2 - Cabinet
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Ho.Re.Ca
Colibri

2 – Cabinet

FOOT-0V2566
FOOT-0V2566
1.30лв.
Цената е с ДДС
LIQUID TRAY (BLACK)-0V2980
LIQUID TRAY (BLACK)-0V2980
33.58лв.
Цената е с ДДС
DISPENSING OPENING (BLACK) / 0V2982
DISPENSING OPENING (BLACK) / 0V2982
44.00лв.
Цената е с ДДС
COFFEE GROUNDS TRAY / 0V2513
COFFEE GROUNDS TRAY / 0V2513
28.20лв.
Цената е с ДДС
COIN BOX-0V2563
COIN BOX-0V2563
15.27лв.
Цената е с ДДС
HINGE-0V2495
HINGE-0V2495
1.22лв.
Цената е с ДДС
FEMALE CLIP-094026
FEMALE CLIP-094026
1.83лв.
LOCK SPACER-0V2496
LOCK SPACER-0V2496
2.90лв.
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
53.09лв.
THREADED INSERT M6-250037
THREADED INSERT M6-250037
0.36лв.
Цената е с ДДС
LOCK-BOLT / 0V2497
LOCK-BOLT / 0V2497
1.10лв.
Цената е с ДДС
DISPENSER VALVE COVERING-0V2564
DISPENSER VALVE COVERING-0V2564
65.12лв.
Цената е с ДДС
DOOR HINGE (BLACK)-0V2995
DOOR HINGE (BLACK)-0V2995
24.02лв.
Цената е с ДДС
CANISTER FASTENER PIN-0V2500
CANISTER FASTENER PIN-0V2500
5.39лв.
Цената е с ДДС
OUTER FIXING COLLAR / 091287
OUTER FIXING COLLAR / 091287
0.50лв.
Цената е с ДДС
STOP SPRING-0V2501
STOP SPRING-0V2501
0.70лв.
Цената е с ДДС
MOLDING (BLACK)-0V2981
MOLDING (BLACK)-0V2981
8.96лв.
Цената е с ДДС
CABINET TOP (BLACK) / 0V2977
CABINET TOP (BLACK) / 0V2977
80.00лв.
Цената е с ДДС
CABINET DOOR (BLACK)-0V3000
CABINET DOOR (BLACK)-0V3000
211.63лв.
Цената е с ДДС
CABINET DOOR TOP (BLACK) / 0V2984
CABINET DOOR TOP (BLACK) / 0V2984
71.00лв.
Цената е с ДДС
BOLT HOOK-0V2537
BOLT HOOK-0V2537
4.17лв.
Цената е с ДДС
LOCK TYPE 'N'-098303
LOCK TYPE 'N'-098303
66.29лв.
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
PASSPARTOUT -ROUND LOCK-098463
11.02лв.
BOLT HOOK-0V2569
BOLT HOOK-0V2569
12.01лв.
Цената е с ДДС
CABINET DOOR HINGE (BLACK)-0V2996
CABINET DOOR HINGE (BLACK)-0V2996
32.36лв.
Цената е с ДДС
RIGHT STOP-0V2974
RIGHT STOP-0V2974
2.09лв.
Цената е с ДДС
LEFT DISPENSING OPENING STOP-0V2973
LEFT DISPENSING OPENING STOP-0V2973
2.04лв.
Цената е с ДДС
CUP POSITIONING PIN-099184
CUP POSITIONING PIN-099184
1.07лв.
Цената е с ДДС
LOCK-099319
LOCK-099319
17.50лв.
Цената е с ДДС
REAR COVER-0V3404
REAR COVER-0V3404
39.07лв.
Цената е с ДДС
CUP STOP-RED / 0V1130
CUP STOP-RED / 0V1130
3.30лв.
Цената е с ДДС
KNURL-096977
KNURL-096977
1.72лв.
Цената е с ДДС
CLOSING PLATE-250045
CLOSING PLATE-250045
20.35лв.
Цената е с ДДС
REAR FOR CUPS ELEVATION-250047
REAR FOR CUPS ELEVATION-250047
32.96лв.
Цената е с ДДС
CUPS ELEVATION-250046
CUPS ELEVATION-250046
68.17лв.
Цената е с ДДС
KNURL M4-097699
KNURL M4-097699
1.57лв.
Цената е с ДДС
FOOT-0V2566
FOOT-0V2566
1.30лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
0V2566
1.30 лв.
2
0V2980
33.58 лв.
3
0V2982
44.00 лв.
4
0V2513
28.20 лв.
5
0V2563
15.27 лв.
6
0V2495
1.22 лв.
7
094026
1.83 лв.
8
0V2496
2.90 лв.
9
099905
53.09 лв.
10
250037
0.36 лв.
11
0V2497
1.10 лв.
12
0V2564
65.12 лв.
13
0V2995
24.02 лв.
14
0V2500
5.39 лв.
15
091287
0.50 лв.
16
0V2501
0.70 лв.
17
0V2981
8.96 лв.
18
0V2977
80.00 лв.
19
0V3000
211.63 лв.
20
0V2984
71.00 лв.
21
0V2537
4.17 лв.
22
098303
66.29 лв.
23
098463
11.02 лв.
24
0V2569
12.01 лв.
25
0V2996
32.36 лв.
26
0V2974
2.09 лв.
27
0V2973
2.04 лв.
28
099184
1.07 лв.
29
099319
17.50 лв.
30
0V3404
39.07 лв.
31
0V1130
3.30 лв.
32
096977
1.72 лв.
33
250045
20.35 лв.
34
250047
32.96 лв.
35
250046
68.17 лв.
36
097699
1.57 лв.