Категория

Соленоидни и ротационни помпи

Предлагаме разнообразие от соленоидни помни, които спомагат за правилното контролиране на преминаването на всякакъв вид флуид. Соленоидните дозиращи помпи се състоят от диафрагма и ел. магнитен клапан с пружина и работят на принципа на положителното изместване. Изпомпавнето на течеността, става посредством активирането/ деактивирането на соленоидният клапан, посредством електрически импулси. Помпата може да дозира течност пропорционално.

Соленоидни и ротационни помпи