2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Astro P

2 – Door, internal side

DOOR FRAME (ANTI-VANDALISM)-0V2914
DOOR FRAME (ANTI-VANDALISM)-0V2914
Цената е с ДДС
SLIDER LOCK-0V2904
SLIDER LOCK-0V2904
Цената е с ДДС
SLIDER STOP-0V2863
SLIDER STOP-0V2863
Цената е с ДДС
BUFFER-098833
BUFFER-098833
Цената е с ДДС
SLIDER GUIDES-0V2896
SLIDER GUIDES-0V2896
Цената е с ДДС
DISPENSING OPENING LID-0V2882
DISPENSING OPENING LID-0V2882
Цената е с ДДС
COVERING-0V2859
COVERING-0V2859
Цената е с ДДС
MOTOREDUCER 12G/1 MIN. / 099617
MOTOREDUCER 12G/1 MIN. / 099617
33.81лв.
Цената е с ДДС
WHIPPING DIAM 10.5 MM-090021
WHIPPING DIAM 10.5 MM-090021
Цената е с ДДС
INSULATING PLATE-0V2875
INSULATING PLATE-0V2875
Цената е с ДДС
CAM / 099540
CAM / 099540
Цената е с ДДС
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
7.00лв.
Цената е с ДДС
LEVER PIN-0V2872
LEVER PIN-0V2872
Цената е с ДДС
WHEEL-0V2879
WHEEL-0V2879
Цената е с ДДС
OUTER FIXING COLLAR / 091287
OUTER FIXING COLLAR / 091287
0.50лв.
Цената е с ДДС
SLIDER LOCK-OUT ROD-0V3287
SLIDER LOCK-OUT ROD-0V3287
Цената е с ДДС
CAM PIN-0V2873
CAM PIN-0V2873
Цената е с ДДС
SLIDER LOCK-OUT LEVER-0V2897
SLIDER LOCK-OUT LEVER-0V2897
Цената е с ДДС
COIN BOX SUPPORT-0V2854
COIN BOX SUPPORT-0V2854
Цената е с ДДС
COIN BOX-0V3269
COIN BOX-0V3269
Цената е с ДДС
COIN-BOX HANDLE-0V2029
COIN-BOX HANDLE-0V2029
Цената е с ДДС
BOX COVER-250385
BOX COVER-250385
Цената е с ДДС
HANDLE-0V3659
HANDLE-0V3659
Цената е с ДДС
HINGE-988308
HINGE-988308
Цената е с ДДС
COIN-BOX FASTENER-0V3296
COIN-BOX FASTENER-0V3296
Цената е с ДДС
COIN RECOVERY OPENING-0V2867
COIN RECOVERY OPENING-0V2867
Цената е с ДДС
COIN RECOVERY CHUTE-0V2858
COIN RECOVERY CHUTE-0V2858
Цената е с ДДС
KNURL-096977
KNURL-096977
Цената е с ДДС
COIN MECH SUPPORT AND COIN CHUTE-0V2907
COIN MECH SUPPORT AND COIN CHUTE-0V2907
Цената е с ДДС
MAGNETIC LOCK-987939
MAGNETIC LOCK-987939
Цената е с ДДС
PRODUCT LABELS SUPPORT-0V2893
PRODUCT LABELS SUPPORT-0V2893
Цената е с ДДС
DOOR WIRING-250379
DOOR WIRING-250379
Цената е с ДДС
SUGAR LED CARD-0V2145
SUGAR LED CARD-0V2145
Цената е с ДДС
SPACER-099639
SPACER-099639
Цената е с ДДС
PRODUCT PLATE SPAIN-0V3559
PRODUCT PLATE SPAIN-0V3559
Цената е с ДДС
PRICE PLATE - EURO 0,01-0V3367
PRICE PLATE - EURO 0,01-0V3367
Цената е с ДДС
PRODUCT LABEL GLASS-0V2883
PRODUCT LABEL GLASS-0V2883
2.45лв.
Цената е с ДДС
PRICE PLATE - EURO 0,05 - 0V3368
PRICE PLATE - EURO 0,05 - 0V3368
Цената е с ДДС
COIN RETURN ASSY.-0V2898
COIN RETURN ASSY.-0V2898
Цената е с ДДС
COIN RETURN LEVER-0V2866
COIN RETURN LEVER-0V2866
Цената е с ДДС
COIN RETURN CONTROL LEVER-0V2861
COIN RETURN CONTROL LEVER-0V2861
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-099355
CHANGE GIVING PIN-099355
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
SPRING FOR CHANGE-099356
SPRING FOR CHANGE-099356
Цената е с ДДС
FEELER SUPPORT-0V2862
FEELER SUPPORT-0V2862
Цената е с ДДС
COIN RECOVERY BUTTON-0V2870
COIN RECOVERY BUTTON-0V2870
Цената е с ДДС
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
BAFFLE-0V3299
BAFFLE-0V3299
Цената е с ДДС
COIN INSERT-0V3305
COIN INSERT-0V3305
Цената е с ДДС
COUPLER FOR SLIDE-0V3298
COUPLER FOR SLIDE-0V3298
Цената е с ДДС
UPPER CHUTE COINS-0V3304
UPPER CHUTE COINS-0V3304
Цената е с ДДС
LARGE DISPLAY 2X16 BLUE-EUROPE / 251659
LARGE DISPLAY 2X16 BLUE-EUROPE / 251659
225.00лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY SPACER-0V2876
DISPLAY SPACER-0V2876
Цената е с ДДС
DISPLAY GLASS-0V2877
DISPLAY GLASS-0V2877
DUSPLAY SUPPORT-0V2860
DUSPLAY SUPPORT-0V2860
Цената е с ДДС
UPPER LAMP PANEL-0V2899
UPPER LAMP PANEL-0V2899
Цената е с ДДС
LAMP-HOLDER-099783
LAMP-HOLDER-099783
Цената е с ДДС
LAMP L16W/25-0V2235
LAMP L16W/25-0V2235
Цената е с ДДС
LAMP PROTECTION-0V2081
LAMP PROTECTION-0V2081
Цената е с ДДС
UPPER LAMP WIRING-0V2886
UPPER LAMP WIRING-0V2886
Цената е с ДДС
BALLAST EC16A27-0V3026
BALLAST EC16A27-0V3026
Цената е с ДДС
STARTER TYPE S10-091802
STARTER TYPE S10-091802
Цената е с ДДС
LAMP-HOLDER W/STARTER-HOLDER - 987958
LAMP-HOLDER W/STARTER-HOLDER - 987958
Цената е с ДДС
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.50лв.
Цената е с ДДС
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
DOOR CONTAINER SUPPORT-0V2005
DOOR CONTAINER SUPPORT-0V2005
INSULATING DISK-090681
INSULATING DISK-090681
Цената е с ДДС
LOWER LAMP PANEL-0V2900
LOWER LAMP PANEL-0V2900
LAMP - 99152
LAMP - 99152
Цената е с ДДС
BALLAST - 0V1011
BALLAST - 0V1011
Цената е с ДДС
LOWER LAMP WIRING-0V2887
LOWER LAMP WIRING-0V2887
COLLAR SCREW-090615
COLLAR SCREW-090615
PRODUCT LABELS -ITALY-0V3376
PRODUCT LABELS -ITALY-0V3376
MAGNETIC LOCK-987939
MAGNETIC LOCK-987939
Цената е с ДДС
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
MICROSWITCH 'UL' / 0V1931
7.00лв.
Цената е с ДДС
LOWER LAMP WIRING-0V2887
LOWER LAMP WIRING-0V2887
LAMP PROTECTION-0V2081
LAMP PROTECTION-0V2081
Цената е с ДДС
LAMP-HOLDER W/STARTER-HOLDER - 987958
LAMP-HOLDER W/STARTER-HOLDER - 987958
Цената е с ДДС
STARTER TYPE S10-091802
STARTER TYPE S10-091802
Цената е с ДДС
LAMP-HOLDER-099783
LAMP-HOLDER-099783
Цената е с ДДС
KNURL-096977
KNURL-096977
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
0V2914

