1 - Door, external side
Код:
Можете да се свържете с нас за повече информация.
Продукта е достъпен само от устройства с резолюция над 1200px.
Категория
Snack & Food
Sfera

1 – Door, external side

KEYPAD ASSEMBLY-250531
KEYPAD ASSEMBLY-250531
175.53лв.
Цената е с ДДС
MEMBRANE CONTROL PANEL / 0V0070
MEMBRANE CONTROL PANEL / 0V0070
70.00лв.
Цената е с ДДС
SELECTION BUTTONS - 0V4233
SELECTION BUTTONS - 0V4233
34.18лв.
Цената е с ДДС
MEMBRANE-TYPE PUSH-BUTT.PANELELEM. - 0V4228
MEMBRANE-TYPE PUSH-BUTT.PANELELEM. - 0V4228
16.44лв.
CLOSING ROD-250533
CLOSING ROD-250533
164.32лв.
Цената е с ДДС
CLOSING PIN-250494
CLOSING PIN-250494
9.71лв.
OUTER FIXING COLLAR-091287
OUTER FIXING COLLAR-091287
0.50лв.
LATCH BOLT-250487
LATCH BOLT-250487
1.72лв.
PUSH-BUTTON PANEL STRENGTHENING-250483
PUSH-BUTTON PANEL STRENGTHENING-250483
1.16лв.
Цената е с ДДС
LOCK INNER PROTECTION-250490
LOCK INNER PROTECTION-250490
0.96лв.
Цената е с ДДС
LOCK ROD SPACER-0V2047
LOCK ROD SPACER-0V2047
1.87лв.
Цената е с ДДС
CLOSING PIN PROTECTION-250474
CLOSING PIN PROTECTION-250474
6.73лв.
Цената е с ДДС
LOWER HEAD EXTENSION / 250512
LOWER HEAD EXTENSION / 250512
9.20лв.
Цената е с ДДС
DARK GREY COIN RETURN FRAME / 0V2073
DARK GREY COIN RETURN FRAME / 0V2073
9.20лв.
Цената е с ДДС
LEVER LOCK CLIP / 093829
LEVER LOCK CLIP / 093829
0.50лв.
LOWER LABEL-250516
LOWER LABEL-250516
108.31лв.
Цената е с ДДС
INSTRUCTIONS PLATE 'I'-250555
INSTRUCTIONS PLATE 'I'-250555
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
53.09лв.
LOCKING POSITION DISK-093908
LOCKING POSITION DISK-093908
1.14лв.
HANDLE / 250514
HANDLE / 250514
9.00лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN ELEMENT / 250473
COIN RETURN ELEMENT / 250473
59.00лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN BUTTON / 250506
COIN RETURN BUTTON / 250506
7.20лв.
COIN INSERT PLATE / 250480
COIN INSERT PLATE / 250480
10.40лв.
CENTRE LABEL-250515
CENTRE LABEL-250515
30.81лв.
Цената е с ДДС
UPPER CLOSING BRACKET-251052
UPPER CLOSING BRACKET-251052
10.65лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY SUPPORT / 250513
DISPLAY SUPPORT / 250513
52.70лв.
Цената е с ДДС
DISPLAY 4X20 BLUE-EXCLUSIVE / 251658
DISPLAY 4X20 BLUE-EXCLUSIVE / 251658
120.00лв.
Цената е с ДДС
UPPER DOOR LABEL-250554
UPPER DOOR LABEL-250554
87.77лв.
Цената е с ДДС
PAYMENT ELEMENT-250472
PAYMENT ELEMENT-250472
44.82лв.
Цената е с ДДС
UPPER HEAD EXTENSION / 250511
UPPER HEAD EXTENSION / 250511
9.20лв.
Цената е с ДДС
DIRECT KEYBOARD KIT-250747
DIRECT KEYBOARD KIT-250747
420.14лв.
Цената е с ДДС
ADHESIVE LABEL HOLDER-250780
ADHESIVE LABEL HOLDER-250780
18.30лв.
Цената е с ДДС
PUSH-BUTTON ACTUATOR / 250159
PUSH-BUTTON ACTUATOR / 250159
1.10лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
COIN RETURN BUTTON / 0V2071
