ДОСТАВКА

1. Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена (или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него – чрез куриер или да я вземе лично от офиса на “Загато” ООД/Доставчикът, ЕИК 121102130.
Стойността на транспортните разходи за гр. София са безплатни при направени поръчки над 50.00 лв., под тази стойност се начисляват 5.00 лв. с ДДС транспортни разходи, като те се извършват с наш транспорт. Куриерските услуги на територията на страната се извършват с фирма Speedy за сметка на Потребителя. Стойността на доставката им се определя съгласно тарифите за ценообразуване на куриерска фирма /Speedy/
В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, Потребителят може да замени дадените продукти с други на същата стойност или Потребителят има право при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.
Срок на доставката: в период от 24 часа до 4 работни дни. След приемането и обработването на поръчката. Доставчикът си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни/ при обстоятелства различни от нормалните/. Доставчикът ще уведоми Потребителя чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.

2. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на vendingchasti.com.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Vendingchasti.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

3. Цената за доставка се определя в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Бележки към поръчката” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като vendingchasti.com съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен. Vendingchasti.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон и електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от vendingchasti.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя. Сумата за доставка се поема от клиента.

4. Vendingchasti.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от vendingchasti.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява vendingchasti.com на тел. +359 2 812 99 39. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно vendingchasti.com. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

5. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, vendingchasti.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

6. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, vendingchasti.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

7. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на vendingchasti.com за такова искане на тел: +359 2 812 99 39 или на email: info@vendingchasti.com

8. Vendingchasti.com си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

Vendingchasti.com извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.