2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Venezia LX

2 – Door, internal side

DISPENSING OPENING-0V1356
DISPENSING OPENING-0V1356
BUFFER-098833
BUFFER-098833
0.15лв.
Цената е с ДДС
LATCH-0V0506
LATCH-0V0506
3.50лв.
Цената е с ДДС
LOCK TYPE 'N'-098303
LOCK TYPE 'N'-098303
66.29лв.
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
11.02лв.
MICRO ACTIVATOR-098755
MICRO ACTIVATOR-098755
2.66лв.
COIN MECH COVER-0V0610
COIN MECH COVER-0V0610
PUSH-BUTTON PANEL SUPPORT-0V0880
PUSH-BUTTON PANEL SUPPORT-0V0880
COIN MECH OBOX-0V0611
COIN MECH OBOX-0V0611
USER INTERFACE CARD-0V1371
USER INTERFACE CARD-0V1371
GUIDE SPACER-093984
GUIDE SPACER-093984
0.38лв.
COIN-MECH.-BOARD EXECUTIVE-098936
COIN-MECH.-BOARD EXECUTIVE-098936
31.94лв.
STABILIZER BOARD 24V-098943
STABILIZER BOARD 24V-098943
CLIP-090148
CLIP-090148
0.12лв.
Цената е с ДДС
COIN VERIFIER WIRING-099370
COIN VERIFIER WIRING-099370
DOOR WIRING-0V0626
DOOR WIRING-0V0626
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.38лв.
Цената е с ДДС
RATCHET M3-098874
RATCHET M3-098874
1.09лв.
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
0.60лв.
HINGE-0V0631
HINGE-0V0631
COIN MECH FASTENING PLATE-0V0609
COIN MECH FASTENING PLATE-0V0609
GREY DOUBLE ELEMENT-252877
GREY DOUBLE ELEMENT-252877
KNURL-096977
KNURL-096977
1.72лв.
EXECUTIVE WIRING VEN.LX-250566
EXECUTIVE WIRING VEN.LX-250566
WASHER MM 6,4X130,6-092161
WASHER MM 6,4X130,6-092161
13 V. 1 AMP ADJUSTMENT BOARD-0V2713
13 V. 1 AMP ADJUSTMENT BOARD-0V2713
93.37лв.
PHOTOGRAPHIC PANEL SUPPORT-0V3385
PHOTOGRAPHIC PANEL SUPPORT-0V3385
DISPLAY 1X16 BLUE-CIRILLICO-251657
DISPLAY 1X16 BLUE-CIRILLICO-251657
67.23лв.
LUMINOUS INDICATOR ORANGE-095890
LUMINOUS INDICATOR ORANGE-095890
7.10лв.
PLATE FOR CHANGE-098658
PLATE FOR CHANGE-098658
MONEY RETURN BADGE GREY-097394
MONEY RETURN BADGE GREY-097394
MONEY RETURN BUTTON GREY-097395
MONEY RETURN BUTTON GREY-097395
6.26лв.
BUTTON SPRING-093870
BUTTON SPRING-093870
0.70лв.
SELECTOR LEVER OPENING EFFECTER-095965
SELECTOR LEVER OPENING EFFECTER-095965
4.60лв.
COIN INSERT PIECE-0V0632
COIN INSERT PIECE-0V0632
TEMPLATE FIXING BRACKET-099008
TEMPLATE FIXING BRACKET-099008
ARM RECOVERY SPRING-094194
ARM RECOVERY SPRING-094194
2.21лв.
OPENING LEVER SELECTOR ASSEMBLY-097351
OPENING LEVER SELECTOR ASSEMBLY-097351
28.83лв.
OPENING LEVER PIVOT SELECTOR-097352
OPENING LEVER PIVOT SELECTOR-097352
2.00лв.
INFORMATION ELEMENT-097321
INFORMATION ELEMENT-097321
INFORMATION PANEL SUPPORT-097322
INFORMATION PANEL SUPPORT-097322
WIRING-099656
WIRING-099656
0.00лв.
LIGHT TYPE TL 8 W-097266
LIGHT TYPE TL 8 W-097266
12.45лв.
INDUCTOR TYPE BPL-097268
INDUCTOR TYPE BPL-097268
34.18лв.
STARTER HOLDER-091799
STARTER HOLDER-091799
3.39лв.
