10 - Grinder doser
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Canto P

10 – Grinder doser

COMPLETE BELT GRINDER-254423
COMPLETE BELT GRINDER-254423
476.16лв.
COFFEE DOSER -FASTON-254424
COFFEE DOSER -FASTON-254424
REDUCER BODY-298147
REDUCER BODY-298147
BELT / 298152
BELT / 298152
44.41лв.
BELT SLIDE-298144
BELT SLIDE-298144
SCREW M5X16-298143
SCREW M5X16-298143
BELT GRINDER MOTOR -FASTON / 254426
BELT GRINDER MOTOR -FASTON / 254426
100.00лв.
PULLEY ASSEMBLY / 298151
PULLEY ASSEMBLY / 298151
37.70лв.
RADIAL BEARING / 298155
RADIAL BEARING / 298155
17.20лв.
Цената е с ДДС
GRINDER CAP -1 COFFEE / 298148
GRINDER CAP -1 COFFEE / 298148
57.00лв.
REGULATION SCREW / 099474
REGULATION SCREW / 099474
4.40лв.
Цената е с ДДС
WASHER-099457
WASHER-099457
1.50лв.
Цената е с ДДС
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
0.50лв.
Цената е с ДДС
GRINDER-HOLDER FAN / 298145
GRINDER-HOLDER FAN / 298145
14.80лв.
Цената е с ДДС
TREFOIL SCREW M4X10-255032
TREFOIL SCREW M4X10-255032
Цената е с ДДС
GRINDER-16 BREAKING TEETH-254469
GRINDER-16 BREAKING TEETH-254469
SELF-TAPPING SCREW 4X10-255033
SELF-TAPPING SCREW 4X10-255033
Цената е с ДДС
GASKET O-RING-095805
GASKET O-RING-095805
0.60лв.
Цената е с ДДС
GRINDER HOLDER-298149
GRINDER HOLDER-298149
23.00лв.
GRINDER COLLAR-298146
GRINDER COLLAR-298146
ADJUSTMENT SCALE-298150
ADJUSTMENT SCALE-298150
WASHER-096988
WASHER-096988
Цената е с ДДС
SPRING / 099471
SPRING / 099471
2.00лв.
Цената е с ДДС
LEFT SCREW / 099472
LEFT SCREW / 099472
2.85лв.
Цената е с ДДС
ACTUATOR / 099475
ACTUATOR / 099475
Цената е с ДДС
CLOSS SLOT SCREW 3X6TC-092657
CLOSS SLOT SCREW 3X6TC-092657
Цената е с ДДС
COFFEE DOSER-BODY / 251128
COFFEE DOSER-BODY / 251128
13.40лв.
BURGESS MICRO-SWITCH -FASTON / 0V2131
BURGESS MICRO-SWITCH -FASTON / 0V2131
4.50лв.
Цената е с ДДС
ELECTROMAGNET 220V -FASTON / 098716
ELECTROMAGNET 220V -FASTON / 098716
49.48лв.
Цената е с ДДС
ROD PIVOT / 093832
ROD PIVOT / 093832
0.70лв.
Цената е с ДДС
SPRING DOSER ELECTROMAGNET-098696
SPRING DOSER ELECTROMAGNET-098696
0.55лв.
Цената е с ДДС
RULE COFFEE-DOSES-098643
RULE COFFEE-DOSES-098643
1.30лв.
Цената е с ДДС
SHUTTER COFFEE-DOSER+PLATE / 254427
SHUTTER COFFEE-DOSER+PLATE / 254427
4.50лв.
Цената е с ДДС
LEVER FOR RULE / 253637
LEVER FOR RULE / 253637
3.50лв.
Цената е с ДДС
PIN FOR LEVER-098822
PIN FOR LEVER-098822
Цената е с ДДС
COFFEE CONTAINER LID-254517
COFFEE CONTAINER LID-254517
COFFEE CANISTER / 254520
COFFEE CANISTER / 254520
61.20лв.
Цената е с ДДС
ROLL-UP FOR CONTAINER-098630
ROLL-UP FOR CONTAINER-098630
3.00лв.
Цената е с ДДС
INSULATOR-0V2628
INSULATOR-0V2628
LITTLE RUBBER / 099484
LITTLE RUBBER / 099484
0.90лв.
Цената е с ДДС
COFFEE CONVEYOR / 254521
COFFEE CONVEYOR / 254521
6.00лв.
DOUBLE COFFEE RIGHT GRINDER-254799
DOUBLE COFFEE RIGHT GRINDER-254799
RIGHT GRINDER CAP DOUBLE COFFEE-254798
RIGHT GRINDER CAP DOUBLE COFFEE-254798
67.00лв.
Цената е с ДДС
DOUBLE COFFEE CONVEYOR / 254684
DOUBLE COFFEE CONVEYOR / 254684
19.60лв.
Цената е с ДДС
DOUBLE COFFEE STOP SUPPLY PIPE-254800
DOUBLE COFFEE STOP SUPPLY PIPE-254800
Цената е с ДДС
GRINDER-16 BREAKING TEETH-254469
GRINDER-16 BREAKING TEETH-254469
RADIAL BEARING / 298155
RADIAL BEARING / 298155
17.20лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
254423
476.16 лв.
2
254424

Изчерпан

3
298147

Изчерпан

4
298152
44.41 лв.
5
298144

Изчерпан

6
298143

Изчерпан

7
254426
100.00 лв.
8
298151
37.70 лв.
9
298155
17.20 лв.
10
298148
57.00 лв.
11
099474
4.40 лв.
12
099457
1.50 лв.
13
093171
0.50 лв.
14
298145
14.80 лв.
15
255032

Изчерпан

16
254469

Изчерпан

17
255033

Изчерпан

18
095805
0.60 лв.
19
298149
23.00 лв.
20
298146

Изчерпан

21
298150

Изчерпан

22
096988

Изчерпан

23
099471
2.00 лв.
24
099472
2.85 лв.
25
099475

Изчерпан

26
092657

Изчерпан

27
251128
13.40 лв.
28
0V2131
4.50 лв.
29
098716
49.48 лв.
30
093832
0.70 лв.
31
098696
0.55 лв.
32
098643
1.30 лв.
33
254427
4.50 лв.
34
253637
3.50 лв.
35
098822

Изчерпан

36
254517

Изчерпан

37
254520
61.20 лв.
38
098630
3.00 лв.
39
0V2628

Изчерпан

40
099484
0.90 лв.
41
254521
6.00 лв.
42
254799

Изчерпан

43
254798
67.00 лв.
44
254684
19.60 лв.
45
254800

Изчерпан