2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Snack & Food
Snakky

2 – Door, internal side

DISPENSING COMPARTMENT-0V3472
DISPENSING COMPARTMENT-0V3472
Цената е с ДДС
DOOR WITH GLASS-0V3450
DOOR WITH GLASS-0V3450
Цената е с ДДС
MGNETIC SEAL-0V3511
MGNETIC SEAL-0V3511
Цената е с ДДС
CONTROL PANEL-0V3452
CONTROL PANEL-0V3452
Цената е с ДДС
ROLLER-0V0102
ROLLER-0V0102
2.80лв.
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.50лв.
Цената е с ДДС
WHEEL-0V3438
WHEEL-0V3438
4.70лв.
WHEEL BUSH-0V3439
WHEEL BUSH-0V3439
6.45лв.
SCREW 6X18-096682
SCREW 6X18-096682
SUPPORTING PLATE STOP-0V3469
SUPPORTING PLATE STOP-0V3469
Цената е с ДДС
MOVABLE COIN INTRODUCTION CHUTE-0V3464
MOVABLE COIN INTRODUCTION CHUTE-0V3464
Цената е с ДДС
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE-0V3463
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE-0V3463
Цената е с ДДС
PIPE-0V2324
PIPE-0V2324
Цената е с ДДС
COIN RETURN ASSY.-0V3466
COIN RETURN ASSY.-0V3466
35.50лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN LEVER-0V3467
COIN RETURN LEVER-0V3467
12.80лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
SPRING FOR CHANGE-099356
SPRING FOR CHANGE-099356
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-099355
CHANGE GIVING PIN-099355
Цената е с ДДС
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
Цената е с ДДС
COIN MECH SUPPORTING PLATE-0V3471
COIN MECH SUPPORTING PLATE-0V3471
49.49лв.
Цената е с ДДС
MONEY RETURN SHUTTER-093890
MONEY RETURN SHUTTER-093890
2.60лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN CHUTE-0V3470
COIN RETURN CHUTE-0V3470
19.75лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN-0V3462
COIN RETURN-0V3462
Цената е с ДДС
SLIDER PIN-0V0983
SLIDER PIN-0V0983
Цената е с ДДС
DOOR STOP-0V3451
DOOR STOP-0V3451
Цената е с ДДС
SEAL (BY METRE)-0V3481
SEAL (BY METRE)-0V3481
Цената е с ДДС
MOLDING INSERT-250569
MOLDING INSERT-250569
ROTATION BUSHING-0V3480
ROTATION BUSHING-0V3480
6.90лв.
EXT. DISPENSING COMPARTMENT MOLDING-0V3479
EXT. DISPENSING COMPARTMENT MOLDING-0V3479
108.55лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING SLIDER-0V3478
DISPENSING SLIDER-0V3478
247.00лв.
Цената е с ДДС
PIN-0V3483
SLOWDOWN CYLINDER-0V3482
SLOWDOWN CYLINDER-0V3482
39.75лв.
ANTI-THEFT-0V3473
ANTI-THEFT-0V3473
ANTI-THEFT PIN-0V3474
ANTI-THEFT PIN-0V3474
3.50лв.
ANTI-THEFT ROD-0V3475
ANTI-THEFT ROD-0V3475
5.60лв.
ANTI-THEFT DEVICE CONTROL CAM-0V3476
ANTI-THEFT DEVICE CONTROL CAM-0V3476
7.60лв.
CLIPS-0V3583
CLIPS-0V3583
CAM PIN-0V3477
CAM PIN-0V3477
3.60лв.
COMPARTMENT INSULATION-0V3582
COMPARTMENT INSULATION-0V3582
BUFFER-098833
BUFFER-098833
Цената е с ДДС
COMPARTMENT RETURN SPRING-0V3484
COMPARTMENT RETURN SPRING-0V3484
1.80лв.
DOCUMENTATION HOLDER-0V3594
DOCUMENTATION HOLDER-0V3594
Цената е с ДДС
DISPENSING SLIDER - BLACK-250356
DISPENSING SLIDER - BLACK-250356
295.00лв.
DISPENSING COMPARTMENT -BLACK-250010
DISPENSING COMPARTMENT -BLACK-250010
COIN RETURN - BLACK -250008
COIN RETURN - BLACK -250008
26.60лв.
Цената е с ДДС
DAMPER BEARING-250346
DAMPER BEARING-250346
INNER WIRING 1 (L=1360)-250364
INNER WIRING 1 (L=1360)-250364
Цената е с ДДС
INNER WIRING 2 (L=450)-250365
INNER WIRING 2 (L=450)-250365
Цената е с ДДС
SPACER-0V1431
SPACER-0V1431
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
EXT. DISPENSING COMPARTMENT MOLDING-BLACK-250791
EXT. DISPENSING COMPARTMENT MOLDING-BLACK-250791
126.40лв.
CONTROL PANEL -KITKAT-250428
CONTROL PANEL -KITKAT-250428
Цената е с ДДС
DOOR WITH GLASS - EVIAN -250440
DOOR WITH GLASS - EVIAN -250440
Цената е с ДДС
BLACK CONTROL PANEL-250773
BLACK CONTROL PANEL-250773
Цената е с ДДС
EXT. DISPENSING COMPARTMENT MOLDING-BLUE-250765
EXT. DISPENSING COMPARTMENT MOLDING-BLUE-250765
Цената е с ДДС
BLUE CONTROL PANEL-250769
BLUE CONTROL PANEL-250769
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT -BLUE-250768
DISPENSING COMPARTMENT -BLUE-250768
Цената е с ДДС
DISPENSING SLIDER - BLUE-250767
DISPENSING SLIDER - BLUE-250767
Цената е с ДДС
NESTLE' GLASS-CHAMBER ADHESIVE-251735
NESTLE' GLASS-CHAMBER ADHESIVE-251735
Цената е с ДДС
FRUITTELLA ADHESIVE-251663
FRUITTELLA ADHESIVE-251663
Цената е с ДДС
DAYGUM ADHESIVE-251664
DAYGUM ADHESIVE-251664
Цената е с ДДС
VIGORSOL- ADHESIVE-251665
VIGORSOL- ADHESIVE-251665
Цената е с ДДС
READER SUPPORT-0V3635
READER SUPPORT-0V3635
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
SEAL (BY METRE)-0V3481
SEAL (BY METRE)-0V3481
Цената е с ДДС
ROTATION BUSHING-0V3480
ROTATION BUSHING-0V3480
6.90лв.
PIN-0V3483
ANTI-THEFT PIN-0V3474
ANTI-THEFT PIN-0V3474
3.50лв.
ANTI-THEFT PIN-0V3474
ANTI-THEFT PIN-0V3474
3.50лв.
ANTI-THEFT ROD-0V3475
ANTI-THEFT ROD-0V3475
5.60лв.
CLIPS-0V3583
CLIPS-0V3583
Цената е с ДДС
CAM PIN-0V3477
CAM PIN-0V3477
3.60лв.
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
0V3472