Изчерпан

2
0V2904

Изчерпан

3
0V2863

Изчерпан

4
098833

Изчерпан

5
0V2896

Изчерпан

6
0V2882

Изчерпан

7
0V2859

Изчерпан

8
099617
33.81 лв.
9
090021

Изчерпан

10
0V2875

Изчерпан

11
099540

Изчерпан

12
0V1931
7.00 лв.
13
0V2872

Изчерпан

14
0V2879

Изчерпан

15
091287
0.50 лв.
16
0V3287

Изчерпан

17
0V2873

Изчерпан

18
0V2897

Изчерпан

19
0V2854

Изчерпан

20
0V3269

Изчерпан

21
0V2029

Изчерпан

22
250385

Изчерпан

23
0V3659

Изчерпан

24
988308

Изчерпан

25
0V3296

Изчерпан

26
0V2867

Изчерпан

27
0V2858

Изчерпан

28
096977

Изчерпан

29
0V2907

Изчерпан

30
987939

Изчерпан

31
0V2893

Изчерпан

32
250379

Изчерпан

33
0V2145

Изчерпан

34
099639

Изчерпан

35
0V3559

Изчерпан

36
0V3367

Изчерпан

37
0V2883
2.45 лв.
38
0V3368

Изчерпан

39
0V2898

Изчерпан

40
0V2866

Изчерпан

41
0V2861

Изчерпан

42
099355

Изчерпан

43
093754

Изчерпан

44
099356

Изчерпан

45
0V2862

Изчерпан

46
0V2870

Изчерпан

47
252436

Изчерпан

48
097807
4.90 лв.
49
0V3299

Изчерпан

50
0V3305

Изчерпан

51
0V3298

Изчерпан

52
0V3304

Изчерпан

53
251659
225.00 лв.
54
0V2876

Изчерпан

55
0V2877

Изчерпан

56
0V2860

Изчерпан

57
0V2899

Изчерпан

58
099783

Изчерпан

59
0V2235

Изчерпан

60
0V2081

Изчерпан

61
0V2886

Изчерпан

62
0V3026

Изчерпан

63
091802

Изчерпан

64
987958

Изчерпан

65
97175
0.38 лв.
66
093916

Изчерпан

67
0V2005

Изчерпан

68
090681

Изчерпан

69
0V2900

Изчерпан

70
099152

Изчерпан

71
0V1011

Изчерпан

72
0V2887

Изчерпан

73
090615

Изчерпан

74
0V3376

Изчерпан