGNET-253323
MAGNET-253323
6.54лв.
ADHESIVE SEAL (A METER)-251515
ADHESIVE SEAL (A METER)-251515
2.31лв.
SCALER 24 VOLT-0V2284
SCALER 24 VOLT-0V2284
34.60лв.
LED CONNECTION WIRING 1040MM-254163
LED CONNECTION WIRING 1040MM-254163
8.76лв.
SHORT LED CONNECTION WIRING-254162
SHORT LED CONNECTION WIRING-254162
4.86лв.
LOCK ROD SPACER-0V2047
LOCK ROD SPACER-0V2047
1.87лв.
Цената е с ДДС
DISTRIBUTION AREA FRAME-254020
DISTRIBUTION AREA FRAME-254020
56.00лв.
DOOR MICRO-SWITCH ACTUATOR-0V2017
DOOR MICRO-SWITCH ACTUATOR-0V2017
4.30лв.
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
53.09лв.
LOCK MOLDING / 254024
LOCK MOLDING / 254024
14.65лв.
LOCK SUPPORT-253968
LOCK SUPPORT-253968
7.01лв.
LATCH BOLT-250487
LATCH BOLT-250487
1.72лв.
CLOSING PIN-250494
CLOSING PIN-250494
9.71лв.
SELF-BLOCKING NUT M4-091703
SELF-BLOCKING NUT M4-091703
0.17лв.
FASTEX CLIP-097298
FASTEX CLIP-097298
0.17лв.
LED AND OPTICAL ILLUMINATION ASSEMBLY-254167
LED AND OPTICAL ILLUMINATION ASSEMBLY-254167
32.50лв.
DOOR LOCKING-254060
DOOR LOCKING-254060
34.74лв.
LED BRIDGE WIRING-254161
LED BRIDGE WIRING-254161
2.25лв.
SLIDER GUIDE / 254023
SLIDER GUIDE / 254023
9.80лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 254211
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 254211
46.44лв.
Цената е с ДДС
REGULATOR CARD-3 SERIES LED WIRING-254165
REGULATOR CARD-3 SERIES LED WIRING-254165
27.99лв.
CURRENT REGULATOR CARD-254166
CURRENT REGULATOR CARD-254166
66.00лв.
COIN RECOVERY OPENING-254158
COIN RECOVERY OPENING-254158
9.40лв.
SLIDER PIN-254159
SLIDER PIN-254159
2.10лв.
COIN RETURN LED WIRING-254046
COIN RETURN LED WIRING-254046
7.24лв.
COIN BOX-0V2188
COIN BOX-0V2188
70.96лв.
Цената е с ДДС
COIN-BOX HANDLE-0V2029
COIN-BOX HANDLE-0V2029
6.63лв.
Цената е с ДДС
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
CYLINDER LOCK TYPE K-090861
56.96лв.
BOLT-098551
BOLT-098551
1.29лв.
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
PASSE-PARTOUT LOCK K-092218
8.41лв.
BOX COVER-253953
BOX COVER-253953
84.03лв.
BOARD COIN RETURN SUPPORT / 253955
BOARD COIN RETURN SUPPORT / 253955
7.30лв.
Цената е с ДДС
CHUTE FOR CHANGE / 253910
CHUTE FOR CHANGE / 253910
43.00лв.
Цената е с ДДС
CHUTE FOR CHANGE SEPARATOR-253951
CHUTE FOR CHANGE SEPARATOR-253951
10.65лв.
INTERFACE LOWER ASSEMBLY DIRECT SELECTION-253952
INTERFACE LOWER ASSEMBLY DIRECT SELECTION-253952
71.52лв.
INTERFACE LOWER PANEL / 254030
INTERFACE LOWER PANEL / 254030
63.00лв.
Цената е с ДДС
COIN MECHANISM SUPPORT-253956
COIN MECHANISM SUPPORT-253956
38.28лв.
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.38лв.
Цената е с ДДС
HANDLE-0V3659
HANDLE-0V3659
1.61лв.
Цената е с ДДС
CPU BOARD SUPPORT-253954
CPU BOARD SUPPORT-253954
19.80лв.
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
CPU BOARD-253924
CPU BOARD-253924
416.85лв.
BOX-0V1991
BOX-0V1991
50.42лв.
Цената е с ДДС
COIN-BOX SUPPORT-253957
COIN-BOX SUPPORT-253957
46.69лв.
SPACER-0V1431
SPACER-0V1431
0.77лв.
BRACKET-253439
BRACKET-253439
2.13лв.
LID WITH LOCK-254632
LID WITH LOCK-254632
132.58лв.
CENTRAL LIGHT DIFFUSER / 253911
CENTRAL LIGHT DIFFUSER / 253911
5.10лв.
DISPLAY LED BOARD / 254055
DISPLAY LED BOARD / 254055
23.60лв.
SLIDER GUIDE / 254023
SLIDER GUIDE / 254023
9.80лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
253931
55.00 лв.
2
093754
0.15 лв.
3
099355
2.82 лв.
4
099356
0.49 лв.
5
099351
4.20 лв.
6
0V2084
7.20 лв.
7
099357
4.30 лв.
8
253920
26.40 лв.
9
254055
23.60 лв.
10
253912
1.90 лв.
11
253925
324.00 лв.
12
253911
5.10 лв.
13
253909
49.00 лв.
14
254028
31.20 лв.
15
099743
149.39 лв.
16
253958
28.57 лв.
17
254027
46.00 лв.
18
090148
0.12 лв.
19
254045
137.08 лв.
20
253921
40.94 лв.
21
253323
6.54 лв.
22
251515
2.31 лв.
23
0V2284
34.60 лв.
24
254163
8.76 лв.
25
254162
4.86 лв.
26
0V2047
1.87 лв.
27
254020
56.00 лв.
28
0V2017
4.30 лв.
29
099905
53.09 лв.
30
254024
14.65 лв.
31
253968
7.01 лв.
32
250487
1.72 лв.
33
250494
9.71 лв.
34
091703
0.17 лв.
35
097298
0.17 лв.
36
254167
32.50 лв.
37
254060
34.74 лв.
38
254161
2.25 лв.
39
254023
9.80 лв.
40
254211
46.44 лв.
41
254165
27.99 лв.
42
254166
66.00 лв.
43
254158
9.40 лв.
44
254159
2.10 лв.
45
254046
7.24 лв.
46
0V2188
70.96 лв.
47
0V2029
6.63 лв.
48
090861
56.96 лв.
49
098551
1.29 лв.
50
092218
8.41 лв.
51
253953
84.03 лв.
52
253955
7.30 лв.
53
253910
43.00 лв.
54
253951
10.65 лв.
55
253952
71.52 лв.
56
254030
63.00 лв.
57
253956
38.28 лв.
58
097175
0.38 лв.
59
0V3659
1.61 лв.
60
253954
19.80 лв.
61
097807
4.90 лв.
62
253924
416.85 лв.
63
0V1991
50.42 лв.
64
253957
46.69 лв.
65
0V1431
0.77 лв.
66
253439
2.13 лв.
67
254632
132.58 лв.