14 - Fresh Brew unit kit
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Spazio

14 – Fresh Brew unit kit

FRESH BREW GROUP 'TEA'-099907
FRESH BREW GROUP 'TEA'-099907
1,846.77лв.
SCROLL L=13.7CM / 098608
SCROLL L=13.7CM / 098608
3.30лв.
Цената е с ДДС
LEVER-0V0166
LEVER-0V0166
15.32лв.
LEVER 'LEFT'-099945
LEVER 'LEFT'-099945
17.18лв.
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
0.50лв.
Цената е с ДДС
CRANK-099950
CRANK-099950
6.91лв.
BUSH-099947
BUSH-099947
2.13лв.
BEARING-099951
BEARING-099951
12.70лв.
STOPPING RING D.4 / 098818
STOPPING RING D.4 / 098818
0.33лв.
Цената е с ДДС
SPRING-0V0275
SPRING-0V0275
19.42лв.
PIN-099944
PIN-099944
6.63лв.
LEVER-099956
LEVER-099956
28.01лв.
BEARING-099957
BEARING-099957
11.21лв.
PIN FOR BEARING-099958
PIN FOR BEARING-099958
5.14лв.
CAM-099949
CAM-099949
60.69лв.
DRIVING SHAFT-099948
DRIVING SHAFT-099948
104.57лв.
PIN FOR LEVER-099959
PIN FOR LEVER-099959
5.70лв.
ROD-099960
ROD-099960
10.09лв.
SPRING-099962
SPRING-099962
16.44лв.
GUY-099961
GUY-099961
11.40лв.
PIN-099963
MOTOREDUCER-099970
MOTOREDUCER-099970
263.29лв.
MICRO SWITCH -UL / 096355
MICRO SWITCH -UL / 096355
3.90лв.
Цената е с ДДС
GEAR SUPPORT-099955
GEAR SUPPORT-099955
7.85лв.
WHEEL-099954
WHEEL-099954
45.75лв.
SHAFT WITH WHEEL-099953
SHAFT WITH WHEEL-099953
62.56лв.
CRANK WITH PIN-099971
CRANK WITH PIN-099971
6.63лв.
ROLLER-099972
ROLLER-099972
5.61лв.
REDUCTION GEAR MOTOR-0V0607
REDUCTION GEAR MOTOR-0V0607
164.32лв.
ROD-099969
ROD-099969
4.11лв.
LINK-BLOCK-099968
LINK-BLOCK-099968
20.54лв.
STIRRER BAR WEIGHT L=95-090203
STIRRER BAR WEIGHT L=95-090203
2.54лв.
SHOULDER 'RIGHT AND LEFT'-099935
SHOULDER 'RIGHT AND LEFT'-099935
93.37лв.
LEVER 'RIGHT'-099946
LEVER 'RIGHT'-099946
18.68лв.
WASHER-096988
WASHER-096988
0.10лв.
Цената е с ДДС
PIN-099940
PIN-099940
12.70лв.
SPRING-099941
SPRING-099941
2.66лв.
LOCKING WASHER / 987948
LOCKING WASHER / 987948
0.65лв.
Цената е с ДДС
PIN-099938
PIN-099938
11.96лв.
PISTON ROD-099937
PISTON ROD-099937
17.93лв.
PISTON F.B.-098525
PISTON F.B.-098525
33.06лв.
PISTON GASKET-098444
PISTON GASKET-098444
16.48лв.
PISTON-BOTTOM-098614
PISTON-BOTTOM-098614
12.09лв.
SCREW BRASS TSP M5X16-093469
SCREW BRASS TSP M5X16-093469
0.30лв.
INFUSION CHAMBRE-099939
INFUSION CHAMBRE-099939
61.62лв.
FRESH-BREW EXTENSION-0V0543
FRESH-BREW EXTENSION-0V0543
3.93лв.
SPRING-0V0177
SPRING-0V0177
7.10лв.
PIN FOR SPRING-099966
PIN FOR SPRING-099966
7.01лв.
SILICONE HOSE 5X9 BROWN / 097510
SILICONE HOSE 5X9 BROWN / 097510
5.50лв.
Цената е с ДДС
LEVER-0V0176
LEVER-0V0176
9.15лв.
F.B. FILTER HOLDER COMPLETE-250559
F.B. FILTER HOLDER COMPLETE-250559
78.43лв.
SQUARE STRAIGHT PIPETTE-096868
SQUARE STRAIGHT PIPETTE-096868
2.60лв.
TEA FILTER-250996
TEA FILTER-250996
65.69лв.
SPATULA-HOLDER-099974
SPATULA-HOLDER-099974
5.51лв.
DOLLY BLOCK-099976
DOLLY BLOCK-099976
4.58лв.
SPATULA-099975
SPATULA-099975
26.89лв.
SLEDGE-099973
SLEDGE-099973
130.71лв.
EXTENSION (2TH FRESH-BREW)-0V0343
EXTENSION (2TH FRESH-BREW)-0V0343
BUCKET (2TH FRESH-BREW)-0V0342
BUCKET (2TH FRESH-BREW)-0V0342
COLLAR-099643
COLLAR-099643
7.66лв.
RUBBER HOLDER-099642
RUBBER HOLDER-099642
3.38лв.
HOSE VIPLA TRANSPARENT DIAM MM14X1 / 093628
HOSE VIPLA TRANSPARENT DIAM MM14X1 / 093628
3.00лв.
Цената е с ДДС
POWDERS DRAWER-099330
POWDERS DRAWER-099330
3.00лв.
POINTED NOZZLE / 097953
POINTED NOZZLE / 097953
2.15лв.
Цената е с ДДС
SILICONE HOSE 6X9 BROWN / 097511
SILICONE HOSE 6X9 BROWN / 097511
1.68лв.
Цената е с ДДС
CONVEYOR FOR MIXER / 097912
CONVEYOR FOR MIXER / 097912
3.20лв.
Цената е с ДДС
ELBOW FOR MIXER-097913
ELBOW FOR MIXER-097913
2.82лв.
Цената е с ДДС
GASKET O-RING 3125 -MIXER / 094540 / 0V0776
GASKET O-RING 3125 -MIXER / 094540 / 0V0776
0.44лв.
Цената е с ДДС
FLANGE FOR MIXER / 097911
FLANGE FOR MIXER / 097911
2.30лв.
Цената е с ДДС
MIXER TRAY-0V0896
MIXER TRAY-0V0896
WATER-FUNNEL WITHOUT ADJUSTMENT F.B.-098188
WATER-FUNNEL WITHOUT ADJUSTMENT F.B.-098188
POWDER FUNNEL BROWN-097971
POWDER FUNNEL BROWN-097971
POWDER INLET FUNNEL BROWN / 097520
POWDER INLET FUNNEL BROWN / 097520
2.20лв.
Цените са с ДДС
WATER FUNNEL DEFLECTOR-096926
WATER FUNNEL DEFLECTOR-096926
4.11лв.
DEFLECTOR BROWN F.B.-098187
DEFLECTOR BROWN F.B.-098187
DEFLECTOR RING CUT BROWN / 097524
DEFLECTOR RING CUT BROWN / 097524
8.38лв.
BUSH-099947
BUSH-099947
2.13лв.
CRANK-099950
CRANK-099950
6.91лв.
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
0.50лв.
Цената е с ДДС
BEARING-099951
BEARING-099951
12.70лв.
STOPPING RING D.4 / 098818
STOPPING RING D.4 / 098818
0.33лв.
Цената е с ДДС
STOPPING RING D.4 / 098818
STOPPING RING D.4 / 098818
0.33лв.
Цената е с ДДС
STOPPING RING D.4 / 098818
STOPPING RING D.4 / 098818
0.33лв.
Цената е с ДДС
STOPPING RING D.4 / 098818
STOPPING RING D.4 / 098818
0.33лв.
Цената е с ДДС
STOPPING RING D.4 / 098818
STOPPING RING D.4 / 098818
0.33лв.
Цената е с ДДС
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
0.50лв.
Цената е с ДДС
SHOULDER 'RIGHT AND LEFT'-099935
SHOULDER 'RIGHT AND LEFT'-099935
93.37лв.
F.B. FILTER HOLDER COMPLETE-250559
F.B. FILTER HOLDER COMPLETE-250559
78.43лв.
STOPPING RING D.4 / 098818
STOPPING RING D.4 / 098818
0.33лв.
Цената е с ДДС
SILICONE HOSE 5X9 BROWN / 097510
SILICONE HOSE 5X9 BROWN / 097510
5.50лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
099907
1,846.77 лв.
2
098608
3.30 лв.
3
0V0166
15.32 лв.
4
099945
17.18 лв.
5
093171
0.50 лв.
6
099950
6.91 лв.
7
099947
2.13 лв.
8
099951
12.70 лв.
9
098818
0.33 лв.
10
0V0275
19.42 лв.
11
099944
6.63 лв.
12
099956
28.01 лв.
13
099957
11.21 лв.
14
099958
5.14 лв.
15
099949
60.69 лв.
16
099948
104.57 лв.
17
099959
5.70 лв.
18
099960
10.09 лв.
19
099962
16.44 лв.
20
099961
11.40 лв.
21
099963