STARTER TYPE S10-091802
STARTER TYPE S10-091802
4.02лв.
LAMP HOLDER TYPE G5-097267
LAMP HOLDER TYPE G5-097267
1.41лв.
PLATE-099638
PLATE-099638
DISPLAY 1X16 BLUE-251656
DISPLAY 1X16 BLUE-251656
35.00лв.
DISPLAY GLASS-099645
DISPLAY GLASS-099645
DISPLAY BAND-099592
DISPLAY BAND-099592
MENU' GLASS-099583
MENU' GLASS-099583
SUPPORT-099575
SUPPORT-099575
ROLL-097728
ROLL-097728
1.25лв.
SELF-STICKING FIXING-094989
SELF-STICKING FIXING-094989
1.37лв.
MONEY RETURN FRAME (GREY)-097140
MONEY RETURN FRAME (GREY)-097140
16.98лв.
COIN RETURN PIECE-0V0630
COIN RETURN PIECE-0V0630
MONEY RETURN SHUTTER-093890
MONEY RETURN SHUTTER-093890
2.10лв.
SHUTTER PIVOT-093891
SHUTTER PIVOT-093891
0.55лв.
MONEY RETURN SHUTTER BRACKET-097455
MONEY RETURN SHUTTER BRACKET-097455
2.15лв.
COIN CHUTE-0V1363
COIN CHUTE-0V1363
LEVER LOCK CLIP-093829
LEVER LOCK CLIP-093829
0.50лв.
SQUARE PIECE-0V0520
SQUARE PIECE-0V0520
7.66лв.
COIN CHUTE-0V0612
COIN CHUTE-0V0612
CUP EXIT SHUTTER-093888
CUP EXIT SHUTTER-093888
18.00лв.
SHUTTER GUIDE-094482
SHUTTER GUIDE-094482
3.95лв.
DOOR STOP-099663
DOOR STOP-099663
FEEDING BOARD-097808
FEEDING BOARD-097808
112.04лв.
FUSE 2 AMP.5X20 DELAYED ACT-097097
FUSE 2 AMP.5X20 DELAYED ACT-097097
0.53лв.
DIODE BRIDGE-094900
DIODE BRIDGE-094900
13.80лв.
SUPPORT-099677
SUPPORT-099677
PHOTOELECTRIC CELL-099272
PHOTOELECTRIC CELL-099272
MDB - BDV WIRING VEN.LX-250565
MDB - BDV WIRING VEN.LX-250565
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
53.09лв.
JUG FACILITIES/FREE VEND WIRING-099924
JUG FACILITIES/FREE VEND WIRING-099924
LOCK TYPE'N'PREFER-099043
LOCK TYPE'N'PREFER-099043
106.44лв.
MAIN KEY TYPE 'N'-096363
MAIN KEY TYPE 'N'-096363
37.35лв.
LUMINOUS INDICATOR-099187
LUMINOUS INDICATOR-099187
FREE VEND SWITCH-099743
FREE VEND SWITCH-099743
149.39лв.
JUG FACILITIES ELEMENT-098126
JUG FACILITIES ELEMENT-098126
GREY NEUTRAL ELEMENT-253106
GREY NEUTRAL ELEMENT-253106
20.92лв.
SUPPORT-099933
SUPPORT-099933
PROFIL-0V3383
PROFIL-0V3383
PROFIL BRACKET-0V3384
PROFIL BRACKET-0V3384
LOWER SUPPORT-0V3377
LOWER SUPPORT-0V3377
COIN BOX PROTECTION 'VEN.LX-SPAZIO'-0V1360
COIN BOX PROTECTION 'VEN.LX-SPAZIO'-0V1360
GUIDE SPACER-093984
GUIDE SPACER-093984
0.38лв.
JUG FACILITIES/FREE VEND WIRING-099924
JUG FACILITIES/FREE VEND WIRING-099924
KNURL M4-097699
KNURL M4-097699
1.57лв.
Цената е с ДДС
GREY DOUBLE ELEMENT-252877
GREY DOUBLE ELEMENT-252877
WASHER MM 6,4X130,6-092161
WASHER MM 6,4X130,6-092161
CLIP-090148
CLIP-090148
0.12лв.
Цената е с ДДС
GREY DOUBLE ELEMENT-252877
GREY DOUBLE ELEMENT-252877
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
0.60лв.
SHUTTER GUIDE-094482
SHUTTER GUIDE-094482
3.95лв.
BUFFER-098833
BUFFER-098833
0.15лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
0V1356

