2 - Door, internal side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Brio 3

2 – Door, internal side

COIN MECHANISM COMPARTMENT-252272
COIN MECHANISM COMPARTMENT-252272
Цената е с ДДС
COIN RETURN ASSY-252260
COIN RETURN ASSY-252260
Цената е с ДДС
WIRE-CLIP-098459
WIRE-CLIP-098459
Цената е с ДДС
BOARD-PROTECTION-252210
BOARD-PROTECTION-252210
Цената е с ДДС
KNURL-096977
KNURL-096977
Цената е с ДДС
COIN-MECHANISM OPENING PIN-252216
COIN-MECHANISM OPENING PIN-252216
Цената е с ДДС
STOPPING RING D.4 / 098818
STOPPING RING D.4 / 098818
0.60лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN LEVER-252235
COIN RETURN LEVER-252235
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
SPRING FOR CHANGE-252212
SPRING FOR CHANGE-252212
Цената е с ДДС
CHANGE GIVING PIN-252213
CHANGE GIVING PIN-252213
Цената е с ДДС
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
0.50лв.
SLIDER PIN / 252217
SLIDER PIN / 252217
4.10лв.
Цената е с ДДС
SUPPORT FOR SLIDER-252242
SUPPORT FOR SLIDER-252242
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 254211
DISPENSING COMPARTMENT DOOR / 254211
52.00лв.
Цената е с ДДС
SPRING FOR ACTUATOR / 093978
SPRING FOR ACTUATOR / 093978
SHUTTER FOR CHANGE-099359
SHUTTER FOR CHANGE-099359
Цената е с ДДС
CHUTE FOR CHANGE-252240
CHUTE FOR CHANGE-252240
20.05лв.
Цената е с ДДС
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
16 BIT CPU BOARD 4MB / 252436
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.50лв.
Цената е с ДДС
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE-252238
FIXED COIN INTRODUCTION CHUTE-252238
Цената е с ДДС
MOVABLE COIN INTRODUCTION CHUTE-252239
MOVABLE COIN INTRODUCTION CHUTE-252239
Цената е с ДДС
BLOCK FOR COIN MECHANISM COMPARTMENT-252211
BLOCK FOR COIN MECHANISM COMPARTMENT-252211
Цената е с ДДС
KNURL-093828
KNURL-093828
Цената е с ДДС
ADJUSTABLE COLLAR-091420
ADJUSTABLE COLLAR-091420
SPACER-0V1431
SPACER-0V1431
WHIPPING OVAL-093916
WHIPPING OVAL-093916
SUPPORT -BLACK-252723
SUPPORT -BLACK-252723
Цената е с ДДС
CHUTE FOR CHANGE -BLACK-252522
CHUTE FOR CHANGE -BLACK-252522
Цената е с ДДС
FILAMENT LAMP T26/57 CL 25W-0V2236
FILAMENT LAMP T26/57 CL 25W-0V2236
LAMP-HOLDER-0V2237
LAMP-HOLDER-0V2237
COMPARTMENT LAMP WIRING-252543
COMPARTMENT LAMP WIRING-252543
Цената е с ДДС
LAMP PROTECTION-252686
LAMP PROTECTION-252686
Цената е с ДДС
SUPPORT FOR SLIDER-BLACK / 252521
SUPPORT FOR SLIDER-BLACK / 252521
61.30лв.
Цената е с ДДС
CHUTE FOR COIN VERIFIER-252514
CHUTE FOR COIN VERIFIER-252514
Цената е с ДДС
COMPARTMENT LAMP PREARRANG.WIRING-252692
COMPARTMENT LAMP PREARRANG.WIRING-252692
Цената е с ДДС
COIN BOX PROTECTION-252868
COIN BOX PROTECTION-252868
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
BENZING COLLAR QUICKBLOCK BQ DIAM MM-093754
Цената е с ДДС
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
CIRCLIP DIN 6799 / 091737
0.50лв.
CARD SPACER-097175
CARD SPACER-097175
0.50лв.
Цената е с ДДС
SPACER-0V1431
SPACER-0V1431
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
252272

Изчерпан

2
252260

Изчерпан

3
098459

Изчерпан

4
252210

Изчерпан

5
096977

Изчерпан

6
252216

Изчерпан

7
098818
0.60 лв.
8
252235

Изчерпан

9
093754

Изчерпан

10
252212

Изчерпан

11
252213

Изчерпан

12
091737
0.50 лв.
13
252217
4.10 лв.
14
252242

Изчерпан

15
252241
38.40 лв.
16
093978

Изчерпан

17
099359

Изчерпан

18
252240
20.05 лв.
19
252436

Изчерпан

20
097175
0.50 лв.
21
252238

Изчерпан

22
252239

Изчерпан

23
252211

Изчерпан

24
093828

Изчерпан

25
091420

Изчерпан

26
0V1431

Изчерпан

27
093916

Изчерпан

28
252723

Изчерпан

29
252522

Изчерпан

30
0V2236

Изчерпан

31
0V2237

Изчерпан

32
252543

Изчерпан

33
252686

Изчерпан

34
252521
61.30 лв.
35
252514

Изчерпан

36
252692

Изчерпан

37
252868

Изчерпан