Изчерпан

22
099970
263.29 лв.
23
096355
3.90 лв.
24
099955
7.85 лв.
25
099954
45.75 лв.
26
099953
62.56 лв.
27
099971
6.63 лв.
28
099972
5.61 лв.
29
0V0607
164.32 лв.
30
099969
4.11 лв.
31
099968
20.54 лв.
32
090203
2.54 лв.
33
099935
93.37 лв.
34
099946
18.68 лв.
35
096988
0.10 лв.
36
099940
12.70 лв.
37
099941
2.66 лв.
38
987948
0.65 лв.
39
099938
11.96 лв.
40
099937
17.93 лв.
41
098525
33.06 лв.
42
098444
16.48 лв.
43
098614
12.09 лв.
44
093469
0.30 лв.
45
099939
61.62 лв.
46
0V0543
3.93 лв.
47
0V0177
7.10 лв.
48
099966
7.01 лв.
49
097510
5.50 лв.
50
0V0176
9.15 лв.
51
250559
78.43 лв.
52
096868
2.60 лв.
53
250996
65.69 лв.
54
099974
5.51 лв.
55
099976
4.58 лв.
56
099975
26.89 лв.
57
099973
130.71 лв.
58
0V0343

Изчерпан

59
0V0342

Изчерпан

60
099643
7.66 лв.
61
099642
3.38 лв.
62
093628
3.00 лв.
63
099330
3.00 лв.
64
097953
2.15 лв.
65
097511
1.68 лв.
66
097912
3.20 лв.
67
097913
2.82 лв.
68
094540
0.44 лв.
69
097911
2.30 лв.
70
0V0896

Изчерпан

71
098188

Изчерпан

72
097971

Изчерпан

73
097520
2.20 лв.
74
096926
4.11 лв.
75
098187

Изчерпан

76
097524
8.38 лв.