Изчерпан

2
098833
0.15 лв.
3
0V0506
3.50 лв.
4
098303
66.29 лв.
5
098463
11.02 лв.
6
098755
2.66 лв.
7
0V0610

Изчерпан

8
0V0880

Изчерпан

9
0V0611

Изчерпан

10
0V1371

Изчерпан

11
093984
0.38 лв.
12
098936
31.94 лв.
13
098943

Изчерпан

14
090148
0.12 лв.
15
099370

Изчерпан

16
0V0626

Изчерпан

17
097175
0.38 лв.
18
098874
1.09 лв.
19
093916
0.60 лв.
20
0V0631

Изчерпан

21
0V0609

Изчерпан

22
252877

Изчерпан

23
096977
1.72 лв.
24
250566

Изчерпан

25
092161

Изчерпан

26
0V2713
93.37 лв.
27
0V3385

Изчерпан

28
251657
67.23 лв.
29
095890
7.10 лв.
30
098658

Изчерпан

31
097394

Изчерпан

32
097395
6.26 лв.
33
093870
0.70 лв.
34
095965
4.60 лв.
35
0V0632

Изчерпан

36
099008

Изчерпан

37
094194
2.21 лв.
38
097351
28.83 лв.
39
097352
2.00 лв.
40
097321

Изчерпан

41
097322

Изчерпан

42
099656
0.00 лв.
43
097266
12.45 лв.
44
097268
34.18 лв.
45
091799
3.39 лв.
46
091802
4.02 лв.
47
097267
1.41 лв.
48
099638

Изчерпан

49
251656
35.00 лв.
50
099645

Изчерпан

51
099592

Изчерпан

52
099583

Изчерпан

53
099575

Изчерпан

54
097728
1.25 лв.
55
094989
1.37 лв.
56
097140
16.98 лв.
57
0V0630

Изчерпан

58
093890
2.10 лв.
59
093891
0.55 лв.
60
097455
2.15 лв.
61
0V1363

Изчерпан

62
093829
0.50 лв.
63
0V0520
7.66 лв.
64
0V0612

Изчерпан

65
093888
18.00 лв.
66
094482
3.95 лв.
67
099663

Изчерпан

68
097808
112.04 лв.
69
097097
0.53 лв.
70
094900
13.80 лв.
71
099677

Изчерпан

72
099272

Изчерпан

73
250565

Изчерпан

74
099905
53.09 лв.
75
099924

Изчерпан

76
099043
106.44 лв.
77
096363
37.35 лв.
78
099187

Изчерпан

79
099743
149.39 лв.
80
098126

Изчерпан

81
253106
20.92 лв.
82
099933

Изчерпан

83
0V3383

Изчерпан

84
0V3384

Изчерпан

85
0V3377

Изчерпан

86
0V1360

Изчерпан