2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Brio 3

2 – Door, internal side

COIN MECHANISM COMPARTMENT-252272
COIN MECHANISM COMPARTMENT-252272
130.71лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN ASSY-252260
COIN RETURN ASSY-252260
41.08лв.
Цената е с ДДС
WIRE-CLIP-098459
WIRE-CLIP-098459
0.57лв.
Цената е с ДДС
BOARD-PROTECTION-252210
BOARD-PROTECTION-252210
35.86лв.
Цената е с ДДС
KNURL-096977
KNURL-096977
1.72лв.
Цената е с ДДС
COIN-MECHANISM OPENING PIN-252216
COIN-MECHANISM OPENING PIN-252216
5.42лв.
Цената е с ДДС
STOPPING RING D.4 / 098818
STOPPING RING D.4 / 098818
0.50лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN LEVER-252235
COIN RETURN LEVER-252235
4.86лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
0.15лв.
Цената е с ДДС
SPRING FOR CHANGE-252212
SPRING FOR CHANGE-252212
0.88лв.
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-252213
CHANGE GIVING PIN-252213
1.11лв.
Цената е с ДДС
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
0.50лв.
SLIDER PIN / 252217
SLIDER PIN / 252217
3.75лв.
Цената е с ДДС
SUPPORT FOR SLIDER-252242
SUPPORT FOR SLIDER-252242
26.89лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 254211
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 254211
46.44лв.
Цената е с ДДС
SPRING FOR ACTUATOR / 093978
SPRING FOR ACTUATOR / 093978
1.15лв.
SHUTTER FOR CHANGE-099359
SHUTTER FOR CHANGE-099359
1.87лв.
Цената е с ДДС
CHUTE FOR CHANGE-252240
CHUTE FOR CHANGE-252240
16.81лв.
Цената е с ДДС
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
471.29лв.
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.38лв.
Цената е с ДДС
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE-252238
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE-252238
3.44лв.
Цената е с ДДС
MOVABLE COIN INTRODUCTION CHUTE-252239
MOVABLE COIN INTRODUCTION CHUTE-252239
3.83лв.
Цената е с ДДС
BLOCK FOR COIN MECHANISM COMPARTMENT-252211
BLOCK FOR COIN MECHANISM COMPARTMENT-252211
0.60лв.
Цената е с ДДС
KNURL-093828
KNURL-093828
1.31лв.
Цената е с ДДС
ADJUSTABLE COLLAR-091420
ADJUSTABLE COLLAR-091420
0.77лв.
SPACER-0V1431
SPACER-0V1431
0.77лв.
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
0.60лв.
SUPPORT -BLACK-252723
SUPPORT -BLACK-252723
58.82лв.
Цената е с ДДС
CHUTE FOR CHANGE -BLACK-252522
CHUTE FOR CHANGE -BLACK-252522
22.79лв.
Цената е с ДДС
FILAMENT LAMP T26/57 CL 25W-0V2236
FILAMENT LAMP T26/57 CL 25W-0V2236
5.98лв.
LAMP-HOLDER-0V2237
LAMP-HOLDER-0V2237
9.53лв.
COMPARTMENT LAMP WIRING-252543
COMPARTMENT LAMP WIRING-252543
9.52лв.
Цената е с ДДС
LAMP PROTECTION-252686
LAMP PROTECTION-252686
28.57лв.
Цената е с ДДС
SUPPORT FOR SLIDER-BLACK / 252521
SUPPORT FOR SLIDER-BLACK / 252521
56.00лв.
Цената е с ДДС
CHUTE FOR COIN VERIFIER-252514
CHUTE FOR COIN VERIFIER-252514
21.29лв.
Цената е с ДДС
COMPARTMENT LAMP PREARRANG.WIRING-252692
COMPARTMENT LAMP PREARRANG.WIRING-252692
31.99лв.
Цената е с ДДС
COIN BOX PROTECTION-252868
COIN BOX PROTECTION-252868
8.41лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
0.15лв.
Цената е с ДДС
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
0.50лв.
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.38лв.
Цената е с ДДС
SPACER-0V1431
SPACER-0V1431
0.77лв.
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
252272
130.71 лв.
2
252260
41.08 лв.
3
098459
0.57 лв.
4
252210
35.86 лв.
5
096977
1.72 лв.
6
252216
5.42 лв.
7
098818
0.50 лв.
8
252235
4.86 лв.
9
093754
0.15 лв.
10
252212
0.88 лв.
11
252213
1.11 лв.
12
091737
0.50 лв.
13
252217
3.75 лв.
14
252242
26.89 лв.
15
252241
38.40 лв.
16
093978
1.15 лв.
17
099359
1.87 лв.
18
252240
16.81 лв.
19
252436
471.29 лв.
20
097175
0.38 лв.
21
252238
3.44 лв.
22
252239
3.83 лв.
23
252211
0.60 лв.
24
093828
1.31 лв.
25
091420
0.77 лв.
26
0V1431
0.77 лв.
27
093916
0.60 лв.
28
252723
58.82 лв.
29
252522
22.79 лв.
30
0V2236
5.98 лв.
31
0V2237
9.53 лв.
32
252543
9.52 лв.
33
252686
28.57 лв.
34
252521
56.00 лв.
35
252514
21.29 лв.
36
252692
31.99 лв.
37
252868
8.41 лв.