1 - Door
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Can & Bottle
Zeta

1 – Door

ADVERTISING PANEL-0V1863
ADVERTISING PANEL-0V1863
                                                                                                                                                      Цената е с ДДС
UPPER ARMOR PLATING-0V1859
UPPER ARMOR PLATING-0V1859
DOOR HEAD PROFILE-0V1865
DOOR HEAD PROFILE-0V1865
                                                                                                                                                      Цената е с ДДС
UPPER DOOR HEAD-0V1868
UPPER DOOR HEAD-0V1868
DOOR FRAME-ZETA 450-0V1878
DOOR FRAME-ZETA 450-0V1878
Цената е с ДДС
DOOR RIGHT-HAND ARMOR PLATING-0V1466
DOOR RIGHT-HAND ARMOR PLATING-0V1466
LOCK ASSY-0V1602
LOCK ASSY-0V1602
PLUG FOR LOCK-986794
PLUG FOR LOCK-986794
                                                                                                                                                     Цената е с ДДС
HEXAGONAL WASHER FOR LOCK-986795
HEXAGONAL WASHER FOR LOCK-986795
Цената е с ДДС
SPRING FOR LOCK-986796
SPRING FOR LOCK-986796
Цената е с ДДС
HANDLE-986805
HANDLE-986805
Цената е с ДДС
LOCK PIN L=167-0V1653
LOCK PIN L=167-0V1653
CHROMED PLATE-987369
CHROMED PLATE-987369
Цената е с ДДС
COIN-INTRODUCTION-PLATE-986803
COIN-INTRODUCTION-PLATE-986803
Цената е с ДДС
COIN-RETURN LEVER-986776
COIN-RETURN LEVER-986776
Цената е с ДДС
LEVER FIXING BRACKET-0V1851
LEVER FIXING BRACKET-0V1851
Цената е с ДДС
SPRING-0V1852
SPRING-0V1852
Цената е с ДДС
RED DISPLAY PLATE-986481
RED DISPLAY PLATE-986481
Цената е с ДДС
EXE TEMPLATE FOR DISPLAY-986817
EXE TEMPLATE FOR DISPLAY-986817
Цената е с ДДС
STOPPING RING D.9 / 098819
STOPPING RING D.9 / 098819
0.60лв.
Цената е с ДДС
GREEN LIGHT-986443
GREEN LIGHT-986443
Цената е с ДДС
ORANGE LIGHT-986444
ORANGE LIGHT-986444
Цената е с ДДС
LAMP HOLDER FOR INTRODUCTION PLATE-986641
LAMP HOLDER FOR INTRODUCTION PLATE-986641
Цената е с ДДС
EXECUTIVE CARD DISPLAY-985913
EXECUTIVE CARD DISPLAY-985913
Цената е с ДДС
DISPLAY SUPPORT EXE-986775
DISPLAY SUPPORT EXE-986775
Цената е с ДДС
SELF-STICKING FIXING-094989
SELF-STICKING FIXING-094989
SPACER FOR DISPLAY-985526
SPACER FOR DISPLAY-985526
Цената е с ДДС
COINS SLIDE-986475
COINS SLIDE-986475
Цената е с ДДС
BOTTLE-OPENER-985178
BOTTLE-OPENER-985178
Цената е с ДДС
REVOLVING SUPPORT-0V1471
REVOLVING SUPPORT-0V1471
Цената е с ДДС
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
INSULATING DOLLY BLOCK-094111
Цената е с ДДС
TRANSPARENT HOSE (PER METER)-098800
TRANSPARENT HOSE (PER METER)-098800
OUTLET MOLDING-0V1864
OUTLET MOLDING-0V1864
Цената е с ДДС
SCREW M5X15-986613
SCREW M5X15-986613
Цената е с ДДС
MOLDING SUPPORT-0V1866
MOLDING SUPPORT-0V1866
Цената е с ДДС
SELECTION BUTTON-987360
SELECTION BUTTON-987360
Цената е с ДДС
BUTTON SPRING / 093870
BUTTON SPRING / 093870
0.70лв.
Цената е с ДДС
9-SELECTION PUSH-BUTTON PLATE-0V1949
9-SELECTION PUSH-BUTTON PLATE-0V1949
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON-986927
PUSH-BUTTON-986927
Цената е с ДДС
LIGHT-986930
LIGHT-986930
Цената е с ДДС
OUTLET ANTI-THEFT-0V1469
OUTLET ANTI-THEFT-0V1469
Цената е с ДДС
7-SELECTION PUSH-BUTTON WIRING-0V1918
7-SELECTION PUSH-BUTTON WIRING-0V1918
Цената е с ДДС
TAG CLASS-987359
TAG CLASS-987359
Цената е с ДДС
BRAND 'NECTA'-985479
BRAND 'NECTA'-985479
Цената е с ДДС
COIN RETURN PLATE-0V1944
COIN RETURN PLATE-0V1944
Цената е с ДДС
HOLE SQUARE PIECE-0V1943
HOLE SQUARE PIECE-0V1943
Цената е с ДДС
COIN RETURN PLATE-0V1727
COIN RETURN PLATE-0V1727
Цената е с ДДС
CASHBOX SUPPORT-0V1462
CASHBOX SUPPORT-0V1462
Цената е с ДДС
PLATE-BLOCKING-BRACKET-986765
PLATE-BLOCKING-BRACKET-986765
Цената е с ДДС
COIN RETURN CHUTE-0V1475
COIN RETURN CHUTE-0V1475
Цената е с ДДС
BIG COIN BOX - ZETA-0V2761
BIG COIN BOX - ZETA-0V2761
Цената е с ДДС
CASHBOX HANDLE-987212
CASHBOX HANDLE-987212
Цената е с ДДС
CONTROL SQUARE-0V1476
CONTROL SQUARE-0V1476
Цената е с ДДС
SPRING FOR ACTUATOR / 093978
SPRING FOR ACTUATOR / 093978
MICROSWITCH CONTROL LEVER-0V1673
MICROSWITCH CONTROL LEVER-0V1673
Цената е с ДДС
COLLAR SCREW-090615
COLLAR SCREW-090615
Цената е с ДДС
LOCK CHAIN DOOR-985608
LOCK CHAIN DOOR-985608
Цената е с ДДС
TRAY-0V1915
TRAY-0V1915
Цената е с ДДС
NOZZLE FASTENER DOLLY BLOCK-093823
NOZZLE FASTENER DOLLY BLOCK-093823
Цената е с ДДС
FRAME-0V1945
FRAME-0V1945
Цената е с ДДС
LABEL HOLDER-0V1736
LABEL HOLDER-0V1736
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA 4000 AE045C-987352
LOCK RIELDA 4000 AE045C-987352
Цената е с ДДС
GRAY PUSH-BUTTON-0V1760
GRAY PUSH-BUTTON-0V1760
Цената е с ДДС
LABEL GLASS 'GRAY'-0V1761
LABEL GLASS 'GRAY'-0V1761
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON WIRING-0V1871
PUSH-BUTTON WIRING-0V1871
Цената е с ДДС
PAD-0V1947
PAD-0V1947
Цената е с ДДС
SCREW WITH COLLAR-0V1853
SCREW WITH COLLAR-0V1853
Цената е с ДДС
PLUG BOX-987226
PLUG BOX-987226
Цената е с ДДС
LOWER DOOR HEAD-0V1867
LOWER DOOR HEAD-0V1867
Цената е с ДДС
LOCK ASSEMBL. 'RIELDA'-0V1957
LOCK ASSEMBL. 'RIELDA'-0V1957
Цената е с ДДС
DOOR HEAD PROFILE-0V1865
DOOR HEAD PROFILE-0V1865
                                                                                                                                                      Цената е с ДДС
STOPPING RING D.9 / 098819
STOPPING RING D.9 / 098819
0.60лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
0V1863

