10 - Grinder doser
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Hot & Cold
Canto P

10 – Grinder doser

COMPLETE BELT GRINDER-254423
COMPLETE BELT GRINDER-254423
476.16лв.
COFFEE DOSER -FASTON-254424
COFFEE DOSER -FASTON-254424
114.80лв.
REDUCER BODY-298147
REDUCER BODY-298147
11.58лв.
BELT / 298152
BELT / 298152
44.41лв.
BELT SLIDE-298144
BELT SLIDE-298144
8.97лв.
SCREW M5X16-298143
SCREW M5X16-298143
0.21лв.
BELT GRINDER MOTOR -FASTON / 254426
BELT GRINDER MOTOR -FASTON / 254426
100.00лв.
PULLEY ASSEMBLY / 298151
PULLEY ASSEMBLY / 298151
37.70лв.
RADIAL BEARING / 298155
RADIAL BEARING / 298155
17.20лв.
Цената е с ДДС
GRINDER CAP -1 COFFEE / 298148
GRINDER CAP -1 COFFEE / 298148
57.00лв.
REGULATION SCREW / 099474
REGULATION SCREW / 099474
4.40лв.
Цената е с ДДС
WASHER-099457
WASHER-099457
1.50лв.
Цената е с ДДС
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
OUTER FIXING COLLAR DIAM MM6 / 093171
0.50лв.
Цената е с ДДС
GRINDER-HOLDER FAN / 298145
GRINDER-HOLDER FAN / 298145
14.80лв.
Цената е с ДДС
TREFOIL SCREW M4X10-255032
TREFOIL SCREW M4X10-255032
0.14лв.
Цената е с ДДС
GRINDER-16 BREAKING TEETH-254469
GRINDER-16 BREAKING TEETH-254469
43.94лв.
SELF-TAPPING SCREW 4X10-255033
SELF-TAPPING SCREW 4X10-255033
0.17лв.
Цената е с ДДС
GASKET O-RING-095805
GASKET O-RING-095805
0.54лв.
Цената е с ДДС
GRINDER HOLDER-298149
GRINDER HOLDER-298149
23.00лв.
GRINDER COLLAR-298146
GRINDER COLLAR-298146
10.84лв.
ADJUSTMENT SCALE-298150
ADJUSTMENT SCALE-298150
8.41лв.
WASHER-096988
WASHER-096988
0.10лв.
Цената е с ДДС
SPRING / 099471
SPRING / 099471
1.80лв.
Цената е с ДДС
LEFT SCREW / 099472
LEFT SCREW / 099472
2.65лв.
Цената е с ДДС
ACTUATOR / 099475
ACTUATOR / 099475
0.50лв.
Цената е с ДДС
CLOSS SLOT SCREW 3X6TC-092657
CLOSS SLOT SCREW 3X6TC-092657
0.12лв.
Цената е с ДДС
COFFEE DOSER-BODY / 251128
COFFEE DOSER-BODY / 251128
13.40лв.
BURGESS MICRO-SWITCH -FASTON / 0V2131
BURGESS MICRO-SWITCH -FASTON / 0V2131
4.50лв.
Цената е с ДДС
ELECTROMAGNET 220V -FASTON / 098716
ELECTROMAGNET 220V -FASTON / 098716
49.48лв.
Цената е с ДДС
ROD PIVOT / 093832
ROD PIVOT / 093832
0.70лв.
Цената е с ДДС
SPRING DOSER ELECTROMAGNET-098696
SPRING DOSER ELECTROMAGNET-098696
0.55лв.
Цената е с ДДС
RULE COFFEE-DOSES-098643
RULE COFFEE-DOSES-098643
1.09лв.
Цената е с ДДС
SHUTTER COFFEE-DOSER+PLATE / 254427
SHUTTER COFFEE-DOSER+PLATE / 254427
4.50лв.
Цената е с ДДС
LEVER FOR RULE / 253637
LEVER FOR RULE / 253637
3.50лв.
Цената е с ДДС
PIN FOR LEVER-098822
PIN FOR LEVER-098822
0.45лв.
Цената е с ДДС
COFFEE CONTAINER LID-254517
COFFEE CONTAINER LID-254517
15.69лв.
COFFEE CANISTER / 254520
COFFEE CANISTER / 254520
61.20лв.
Цената е с ДДС
ROLL-UP FOR CONTAINER-098630
ROLL-UP FOR CONTAINER-098630
3.00лв.
Цената е с ДДС
INSULATOR-0V2628
INSULATOR-0V2628
4.77лв.
LITTLE RUBBER / 099484
LITTLE RUBBER / 099484
0.79лв.
Цената е с ДДС
COFFEE CONVEYOR / 254521
COFFEE CONVEYOR / 254521
6.00лв.
DOUBLE COFFEE RIGHT GRINDER-254799
DOUBLE COFFEE RIGHT GRINDER-254799
494.83лв.
RIGHT GRINDER CAP DOUBLE COFFEE-254798
RIGHT GRINDER CAP DOUBLE COFFEE-254798
67.00лв.
Цената е с ДДС
DOUBLE COFFEE CONVEYOR / 254684
DOUBLE COFFEE CONVEYOR / 254684
19.60лв.
Цената е с ДДС
DOUBLE COFFEE STOP SUPPLY PIPE-254800
DOUBLE COFFEE STOP SUPPLY PIPE-254800
2.49лв.
Цената е с ДДС
GRINDER-16 BREAKING TEETH-254469
GRINDER-16 BREAKING TEETH-254469
43.94лв.
RADIAL BEARING / 298155
RADIAL BEARING / 298155
17.20лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
254423
476.16 лв.
2
254424
114.80 лв.
3
298147
11.58 лв.
4
298152
44.41 лв.
5
298144
8.97 лв.
6
298143
0.21 лв.
7
254426
100.00 лв.
8
298151
37.70 лв.
9
298155
17.20 лв.
10
298148
57.00 лв.
11
099474
4.40 лв.
12
099457
1.50 лв.
13
093171
0.50 лв.
14
298145
14.80 лв.
15
255032
0.14 лв.
16
254469
43.94 лв.
17
255033
0.17 лв.
18
095805
0.54 лв.
19
298149
23.00 лв.
20
298146
10.84 лв.
21
298150
8.41 лв.
22
096988
0.10 лв.
23
099471
1.80 лв.
24
099472
2.65 лв.
25
099475
0.50 лв.
26
092657
0.12 лв.
27
251128
13.40 лв.
28
0V2131
4.50 лв.
29
098716
49.48 лв.
30
093832
0.70 лв.
31
098696
0.55 лв.
32
098643
1.09 лв.
33
254427
4.50 лв.
34
253637
3.50 лв.
35
098822
0.45 лв.
36
254517
15.69 лв.
37
254520
61.20 лв.
38
098630
3.00 лв.
39
0V2628
4.77 лв.
40
099484
0.79 лв.
41
254521
6.00 лв.
42
254799
494.83 лв.
43
254798
67.00 лв.
44
254684
19.60 лв.
45
254800
2.49 лв.