Изчерпан

2
0V3450

Изчерпан

3
0V3511

Изчерпан

4
0V3452

Изчерпан

5
0V0102
2.80 лв.
6
252436

Изчерпан

7
097175
0.50 лв.
8
0V3438
4.70 лв.
9
0V3439
6.45 лв.
10
096682

Изчерпан

11
0V3469

Изчерпан

12
0V3464

Изчерпан

13
0V3463

Изчерпан

14
0V2324

Изчерпан

15
0V3466
35.50 лв.
16
0V3467
12.80 лв.
17
093754

Изчерпан

18
099356

Изчерпан

19
099355

Изчерпан

20
094111

Изчерпан

21
0V3471
49.49 лв.
22
093890
2.60 лв.
23
0V3470
19.75 лв.
24
0V3462

Изчерпан

25
0V0983

Изчерпан

26
0V3451

Изчерпан

27
0V3481

Изчерпан

28
250569

Изчерпан

29
0V3480
6.90 лв.
30
0V3479
108.55 лв.
31
0V3478
247.00 лв.
32
0V3483

Изчерпан

33
0V3482
39.75 лв.
34
0V3473

Изчерпан

35
0V3474
3.50 лв.
36
0V3475
5.60 лв.
37
0V3476
7.60 лв.
38
0V3583

Изчерпан

39
0V3477
3.60 лв.
40
0V3582

Изчерпан

41
098833

Изчерпан

42
0V3484
1.80 лв.
43
0V3594

Изчерпан

44
250356
295.00 лв.
45
250010

Изчерпан

46
250008
26.60 лв.
47
250346

Изчерпан

48
250364

Изчерпан

49
250365

Изчерпан

50
0V1431

Изчерпан

51
093916

Изчерпан

52
250791
126.40 лв.
53
250428

Изчерпан

54
250440

Изчерпан

55
250773

Изчерпан

56
250765

Изчерпан

57
250769

Изчерпан

58
250768

Изчерпан

59
250767

Изчерпан

60
251735

Изчерпан

61
251663

Изчерпан

62
251664

Изчерпан

63
251665

Изчерпан

64
0V3635

Изчерпан