Изчерпан

2
0V1859

Изчерпан

3
0V1865

Изчерпан

4
0V1868

Изчерпан

5
0V1878

Изчерпан

6
0V1466

Изчерпан

7
0V1602

Изчерпан

8
986794

Изчерпан

9
986795

Изчерпан

10
986796

Изчерпан

11
986805

Изчерпан

12
0V1653

Изчерпан

13
987369

Изчерпан

14
986803

Изчерпан

15
986776

Изчерпан

16
0V1851

Изчерпан

17
0V1852

Изчерпан

18
986481

Изчерпан

19
986817

Изчерпан

20
098819
0.60 лв.
21
986443

Изчерпан

22
986444

Изчерпан

23
986641

Изчерпан

24
985913

Изчерпан

25
986775

Изчерпан

26
094989

Изчерпан

27
985526

Изчерпан

28
986475

Изчерпан

29
985178

Изчерпан

30
0V1471

Изчерпан

31
094111

Изчерпан

32
098800

Изчерпан

33
0V1864

Изчерпан

34
986613

Изчерпан

35
0V1866

Изчерпан

36
987360

Изчерпан

37
093870
0.70 лв.
38
0V1949

Изчерпан

39
986927

Изчерпан

40
986930

Изчерпан

41
0V1469

Изчерпан

42
0V1918

Изчерпан

43
987359

Изчерпан

44
985479

Изчерпан

45
0V1944

Изчерпан

46
0V1943

Изчерпан

47
0V1727

Изчерпан

48
0V1462

Изчерпан

49
986765

Изчерпан

50
0V1475

Изчерпан

51
0V2761

Изчерпан

52
987212

Изчерпан

53
0V1476

Изчерпан

54
093978

Изчерпан

55
0V1673

Изчерпан

56
090615

Изчерпан

57
985608

Изчерпан

58
0V1915

Изчерпан

59
093823

Изчерпан

60
0V1945

Изчерпан

61
0V1736

Изчерпан

62
987352

Изчерпан

63
0V1760

Изчерпан

64
0V1761

Изчерпан

65
0V1871

Изчерпан

66
0V1947

Изчерпан

67
0V1853

Изчерпан

68
987226

Изчерпан

69
0V1867

Изчерпан

70
0V1957

Изчерпан