12 - Sugar and spoons dispenser
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Oblo

12 – Sugar and spoons dispenser

COMPLET SUGAR/STIRRER DISPENSER / 250184
COMPLET SUGAR/STIRRER DISPENSER / 250184
271.95лв.
Цената е с ДДС
SUGAR/STIRRER DISPENSER-0V3663
SUGAR/STIRRER DISPENSER-0V3663
203.25лв.
NORMAL AUGER CONTAINER / 0V2173
NORMAL AUGER CONTAINER / 0V2173
33.00лв.
Цената е с ДДС
SPRING / 099602
SPRING / 099602
3.50лв.
Цената е с ДДС
LEVER / 099610
LEVER / 099610
5.90лв.
Цената е с ДДС
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
0.50лв.
Цената е с ДДС
STIRRING BARS EJECTING PIN / 098352
STIRRING BARS EJECTING PIN / 098352
2.00лв.
Цената е с ДДС
PASS-WIRE-098853
PASS-WIRE-098853
0.75лв.
BODY-099607
BODY-099607
7.20лв.
Цената е с ДДС
SUGAR NOZZLE / 099721
SUGAR NOZZLE / 099721
3.00лв.
Цената е с ДДС
SUGAR PIPE / 098356
SUGAR PIPE / 098356
8.50лв.
Цената е с ДДС
ROD / 099605
ROD / 099605
1.20лв.
Цената е с ДДС
SPRING / 099616
SPRING / 099616
2.00лв.
Цената е с ДДС
ROLLER / 099604
ROLLER / 099604
2.00лв.
Цената е с ДДС
CAM/099606
CAM/099606
1.20лв.
Цената е с ДДС
MICRO SWITCH -UL / 096355
MICRO SWITCH -UL / 096355
3.90лв.
Цената е с ДДС
SUPPORT / 099608
SUPPORT / 099608
6.98лв.
Цената е с ДДС
ELASTIC PLUG 1,5X8-096904
ELASTIC PLUG 1,5X8-096904
0.90лв.
Цената е с ДДС
SUGAR SPOUT PIN / 0V2949
SUGAR SPOUT PIN / 0V2949
1.10лв.
Цената е с ДДС
MOTOR REDUCTOR 6G/1 MIN. / 099397
MOTOR REDUCTOR 6G/1 MIN. / 099397
30.00лв.
Цената е с ДДС
COVER / 099609
COVER / 099609
1.60лв.
STIRRER DISPENSER WIRING-0V3666
STIRRER DISPENSER WIRING-0V3666
25.71лв.
HOSE COUPLING-099375
HOSE COUPLING-099375
1.11лв.
PVC PIPE 14X19(A METER)-098719
PVC PIPE 14X19(A METER)-098719
4.58лв.
PIPE COUPLING-0V3657
PIPE COUPLING-0V3657
1.50лв.
ROUND STRAIGHT PIPETTE / 098939
ROUND STRAIGHT PIPETTE / 098939
2.10лв.
Цената е с ДДС
SUGAR DOSING UNIT WIRING-0V3667
SUGAR DOSING UNIT WIRING-0V3667
13.90лв.
CONTAINER BASE BRACKET-0V3710
CONTAINER BASE BRACKET-0V3710
12.89лв.
SUGAR RATIOMOTOR 52 RPM / 0V3673
SUGAR RATIOMOTOR 52 RPM / 0V3673
128.00лв.
Цената е с ДДС
CONTAINER RING NUT-095849
CONTAINER RING NUT-095849
1.00лв.
Цената е с ДДС
SCROLL L=11.7CM / 098609
SCROLL L=11.7CM / 098609
3.50лв.
Цената е с ДДС
GASKET O-RING / 095829
GASKET O-RING / 095829
1.40лв.
Цената е с ДДС
PIN FOR WHEEL-0V1962
PIN FOR WHEEL-0V1962
0.79лв.
Цената е с ДДС
SPACER-098812
SPACER-098812
0.32лв.
Цената е с ДДС
WHEEL / 095936
WHEEL / 095936
4.76лв.
Цената е с ДДС
POWDER CONTAINER LID / 0V2048
POWDER CONTAINER LID / 0V2048
3.00лв.
Цената е с ДДС
STIRRER BAR WEIGHT L=105-099720
STIRRER BAR WEIGHT L=105-099720
2.32лв.
STIRRER BAR WEIGHT L=95-090203
STIRRER BAR WEIGHT L=95-090203
2.54лв.
90 - 115 STIRRER COLUMN / 250146
90 - 115 STIRRER COLUMN / 250146
49.97лв.
STIRRER ROD / 250153
STIRRER ROD / 250153
28.80лв.
STIRRING GUIDE SQUARE / 0V3830
STIRRING GUIDE SQUARE / 0V3830
4.30лв.
STIRRER CHUTE / 0V3022
STIRRER CHUTE / 0V3022
5.35лв.
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
BENZING COLLAR DIAM 4MM / 091959
0.50лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
250184
271.95 лв.
2
0V3663
203.25 лв.
3
0V2173
33.00 лв.
4
099602
3.50 лв.
5
099610
5.90 лв.
6
091959
0.50 лв.
7
098352
2.00 лв.
8
098853
0.75 лв.
9
099607
7.20 лв.
10
099721
3.00 лв.
11
098356
8.50 лв.
12
099605
1.20 лв.
13
099616
2.00 лв.
14
099604
2.00 лв.
15
099606
1.20 лв.
16
096355
3.90 лв.
17
099608
6.98 лв.
18
096904
0.90 лв.
19
0V2949
1.10 лв.
20
099397
30.00 лв.
21
099609
1.60 лв.
22
0V3666
25.71 лв.
23
099375
1.11 лв.
24
098719
4.58 лв.
25
0V3657
1.50 лв.
26
098939
2.10 лв.
27
0V3667
13.90 лв.
28
0V3710
12.89 лв.
29
0V3673
128.00 лв.
30
095849
1.00 лв.
31
098609
3.50 лв.
32
095829
1.40 лв.
33
0V1962
0.79 лв.
34
098812
0.32 лв.
35
095936
4.76 лв.
36
0V2048
3.00 лв.
37
099720
2.32 лв.
38
090203
2.54 лв.
39
250146
49.97 лв.
40
250153
28.80 лв.
41
0V3830
4.30 лв.
42
0V3022
5.35 лв.