3.75лв.
Цената е с ДДС
CONTROL PANEL DIRECT SELECTION-250781
CONTROL PANEL DIRECT SELECTION-250781
Цената е с ДДС
SUPPORT SELECTION KEYS-250778
SUPPORT SELECTION KEYS-250778
Цената е с ДДС
COIN RETURN LOWER LABEL-250779
COIN RETURN LOWER LABEL-250779
91.50лв.
Цената е с ДДС
KEY-BOARD WIRING-250741
KEY-BOARD WIRING-250741
36.56лв.
Цената е с ДДС
COIN RETURN ELEMENT-250777
COIN RETURN ELEMENT-250777
59.76лв.
Цената е с ДДС
INSTRUCTION PLATE 'ENGLISH'-250984
INSTRUCTION PLATE 'ENGLISH'-250984
3.74лв.
Цената е с ДДС
INSTRUCTION PLATE 'FRENCH'-250985
INSTRUCTION PLATE 'FRENCH'-250985
3.74лв.
Цената е с ДДС
INSTRUCTION PLATE 'FLEMISH'-250986
INSTRUCTION PLATE 'FLEMISH'-250986
Цената е с ДДС
INSTRUCTION PLATE 'SPANISH'-250983
INSTRUCTION PLATE 'SPANISH'-250983
Цената е с ДДС
INSTRUCTION PLATE -PORTUGUESE-251003
INSTRUCTION PLATE -PORTUGUESE-251003
Цената е с ДДС
INSTRUCTION PLATE 'GERMAN'-250987
INSTRUCTION PLATE 'GERMAN'-250987
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT ADHESIVE -SFERA-GNAIGER-251246
DISPENSING COMPARTMENT ADHESIVE -SFERA-GNAIGER-251246
Цената е с ДДС
DISPENSING COMPARTMENT ADHESIVE -KIT KAT-251296
DISPENSING COMPARTMENT ADHESIVE -KIT KAT-251296
Цената е с ДДС
INSTRUCTION PLATE -POLAND-251297
INSTRUCTION PLATE -POLAND-251297
Цената е с ДДС
BUTTON / 097807
BUTTON / 097807
4.90лв.
Цената е с ДДС
CONTROL PANEL DIRECT SELECTION-252492
CONTROL PANEL DIRECT SELECTION-252492
168.06лв.
Цената е с ДДС
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
LOCK RIELDA-MOD.503-099905
53.09лв.
OUTER FIXING COLLAR / 091287
OUTER FIXING COLLAR / 091287
0.50лв.
Цената е с ДДС
OUTER FIXING COLLAR / 091287
OUTER FIXING COLLAR / 091287
0.50лв.
Цената е с ДДС
LOCK ROD SPACER-0V2047
LOCK ROD SPACER-0V2047
1.87лв.
Цената е с ДДС
Код
Име на резервна част
Цена
Брой
Поръчай
1
250531
175.53 лв.
2
0V0070
70.00 лв.
3
0V4233
34.18 лв.
4
0V4228
16.44 лв.
5
250533
164.32 лв.
6
250494
9.71 лв.
7
091287
0.50 лв.
8
250487
1.72 лв.
9
250483
1.16 лв.
10
250490
0.96 лв.
11
0V2047
1.87 лв.
12
250474
6.73 лв.
13
250512
9.20 лв.
14
0V2073
9.20 лв.
15
093829
0.50 лв.
16
250516
108.31 лв.
17
250555

Изчерпан

18
099905
53.09 лв.
19
093908
1.14 лв.
20
250514
9.00 лв.
21
250473
59.00 лв.
22
250506
7.20 лв.
23
250480
10.40 лв.
24
250515
30.81 лв.
25
251052
10.65 лв.
26
250513
52.70 лв.
27
251658
120.00 лв.
28
250554
87.77 лв.
29
250472
44.82 лв.
30
250511
9.20 лв.
31
250747
420.14 лв.
32
250780
18.30 лв.
33
250159
1.10 лв.
34
0V2071
3.75 лв.
35
250781

Изчерпан

36
250778

Изчерпан

37
250779
91.50 лв.
38
250741
36.56 лв.
39
250777
59.76 лв.
40
250984
3.74 лв.
41
250985
3.74 лв.
42
250986

Изчерпан

43
250983

Изчерпан

44
251003

Изчерпан

45
250987

Изчерпан

46
251246

Изчерпан

47
251296

Изчерпан

48
251297

Изчерпан

49
252492
168.06 лв.